fbpx
5950 videní

Ktorá krajina EÚ je v roku 2021 najlepšia na prácu v zahraničí?

5950 videní
Ktorá krajina EÚ je v roku 2021 najlepšia na prácu v zahraničí?

Hľadáte si počas roku 2021 prácu v zahraničí, ale neviete, ktorú krajinu si vybrať? Porovnali sme prácu v Holandsku, Nemecku, Belgicku, Francúzsku, Švédsku, Anglicku či Írsku. Zistíte, ktorá z krajín poskytuje najlepšie podmienky

Európska Únia otvára dvere k pracovnému trhu mnohých možností a príležitostí. Niekedy je náročné rozhodnúť sa pre krajinu na prácu v zahraničí, ak nepoznáte výhody práce v jednotlivých krajinách EÚ. Aby sme Vám uľahčili rozhodovanie, porovnali sme pre Vás pracovné možnosti v rámci EÚ pre rok 2021.

Kritériá definujúce krajinu vhodnú pre cudzincov:

Minimálna mzda

Minimálna mzda je veľmi dôležitým kritériom pre ľudí, ktorí chcú migrovať za prácou do inej krajiny EÚ.

Práca v zahraničí 2019: Minimálna mzda

Najdôležitejším dôvodom, prečo idú ľudia pracovať do zahraničia, je vyšší plat v porovnaní s domovskou krajinou. Je potrebné mať na pamäti, že ak migrujete za prácou do zahraničia bez nejakých skúseností a kvalifikácií, pravdepodobne budete zarábať o čosi viac ako je minimálna mzda. Z tohto dôvodu považujeme toto kritérium za skutočne dôležitý faktor v rámci nášho porovnania.

Priemerná mesačná čistá mzda.

Čím dlhšie pracujete v zahraničí, tým viac skúseností a vyšší plat získavate. Pre skúsenejších kandidátov hľadajúcich prácu v zahraničí  v konkrétnej pracovnej oblasti, je dobré poznať priemerný plat v čistom v rámci každej krajiny.

Priemerná mesačná čistá mzda.

Náklady na živobytie.

Náklady na živobytie sú dôležitým faktorom, ak si v zahraničí chcete našetriť. Ideálnou kombináciou je pracovať v krajine, kde je minimálna mzda vysoká a životné náklady sú čo najnižšie. Samozrejme by bolo náročné šetriť peniaze v krajine, kde celý zárobok putuje na živobytie.

Miera nezamestnanosti.

Miera nezamestnanosti môže byť užitočným porovnávacím nástrojom. Aj vďaka nej môžete zistiť, aké je náročné získať prácu v danej krajine. S vysokou mierou nezamestnanosti stúpa konkurencia a tým pádom máte ako cudzinec nižšiu šancu zamestnať sa. Platí to i naopak, s nízkou mierou zamestnanosti, máte vyššiu šancu dostať prácu.

Znalosť anglického jazyka miestnych obyvateľov

Anglický jazyk je najpoužívanejším jazykom v rámci EÚ pre ľudí hľadajúcich si prácu v zahraničí.

To, či v danej krajine pracovný trh akceptuje anglický jazyk na pracovisku závisí od toho, či miestni obyvatelia hovoria po anglicky. Ako by inak komunikovali s cudzincami, ak zamestnanci nerozprávajú vôbec po anglicky? Práve preto v našom porovnaní zohľadňujeme aj percento obyvateľstva hovoriace v danej krajine po anglicky.

Systém zdravotnej starostlivosti.

Nanešťastie všetci z času na čas ochorieme, a preto je nevyhnutné využiť služby zdravotnej starostlivosti v danej krajine. Zdravotnícky systém je významným kritériom podieľajúcim sa na kvalite života. Pozreli sme sa na hodnotenie jednotlivých národných zdravotníckych systémov.

Šťastie ľudí žijúcich v danej krajine

Vyššie spomenuté faktory taktiež ovplyvňujú, do akej miery sa cíti cudzinec šťastný. Preskúmali sme správu, ktorá vyhodnocuje pocit šťastia obyvateľstva jednotlivých národov. V ktorej krajine žijú najšťastnejší ľudia? Koniec koncov ľudia hľadajú prácu v zahraničí, aby sa stali šťastnejšími.

Prácu v zahraničí 2019: Šťastie ľudí žijúcich v danej krajine

Ktorá krajina poskytuje v roku 2021 najlepšie pracovné možnosti

1: Holandsko

Ak sa uchádzate o prácu v zahraničí v roku 2021 a nemáte nejaké rozsiahle pracovné skúsenosti, Holandsko je správnou voľbou. Má najvyššiu minimálnu mzdu spomedzi všetkých krajín, 1615,80. Väčšina migrujúcich pracovníkov však budú po príchode do Holandska zarábať o čosi viac ako je minimálna mzda. Tá by mala byť obzvlášť dôležitá pre tých, ktorí idú vykonávať prácu bez kvalifikácie.

Prácu v zahraničí 2019: 1. Holandsko

Kvalita života v Holandsku je považovaná za jednu z najlepších na svete. Holandsko má 3. najlepšie zdravotníctvo spomedzi krajín, ktoré sme porovnávali. Zároveň je to krajina, kde sa ľudia cítia najšťastnejší.

Podľa miery nezamestnanosti, Holandsko na tom obstálo len o trochu horšie ako Nemecku s krivkou nezamestnanosti 3,9%k. Nemecko má 3,4%.

V Holandsku až 90% ľudí hovorí po anglicky, čím sa v kategórii “obyvateľstvo a angličtina ako druhý jazyk” umiestnilo na prvej priečke. Nakoľko angličtina nie je materinským jazykom, je jednoduché im porozumieť.

V súvislosti s nákladmi na živobytie je Holandsko priemernou krajinou. Ak idete pracovať do Holandska, najväčšia časť výplate ide na ubytovanie, keďže nájmy sú relatívne vysoké. Potraviny v porovnaní s krajinami ako Francúzsko, Írsko, Švédsko či Belgicko nie sú drahé.

Získajte viac informácií o práci v Holandsku

2: Práca v Írsku

Ak máte nejakú kvalifikáciu, hovoríte po anglicky a radi by ste pracovali v nejakej konkrétnej oblasti, Írsko je dobrou voľbou. So minimálnou mzdou 1563 sa spolu s Belgickom ocitá na druhom mieste. Priemerný plat sa pohybuje okolo €2,464.00, čo je síce viac ako v Holandsku, ale Švédsku sa aj tak nevyrovnáva.

2: Práca v Írsku

Ak máte angličtinu na vysokej úrovni a chcete si vybudovať v zahraničí kariéru, Írsko je pre rok 2021 tou najlepšou voľbou na prácu v zahraničí.

Majte však na pamäti, že Írsko má pomerne vysokú mieru nezamestnanosti v porovnaní s inými krajinami. Ak sa teda uchádzate o prácu, počítajte s tým, že súťažíte aj s Írmi (na rozdiel od práce v Holandsku).

3: Pracovné možnosti v Nemecku

V prípade, že ovládate nemčinu ako druhý jazyk, odporúčame Vám vycestovať za prácou do Nemecka. Nemecku má najnižšiu mieru nezamestnanosti, iba 3,4% a náklady na živobytie sú najnižšie. Nižšie náklady Vám vyrovnajú nižší plat, ktorý v porovnaní s prácou v Holandsku alebo Írsku dostanete.

3: Pracovné možnosti v Nemecku

Nízka miera nezamestnanosti znamená, že spoločnosti od kandidátov vyžadujú ovládanie nemeckého jazyka. Pre anglicky hovoriacich kandidátov je preto častokrát náročné nájsť si prácu v Nemecku. Ak hovoríte po nemecky, máte však v roku 2021 veľmi vysokú šancu nájsť si zamestnanie práve v tejto krajine v zahraničí.

Získajte viac informácií o práci v Nemecku

4: Zamestnanie vo Švédsku

Ak je pre Vás vysoká životná úroveň top kritériom, uvažujte nad prácou vo Švédsku. Priemerný plat vo Švédsku je jedným z najvyšších. Zdravotníctvo je na veľmi vysokej úrovni. Ľudia sa v tomto štáte takisto cítia spomedzi najšťastnejších. Až 86% Švédov ovládajú anglický jazyk, čo Vám život v tejto krajine podstatne uľahčuje.

Prácu v zahraničí 2019: 4. Zamestnanie vo Švédsku

Veľkou nevýhodou pracovania vo Švédsku je, že v tejto krajine nie je stanovená minimálna mzda, a preto si nemôžete byť istý, koľko zarobíte. Ďalšou nevýhodou je miera nezamestnanosti, 6,2%, čo sťažuje cudzincov uchádzať sa o zamestnanie. Potraviny patria k jedným z najdrahších.

5: Pracovné príležitosti vo Veľkej Británii

Pre anglicky hovoriacich ľudí je pomerne jednoduché nájsť si prácu v Anglicku. Zaujímavým faktom je, že ľudia sa nestarajú o vysokú kvalitu života mimo pracoviska. S minimálnou mzdou €1413,- a priemerným platom  €2102,-, očakávajte nižší zárobok ako v Holandsku, Belgicku či Írsku. Náklady na živobytie sú však nižšie v porovnaní s týmito krajinami, a preto si viete mesačne ušetriť približne rovnaké množstvo peňazí.

Majte na pamäti, že každý región má vlastný prízvuk a nárečie, preto je niekedy náročné Britom porozumieť.

5: Pracovné príležitosti vo Veľkej Británii

Nevýhodou prácovania vo Veľkej Británii v roku 2021 je fakt, že sa kvalita života postupne zhoršuje. Je to i v dôsledku toho, že zdravotníctvo je na tom o čosi horšie a ľudia nie sú až takí šťastní ako v iných krajinách EÚ. Ďalšou nevýhodou je i to, že v roku 2016 väčšina ľudí hlasovali za odchod z Európskej Únie. Brexit by sa mal stať účinným 29. Marca 2021 a iba vtedy bude jasné, akým spôsobom to ovplyvní život prisťahovalcov v tejto krajine.

6: Práca v Belgicku

V Belgicku môžete očakávať minimálny zárobok €1563,- , čo je po Holandsku a Nemecku najvyššou minimálnou mzdou.

6: Práca v Belgicku

Je prekvapujúce, že iba 60% Belgičanov ovláda anglický jazyk v porovnaní s 90% obyvateľstva v susednom Holandsku. Tak či onak by to nemal byť problém, nakoľko je v Belgicku viacero pracovných miest pre anglicky hovoriacich ľudí.

Životné náklady v Belgicku sú pomerne vysoké najmä kvôli cenám potravín. Zdravotníctvo a šťastie obyvateľstva takisto nedosahuje také vysoké priečky ako v Holandsku.

Nájsť si prácu v Belgicku v roku 2021 odporúčame všetkým, ktorí sú zvyknutí pracovať v zahraničí a chceli by vyskúšať niečo nové.

Pozrite si naše pracovné ponuky v Belgicku

7: Zamestnanie vo Francúzsku

Francúzsko je pravdepodobne spomedzi všetkých porovnávaných štátov tou najlepšou krajinou na dovolenku. Bohužiaľ pre tých, ktorí milujú Francúzsko, podľa našich kritérii nie je vhodné pre ľudí hľadajúcich si prácu v zahraničí v roku 2021. Miera nezamestnanosti je až 9,2%, čo znamená náročnosť získať prácu. Ak hovoríte iba po anglicky, platí to azda dvojnásobne. Iba 39% Francúzov totižto hovorí po anglicky. Pravdepodobnosť, že s Vašimi francúzskymi kolegami budete komunikovať po anglicky je veľmi nízka.

7: Zamestnanie vo Francúzsku

Kvalita života nemôže závisieť iba od skvelého jedla a počasia.  Zo všetkých 7 krajín, ktoré sme porovnávali, sú Francúzi najnešťastnejším národom. Radíme osobám hovoriacim iba po anglicky, aby si hľadali prácu niekde inde.

Ktorá krajina poskytuje v roku 2021 najlepšie pracovné možnosti

Minimálna mzdaPriemerný platNáklady na živobytieMiera nezamestnanosti% anglicky hovoriacich ľudíZdravotníctvoŠťastie národa
1: Holandsko€1618€246482,693,9 proc.90 proc.36
2: Írsko€1563€246485,455,1 proc.98 proc.1114
3: Nemecko€1599€227074,353,4 proc.56 proc.1815
4: Švédskožiadny minimálna mzda€257083,706,2 proc.86 proc.89
5: Veľká Británia€1413€210275,854,1 proc.98 proc.2319
6: Belgicko€1563€209183,556 proc.60 proc.1516
7: Francúzsko€1498€215783,869.2 proc.39 proc.2023

Zhrnutie

Čo sa týka rozhodovania pre krajinu v zahraničí, v ktorej chcete pracovať, je potrebné brať do úvahy aj skúsenosti Vášho okolia. Nikto nie je schopný Vám lepšie opísať pracovné a životné podmienky ako známi a priatelia.

Je nevyhnutné zadefinovať si, čo je pre Vás dôležité pri hľadaní si práce v zahraničí v roku 2021:

  • Plánujete si vybudovať kariéru a hovoríte po anglicky, Írsko je vhodnou voľbou
  • Ak hovoríte po nemecky, Nemecko bude pre Vás tou najlepšou možnosťou
  • Keď chcete vyskúšať niečo nové, odporúčame Belgicko
  • Pokiaľ si chcete našetriť peniaze v krajine s vysokou úrovňou života, určite zvoľte Holandsko

Ak by ste sa radi dozvedeli viac informácii o práci v Holandsku alebo v Nemecku, neváhajte a kontaktujte nášho personalistu.

30.06.2019

Mám šancu získať prácu v zahraničí?

  • Ste fyzicky zdatný/á?
  • Ste motivovaný/á?
  • Ste ochotný/á pracovať a žiť s ľuďmi z iných krajín?
  • Chcete zarábať minimálne 1750 eur mesačne?

Skvelé, Robin Vám môže pomôcť nájsť prácu v zahraničí

Získajte pracovnú ponuku

Získajte personalizované informácie od Robin