fbpx
4912 videní

5 príkladov, ako môže ovládanie rôznych jazykov ovplyvniť vašu zamestnateľnosť v zahraničí

4912 videní
5 príkladov, ako môže ovládanie rôznych jazykov ovplyvniť vašu zamestnateľnosť v zahraničí

V tomto blogovom príspevku sa budeme venovať piatim prípadom, keď vám znalosť rôznych jazykov môže pomôcť pri hľadaní práce v zahraničí.

Schopnosť komunikovať vo viacerých jazykoch vám môže otvoriť dvere k zaujímavým kariérnym príležitostiam v našom prepojenom svete. Bez ohľadu na to, či ste začiatočník alebo rodený hovorca, ukážeme vám, ako vám znalosť viacerých jazykov môže priniesť výraznú výhodu v medzinárodnej kariére.

Ponorme sa spoločne do týchto praktických poznatkov a objavme silu jazykov na trhu práce!

Prvý prípad: Hovorenie po anglicky

Pre európskych uchádzačov o zamestnanie, ktorí hľadajú prácu v zahraničí v rámci Európy, môže znalosť angličtiny zmeniť situáciu.

Angličtina sa stala bežným jazykom v mnohých európskych krajinách, čo z nej robí cenný nástroj pre cezhraničnú komunikáciu. Zatiaľ čo v niektorých krajinách sa prevažne používa ich materinský jazyk na každodenný styk a obchodovanie, angličtina sa vo veľkej miere používa ako druhý jazyk, najmä v profesionálnom prostredí a v odvetviach s medzinárodnou pôsobnosťou.

Anglicky hovoriace pracovné miesta v Holandsku, Švédsku, Dánsku, Nórsku a Fínsku

V krajinách ako Holandsko, Švédsko, Dánsko, Nórsko a Fínsko je znalosť angličtiny mimoriadne vysoká a mnohí miestni obyvatelia hovoria plynule po anglicky. Tieto krajiny sú známe svojou otvorenosťou voči zamestnávaniu anglicky hovoriacich ľudí a jazykové bariéry na pracovisku sú relatívne nízke

Anglicky hovoriace pracovné miesta v Nemecku, Švajčiarsku a Rakúsku

Angličtina sa vo veľkej miere používa v nadnárodných spoločnostiach v iných európskych krajinách, ako je Nemecko, Švajčiarsko a Rakúsko, najmä vo veľkých mestách a odvetviach, ako sú technológie, financie a cestovný ruch.

Hoci znalosť miestneho jazyka môže byť prínosom pre každodenný život a niektoré pracovné príležitosti, mnohí zamestnávatelia sú ochotní zamestnať anglicky hovoriacich uchádzačov, najmä ak ide o medzinárodnú spoluprácu.

Úroveň anglického jazyka

Požadovaná úroveň znalosti angličtiny sa líši v závislosti od pracovného miesta a krajiny. V niektorých prípadoch môže postačovať základná znalosť angličtiny, v iných sa môže vyžadovať vyššia úroveň znalosti, najmä v prípade pozícií, ktoré zahŕňajú zodpovednosť voči zákazníkom alebo zložité medzinárodné projekty.

Je dôležité, aby uchádzači o zamestnanie poctivo posúdili svoje jazykové znalosti a v prípade potreby investovali čas do zlepšenia svojej angličtiny, pretože to môže výrazne zvýšiť ich šance na získanie práce v Európe.

Jednou z praktických rád pre anglicky hovoriacich uchádzačov o prácu v zahraničí je zamerať sa na odvetvia a spoločnosti so silným medzinárodným zastúpením.

Anglicky hovoriace pracovné miesta v zahraničí sú konkrétne široko rozšírené v korporáciách. Nadnárodné korporácie a startupy s globálnymi ambíciami majú často väčší dopyt po anglicky hovoriacich zamestnancoch, ktorí uľahčujú cezhraničnú komunikáciu a partnerstvá.

Angličtina môže byť pre európskych uchádzačov o zamestnanie pracujúcich v zahraničí na anglicky hovoriacich trhoch neoceniteľná. Vďaka jej rozšírenému používaniu v mnohých krajinách a priemyselných odvetviach otvára znalosť angličtiny dvere k zaujímavým kariérnym príležitostiam na celom kontinente.

Hoci je štúdium miestneho jazyka stále výhodné, dobrá znalosť angličtiny môže byť kľúčom k získaniu vysnívanej práce na rozmanitom a prepojenom európskom trhu práce.

Na webovej stránke Robin nájdete tisíce pracovných príležitostí v Holandsku, Nemecku a Belgicku. Všetky tieto inštitúcie vítajú anglicky hovoriacich ľudí, ktorým poskytujú  príležitosti pracovať a dosahovať vynikajúce výsledky v kariére

Druhý prípad: znalosť miestneho jazyka

Ak uvažujete o práci v zahraničí v niektorých z najprosperujúcejších krajín EÚ, ako sú Nemecko a Belgicko, štúdium miestneho jazyka môže výrazne zvýšiť vaše šance na získanie práce a integráciu do miestnej komunity.

Hoci sa v nadnárodných spoločnostiach možno bežne hovorí po anglicky, znalosť miestneho jazyka svedčí o skutočnom vzťahu k danej krajine a otvára širšie možnosti zamestnania.

Nemecko so svojou silnou ekonomikou a rozmanitými odvetviami ponúka zahraničným pracovníkom množstvo pracovných príležitostí. Učenie sa nemčiny môže zmeniť situáciu, najmä v prípade pracovných pozícií, ktoré zahŕňajú priamy kontakt so zákazníkmi, klientmi alebo kolegami. Plynulá znalosť nemčiny vám poskytne konkurenčnú výhodu na trhu práce a uľahčí vám prechod do života v Nemecku.

Podobne aj Belgicko, známe svojimi medzinárodnými obchodnými centrami, ako sú Brusel a Antverpy, ponúka zaujímavé pracovné príležitosti v rôznych odvetviach. Keďže holandčina, francúzština a nemčina sú úradnými jazykmi v rôznych regiónoch, štúdium jedného alebo viacerých jazykov výrazne rozšíri vaše pracovné vyhliadky a ukáže potenciálnym zamestnávateľom, že investujete do toho, aby ste sa stali súčasťou miestnej komunity.

Ako si teda môžete nájsť prácu v zahraničí tým, že sa naučíte miestny jazyk?

V prvom rade zvážte, či sa pred presťahovaním nezapíšete do jazykových kurzov vo svojej domovskej krajine alebo online. Mnohé jazykové školy ponúkajú ponorné programy, ktoré môžu urýchliť vašu cestu k jazykovému vzdelávaniu.

Jazykové výmenné programy a jazykové stretnutia vo vašom okolí vám pomôžu precvičovať si jazyk s rodenými hovoriacimi a budovať si dôveru v konverzačné schopnosti.

Po príchode do vybranej krajiny sa ponorte do miestnej kultúry. Stretávajte sa s miestnymi obyvateľmi, sledujte televízne programy a filmy v miestnom jazyku a čítajte noviny alebo knihy, aby ste sa oboznámili s každodennou slovnou zásobou a výrazmi. Využite každú príležitosť na precvičovanie reči, aj keď robíte chyby; miestni obyvatelia často ocenia vašu snahu a podporia vás.

Okrem toho sú jazykové aplikácie a online zdroje cennými nástrojmi na samostatné precvičovanie. Každý deň si vyhraďte pravidelný čas na štúdium a sledujte svoj pokrok. Snažte sa o vyváženosť cvičení na počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie, aby ste si rozvíjali všestranné jazykové zručnosti.

Nebojte sa vyhľadať jazykovú podporu aj na pracovisku. Mnohí zamestnávatelia môžu svojim zamestnancom ponúkať jazykové kurzy alebo výmenné jazykové programy, ktoré im pomôžu ďalej zlepšovať jazykové znalosti počas práce.

A nakoniec, buďte trpezliví a vytrvalí na svojej ceste k jazykovému vzdelávaniu. Môže trvať určitý čas, kým sa stanete plynulými, ale vaše úsilie sa z dlhodobého hľadiska vyplatí. Učenie sa miestneho jazyka rozšíri vaše kariérne možnosti a obohatí vaše celkové skúsenosti so životom a prácou v zahraničí.

Hoci je angličtina na trhu práce v EÚ cenná, štúdium miestneho jazyka v krajinách, ako je Nemecko a Belgicko, vám môže otvoriť ešte viac možností zamestnania a integrácie.

Prijmite štúdium jazyka s nadšením, využívajte rôzne zdroje a dôsledne trénujte a budete na ceste k úspešnej a naplnenej kariére. 

Webová stránka Robin je ideálnym miestom, kde môžete začať, ak hľadáte pracovné príležitosti v Nemecku alebo Belgicku so znalosťou angličtiny alebo nemčiny. Nájdete tu vhodnú pracovnú pozíciu pre vaše zručnosti a skúsenosti v rôznych oblastiach. Okrem toho sa nemusíte starať o ubytovanie.

Tretí prípad: Hovorenie po rusky

Ruský jazyk má v Európe významné miesto, najmä vďaka historickým väzbám a migračným trendom.

Zatiaľ čo angličtina, nemčina a iné hlavné európske jazyky sa v obchodnom a medzinárodnom styku používajú častejšie, ľudia, ktorí ovládajú ruštinu ako druhý jazyk, majú stále možnosť nájsť si prácu v zahraničí.

Jedným z hlavných faktorov, ktoré môžu ovplyvniť vyhliadky na zamestnanie pre rusky hovoriacich, je prítomnosť rusky hovoriacich komunít v niektorých európskych krajinách.

Krajiny ako Nemecko, pobaltské štáty (Estónsko, Lotyšsko a Litva) a Izrael majú z historických dôvodov alebo z dôvodu prisťahovalectva početné rusky hovoriace obyvateľstvo.

V týchto regiónoch môžu rusky hovoriaci nájsť pracovné príležitosti v odvetviach, ktoré sa starajú o rusky hovoriacu komunitu alebo sú s ňou prepojené, ako sú médiá, pohostinstvo, kultúrne organizácie alebo medzinárodný obchod.

Napríklad v Nemecku, najmä v mestách ako Berlín, Hamburg a Frankfurt, niektoré ruskojazyčné komunity a podniky potrebujú dvojjazyčných zamestnancov, aby uľahčili komunikáciu s ruskými klientmi alebo partnermi.

V Nemecku žije početná ruská komunita, čo viedlo k niektorým výnimočným prípadom, keď nemecké výrobné spoločnosti zamestnávajú osoby, ktoré hovoria iba po rusky ako cudzím jazykom.

Je však nevyhnutné riadiť očakávania, pretože nájsť si prácu v Nemecku len na základe znalosti ruského jazyka môže byť vzhľadom na obmedzenú dostupnosť takýchto príležitostí náročné.

V niektorých európskych krajinách môže byť znalosť ruského jazyka výhodnejšia, najmä v regiónoch so značným počtom migrujúcich pracovníkov z krajín ako Lotyšsko alebo Litva. 

Staršie generácie Lotyšov a Litovčanov sú často schopné komunikovať v ruštine, čo vytvára potenciálne pracovné vyhliadky pre tých, ktorí ju primárne ovládajú.

Ďalšou krajinou, v ktorej môžu rusky hovoriaci nájsť príležitosti, je Cyprus. Tento ostrovný štát má značnú rusky hovoriacu komunitu a je známy tým, že je centrom ruských podnikov, investícií a cestovného ruchu. To vytvára potenciálne pracovné príležitosti v oblastiach, ako sú nehnuteľnosti, financie a cestovný ruch, kde môže byť znalosť ruského jazyka a kultúry prínosom.

Je nevyhnutné poznamenať, že hoci znalosť ruštiny môže byť v určitých odvetviach a regiónoch výhodná, sama o sebe nemusí stačiť. V mnohých prípadoch je znalosť miestneho jazyka a angličtiny stále nevyhnutná pre širšie kariérne vyhliadky a integráciu do miestnej spoločnosti.

Štvrtý prípad: Znalosť poľského jazyka

Poliaci, ktorí hľadajú prácu v zahraničí, môžu nájsť rôzne príležitosti, najmä v krajinách s veľkým počtom poľsky hovoriacich obyvateľov alebo so silnými hospodárskymi väzbami na Poľsko.

Členstvo Poľska v Európskej únii a jeho rastúce hospodárstvo tiež otvorili poľským pracovníkom možnosti na hľadanie pracovných príležitostí v celej EÚ.

Spojené kráľovstvo má jednu z najväčších populácií poľsky hovoriacich osôb mimo Poľska.

 Po vstupe Poľska do Eú 2004 zaznamenalo Spojené kráľovstvo značnú migráciu z Poľska, čo viedlo k vytvoreniu početnej poľskej komunity.

Mnohí poľsky hovoriaci si našli prácu v odvetviach, ako je stavebníctvo, pohostinstvo, zdravotníctvo a výroba.  Napriek neistote spôsobenej Brexitom sú pre osoby hovoriace po poľsky v Spojenom kráľovstve stále k dispozícii pracovné príležitosti.

Nemecko je ďalšou významnou destináciou pre osoby hovoriace po poľsky, ktoré hľadajú prácu v zahraničí.

Geografická blízkosť Poľska k Nemecku a silné obchodné vzťahy medzi oboma krajinami viedli k tomu, že v Nemecku žije početná poľsky hovoriaca komunita. Poľsky hovoriaci môžu nájsť pracovné príležitosti v oblasti logistiky, poľnohospodárstva a služieb, kde môže byť výhodou znalosť poľského aj nemeckého jazyka.

Írsko je tiež krajinou s rastúcou poľsky hovoriacou komunitou. Rýchly rast írskeho hospodárstva a dopyt po pracovnej sile v rôznych odvetviach prilákal v posledných rokoch poľských pracovníkov. Odvetvia ako informačné technológie, zdravotníctvo a pohostinstvo zaznamenali nárast počtu poľsky hovoriacich zamestnancov.

Aj iné západoeurópske krajiny, ako napríklad Holandsko, Švédsko a Nórsko, zaznamenali prílev poľsky hovoriacich ľudí, ktorí hľadajú pracovné príležitosti.

Silné ekonomiky týchto krajín a dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile z nich urobili atraktívne destinácie pre poľských uchádzačov o zamestnanie.

Pre osoby hovoriace po poľsky, ktoré hľadajú zamestnanie v Európe, je okrem podmienok na trhu práce v danej krajine veľmi dôležité zohľadniť aj ich jazykové znalosti a príslušné zručnosti.

Osoby hovoriace po poľsky majú sľubné možnosti nájsť si prácu v zahraničí, najmä v krajinách s početnými poľsky hovoriacimi komunitami alebo silnými hospodárskymi väzbami na Poľsko. Spojené kráľovstvo, Nemecko, Írsko a ďalšie západoeurópske krajiny patria medzi hlavné destinácie poľských pracovníkov.

Dobrá jazyková príprava a príslušná kvalifikácia môžu prispieť k úspešnejšiemu hľadaniu práce a viesť k naplnenej kariére v zahraničí.

Piaty prípad: hovoríte len svojím materinským jazykom

Pre ľudí, ktorí chcú pracovať v zahraničí, ale neovládajú žiadny cudzí jazyk, stále existujú reálne možnosti.

Hoci jazykové znalosti môžu byť výhodou, niektoré odvetvia a krajiny môžu zamestnať ľudí s nulovými jazykovými znalosťami, najmä na pozíciách, ktoré si nevyžadujú priamy kontakt so zákazníkmi alebo zahŕňajú prácu v uzavretých medzinárodných komunitách.

Odvetvia pohostinstva a cestovného ruchu často prijímajú osoby bez jazykových znalostí, najmä na pozície, ako je kuchynský personál, upratovačky alebo niektoré manuálne pracovné pozície.

Príležitosti nájsť si prácu bez jazykovej bariéry môžu byť v krajinách s vysokým prílevom turistov alebo zahraničných pracovníkov, ako sú obľúbené dovolenkové destinácie alebo expatriantské centrá.

Image Source

Jednou zo skvelých možností pre uchádzačov o zamestnanie bez jazykových znalostí je zvážiť možnosť odísť do zahraničia s priateľmi, rodinným príslušníkom alebo partnerom, ktorý ovláda miestny jazyk alebo angličtinu. To môže poskytnúť pocit istoty a pomoc pri každodenných kontaktoch, čo umožní jednotlivcovi sústrediť sa na hľadanie vhodných pracovných príležitostí.

Okrem toho zapojenie sa do jazykových kurzov alebo výmenných programov po príchode môže byť aktívnym spôsobom, ako postupne zlepšiť komunikačné zručnosti. Otvorenosť učiť sa miestny alebo prevládajúci jazyk na pracovisku môže tiež zlepšiť dlhodobé pracovné vyhliadky a kultúrnu integráciu.

Prítomnosť iných osôb rovnakej národnosti v zahraničných spoločnostiach môže skutočne ovplyvniť šance jednotlivcov bez jazykových znalostí nájsť si prácu v zahraničí.

V krajinách, ako je Anglicko, Írsko a Holandsko, mnohé veľké výrobné spoločnosti zamestnávajú niekoľko jednotlivcov rovnakej národnosti, napríklad Španielov.

Na takýchto pracoviskách môže spoločný jazyk zamestnancov vytvoriť prostredie, v ktorom sa rodný jazyk stáva primárnym komunikačným prostriedkom a angličtina môže zohrávať sekundárnu úlohu.

Tieto komunity krajanov môžu byť pre novoprichádzajúcich cenným zdrojom, pretože poskytujú podpornú sieť a zmierňujú počiatočné problémy spojené s jazykovou bariérou.

Je však dôležité, aby uchádzači o zamestnanie pamätali na to, že hoci ovládanie rodného jazyka môže byť v týchto špecifických pracovných prostrediach výhodou, rozvíjanie znalostí anglického jazyka zostáva kľúčové pre širšie príležitosti a profesionálny rast, najmä na medzinárodných pozíciách alebo pozíciách zameraných na klientov.

Okrem toho závislosť pri komunikácii výlučne od krajanov môže brániť integrácii do miestnej kultúry a obmedzovať interakcie s osobami iných národností. 

Preto sa uchádzačom o zamestnanie odporúča, aby sa aktívne učili miestny jazyk a angličtinu s cieľom zvýšiť svoju adaptabilitu a celkovú zamestnateľnosť na globálnom trhu práce.

Hoci môže byť výhodné mať podpornú komunitu rovnakej národnosti, uchádzači o zamestnanie by sa mali snažiť o rovnováhu medzi využívaním dostupných zdrojov a aktívnym zapájaním sa do štúdia jazyka a kultúrnej integrácie.

Využitím príležitosti pracovať v rôznorodom prostredí a rozvíjaním jazykových zručností môžu jednotlivci odomknúť rôzne kariérne príležitosti a obohatiť svoje medzinárodné pracovné skúsenosti.

Záverečné úvahy

V profesionálnom prostredí je kľúčom k úspechu efektívna komunikácia. Plynulá a sebavedomá komunikácia vám otvorí dvere k rôznym kariérnym príležitostiam a podporí pozitívne pracovné vzťahy, či už ovládate miestny jazyk alebo sa zdokonaľujete v angličtine.

Ste pripravení vydať sa na vzrušujúcu cestu práce v zahraničí?

Zaregistrujte sa na našej wbovej stránke ešte dnes a pomôžeme vám nájsť prácu s ubytovaním v zahraničí. 

Náš špecializovaný tím sa zaväzuje podporovať vás na každom kroku a zabezpečiť vám čo najlepšie skúsenosti v medzinárodnej kariére.

Pridajte sa k nám teraz a preskúmajte nekonečné možnosti, ktoré na vás čakajú!

27.10.2023

Mám šancu získať prácu v zahraničí?

  • Ste fyzicky zdatný/á?
  • Ste motivovaný/á?
  • Ste ochotný/á pracovať a žiť s ľuďmi z iných krajín?
  • Chcete zarábať minimálne 1750 eur mesačne?

Skvelé, Robin Vám môže pomôcť nájsť prácu v zahraničí

Získajte pracovnú ponuku

Získajte personalizované informácie od Robin