fbpx

Polityka prywatności

WAŻNA INFORMACJA

DOTYCZĄCA ZBIERANIA, WYKORZYSTYWANIA ORAZ PRZECHOWYWANIA INFORMACJI

NA TEMAT DOSTAWCÓW ORAZ/LUB PARTNERÓW (OSÓB FIZYCZNYCH)

UAB Robin (Spółka z o.o) dokłada wszelkich starań w zakresie ochrony Twoich danych osobowych. Działamy w zgodzie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych w Unii Europejskiej (ang. – GDPR, pl – RODO) oraz pozostałymi legislacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, zalecamy zapoznać się z poniższym Zawiadomieniem.

 1. Jak powinienem odczytać to Zawiadomienie?

Niniejsze Zawiadomienie odpowie na najważniejsze pytania związane ze zbieraniem, wykorzystywaniem oraz przechowywaniem przez nas Twoich informacji. W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności, jak opisano w Sekcji 13, chętnie udzielimy pomocy. Prosimy o odnotowanie, że sformułowanie “my” użyte w tym zawiadomieniu odnosi się do naszej Firmy, co zostało opisane w Sekcji 2 tego Zawiadomienia.

2. Kto jest odpowiedzialny za ochronę moich danych osobowych?

Kim jesteśmy: UAB Robin (Spółka z o.o)

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI): 300659719

Adres: [___________]

3.Dlaczego zbieracie moje dane osobowe?

Jesteś zainteresowany podpisaniem z nami umowy lub zawarliśmy już z Tobą kontrakt.

Będziemy też prawnie zobowiązani do dopełnienia formalności związanych z opodatkowaniem, księgowością oraz pozostałymi ustawami dotyczącymi zawierania umów z osobami fizycznymi.

Z uwagi na te powody, musimy zbierać, przetwarzać oraz przechowywać Twoje dane.

    4.Jakie informacje powinienem udostępnić i dlaczego?

W celu zawarcia umowy i wykonania zawartych w niej postanowień wymagamy następujących informacji:

 • Dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, numer NIP, itp.);
 • Dane kontaktowe (adres, adres e-mail, numer telefonu, itp.);
 • Pozostałe informacje potrzebne do zawarcia umowy i wykonania zawartych w niej postanowień (przedmiot umowy, warunki i postanowienia, dokumenty potwierdzające wyniki, itp.)

W szczególnych przypadkach, kiedy jest to wymogiem prawnym, poprosimy Cię o udostępnienie danych z rejestru karnego oraz/lub kopii dokumentu tożsamości.

Jeśli nie uzyskamy wymaganych informacji, nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umowy.

  5.Jakie informacje na mój temat są zbierane z innych źródeł?

Nie zbieramy żadnych informacji na Twój temat z innych źródeł.

  6.Jaka jest podstawa prawna dotycząca zbierania danych na mój temat?

Zgodnie z prawem, zbieramy informacje na Twój temat potrzebne do:

 • zawierania umów wykonywania zawartych w nich postanowień (Artykuł 6(1)(b) RODO);
 • dopełniania formalności związanych z opodatkowaniem, księgowością oraz pozostałymi obowiązującymi ustawami (Artykuł 6(1)(c) RODO).

7.Czy zbieracie wrażliwe informacje na mój temat?

Wrażliwe informacje na Twój temat nie są zbierane.

8. Czy proces podejmowania decyzji jest zautomatyzowany? Czy jestem przez was profilowany?

Decyzje nie są podejmowane automatycznie, nie jesteś profilowany.

9. Czy udostępniacie informacje na mój temat?

Informacje na Twój temat mogą zostać udostępnione:

 • władzom stanowym (inspekcja podatkowa, itp.) zgodnie z obowiązującymi ustawami;
 • dostawcom usług administracyjnych (księgowym, itp.);
 • dostawcom usług wymiany informacji oraz komunikacyjnym (poczta elektroniczna, menadżment biznesowy, systemy księgowe, bazy danych, itp.);
 • klientom, dostawcom, partnerom, itp. W celach związanych z wykonaniem postanowień zawartych w umowie;
 • firmom audytującym naszą firmę oraz/lub władzom stanowym;
 • właścicielom naszej firmy, pozostałych firm w Grupie.

10. Czy przenosicie informacje na mój temat poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Informacje nie są przenoszone poza Europejski Obszar Gospodarczy (wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią).

11.Jak długo przechowujecie informacje na mój temat?

Informacje na Twój temat są przechowywane zgodnie ze Wskaźnikiem Ram Czasowych Dotyczących Przechowywania Dokumentów Ogólnych, zatwierdzonym przez Głównego Archiwistę Litwy.

12. Jakie są moje prawa?

W celu podjęcia akcji z poniższej listy, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem wspomnianym w Sekcji 13. Prosimy o odnotowanie, że uprawnienia te są przedmiotem ustawowych postanowień i zwolnień.

 • Prawo dostępu do przechowywanych informacji na swój temat;
 • Prawo do żądania korekty przechowywanych na swój temat informacji;
 • Prawo do żądania usunięcia informacji przechowywanych bezpodstawnie;
 • Prawo do żądania ograniczenia dostępu do informacji przechowywanych bezpodstawnie lub ich całkowitego usunięcia;
 • Prawo zainicjowania zbierania, przetwarzania oraz przechowywania Twoich informacji przez naszą firmę;
 • Prawo do złożenia skargi do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych.

13. Jak możecie mi pomóc?

Jeśli masz pytania, komentarze lub zażalenia dotyczące sposobu w jaki zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy informacje na Twój temat, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. Jeśli potrzebujesz pomocy, prosimy o wysłanie wiadomości na podany adres e-mail [___________].

Uzyskaj ofertę pracy za granicą

Rozpocznij tworzenie swojego profilu