fbpx

Zásady ochrany osobných údajov

UAB Robin Jobs sa stará o ochranu vašich informácií. Dodržiavame všeobecné nariadenie o ochrane údajov Európskej únie (GDPR) a ďalšie zákony chrániace vaše informácie, ktoré zhromažďujeme, používame a ukladáme v našej spoločnosti.

 

  • Zásady ochrany osobných údajov

 

Naše pravidlá ochrany osobných údajov zodpovedia najdôležitejšie otázky týkajúce sa toho, ako zhromažďujeme, používame a ukladáme informácie o vás. V prípade akýchkoľvek otázok sme pripravení vám pomôcť, ako je uvedené nižšie.

 

Prosím pozorne si prečítajte naše pravidlá ochrany osobných údajov:

 

Zásady ochrany osobných údajov pre návštevníkov webových stránokPravidlá používania súborov cookieZásady ochrany osobných údajov pre osoby, ktoré odosielajú dopytZásady ochrany osobných údajov pre registrovaných používateľov

 

  • Naše kontaktné údaje

 

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa spôsobu, akým o vás zhromažďujeme, používame a ukladáme informácie, sme pripravení vám pomôcť. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás na e-mailovej adrese finance@robin.jobs. 

 

  • Moje práva

 

Ak chcete podniknúť kroky uvedené nižšie, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených v časti 2. Upozorňujeme, že na tieto práva sa vzťahujú zákonné podmienky a výnimky: 

 

  • Právo požadovať prístup k informáciám, ktoré o vás uchovávame;
  • Právo požadovať opravu informácií, ktoré o vás uchovávame;
  • Právo požadovať vymazanie informácií, ktoré o vás uchovávame;
  • Právo požadovať obmedzenie prístupu k informáciám o vás alebo ich vymazanie;
  • Právo namietať proti zhromažďovaniu, používaniu a ukladaniu vašich informácií v našej spoločnosti;
  • Právo požadovať zdieľanie vašich údajov alebo ich prenos do inej spoločnosti;
  • Právo podať sťažnosť na Štátnom inšpektoráte ochrany údajov (ďalšie informácie nájdete na vdai.lrv.lt). 

 

Zásady ochrany osobných údajov pre nezávislých pracovníkov s ktorými Robin spolupracuje

Začnite s vytvorením profilu