fbpx

UAB ROBIN JOBS POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZAPYTANIA, WNIOSKI, SKARGI

Ostatnia aktualizacja w dniu: 2021-06-01

 

UAB Robin Jobs dba o ochronę Państwa informacji. Przestrzegamy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Unii Europejskiej (GDPR) oraz innych przepisów chroniących Państwa informacje, które zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy w naszej firmie.

 • Jak należy czytać niniejszą Politykę Prywatności?

 

Niniejsza Polityka prywatności odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące sposobu gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania informacji o użytkowniku. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub jakakolwiek część niniejszej informacji jest niejasna, jesteśmy gotowi pomóc Ci, jak opisano w sekcji 10 niniejszej Polityki prywatności. Należy pamiętać, że wszelkie odniesienia do słowa „my” w niniejszej Polityce Prywatności oznaczają naszą firmę, jak wskazano w sekcji 2 Polityki Prywatności.

 • Kto jest odpowiedzialny za ochronę moich informacji? 

 

Jesteśmy – UAB Robin Jobs;

Identyfikator naszej osoby prawnej: 300659719;

Nasz adres: Naručio g. 3, Wilno;

E-mail: finance@robin.jobs

 • Dlaczego gromadzicie informacje o mnie?

 

Gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy Państwa dane z następujących powodów:

 • aby móc administrować przychodzącymi zapytaniami, wnioskami i skargami oraz odpowiadać na nie w odpowiedni sposób;
 • mamy prawny obowiązek prowadzenia rejestru działalności Spółki;
 • w celu obrony naszych uzasadnionych interesów – jeśli byłoby to konieczne, moglibyśmy wykorzystać Państwa dane osobowe w obronie naszych uzasadnionych interesów, w tym reputacji, w sądach, instytucjach zajmujących się przedsądowym rozstrzyganiem sporów i innych właściwych organach.

 • Jakie informacje powinienem Ci przekazać i dlaczego?

 

Składając zapytanie ofertowe za pomocą kontaktowych adresów e-mail wskazanych na stronie internetowej, pocztą lub w inny sposób, należy wskazać swoje imię, nazwisko, e-mail lub inne dane kontaktowe, przedmiot zapytania, a także informacje istotne dla zapytania. Po złożeniu zapytania możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji o sobie, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie w odpowiedni sposób.

 

 1. Jaka jest podstawa prawna gromadzenia informacji na mój temat?

 

Gromadzimy i przechowujemy informacje o Tobie zgodnie z prawem na następujących podstawach: 

 • w przypadku, gdy kierujesz do nas zapytanie, wniosek lub skargę dotyczącą zawartej między nami umowy lub ubiegasz się o zawarcie umowy, dane te są gromadzone w celu wykonania lub zawarcia umów (GDPR art. 6 ust. 1 lit. b));
 • w przypadku, gdy użytkownik kieruje do nas zapytanie, wniosek lub skargę z jakiegokolwiek powodu innego niż zawarcie lub wykonanie umowy, mamy uzasadniony interes w administrowaniu otrzymanymi zapytaniami (art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);
 • mamy prawny obowiązek przechowywania otrzymanych zapytań, wniosków i skarg (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR);
 • mamy uzasadniony interes w ochronie naszych praw przed sądami i innymi organami (GDPR art. 6 ust. 1 lit. f)).

 

 1. Czy zbierasz jakieś poufne informacje na mój temat?

 

Wrażliwe informacje na Państwa temat nie są gromadzone i jeśli nie są one istotne dla skargi, wniosku lub zapytania, które Państwo złożyliście lub zamierzacie złożyć, prosimy nie podawać takich informacji. Jeśli mimo to takie informacje zostaną podane, uznamy, że wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie (GDPR art. 9 ust. 2 lit. a)).

 • Czy udostępniasz moje informacje innym podmiotom?

 

Informacje o Tobie mogą być przekazywane do: 

 • firm, które świadczą usługi prawne i/lub kancelarii prawnych w zakresie niezbędnym do obrony naszych uzasadnionych interesów;
 • komornikom sądowym w zakresie niezbędnym do odzyskania zasądzonych kwot;
 • naszym usługodawcom – dostawcom usług komunikacyjnych (e-mail) i usług repozytorium danych.

 • Jak długo przechowywane są informacje o mnie?

 

Twoje informacje będą przechowywane:

 • jeśli Twoje zapytanie dotyczy umowy, którą zawarliśmy lub planujemy zawrzeć, Twoje informacje będą przechowywane przez 10 lat od zakończenia umowy;
 • jeżeli złożyłeś do nas skargę, wniosek lub inne zapytanie, które nie jest związane z zawarciem lub wykonaniem umowy, będziemy je przechowywać przez 1 rok od podjęcia decyzji w naszej firmie;
 • dokumenty przekazane do sądów lub innych instytucji zajmujących się rozstrzyganiem sporów lub egzekwowaniem prawa przechowujemy przez okres 1 roku od wydania ostatecznej decyzji;
 • tytuły wykonawcze sądów i ustalenia komornicze przechowywane są przez 10 lat od zakończenia płatności.

 • Jakie działania mogę podjąć w związku z moimi informacjami w Państwa firmie?

 

W celu podjęcia któregokolwiek z działań, o których mowa poniżej, prosimy o kontakt z nami w sposób określony w punkcie 10. Należy pamiętać, że prawa te mogą podlegać ustawowym wyjątkom i ograniczeniom.

 • Prawo do żądania dostępu do informacji, które posiadamy na Państwa temat, jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, które umożliwiają Państwa identyfikację;
 • Prawo do żądania poprawienia lub uzupełnienia informacji przechowywanych na Państwa temat;
 • Prawo do żądania usunięcia danych o Tobie, w przypadku gdy:
 • Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody;
 • Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Państwa dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, który Państwo obalają;
 • Państwa dane nie są już niezbędne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane;
 • mamy prawny obowiązek usunięcia informacji o Tobie;
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania informacji przechowywanych o Tobie, gdy kwestionujesz dokładność danych lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych, nie zgadzasz się na usunięcie bezprawnie przetwarzanych danych o Tobie, lub gdy potrzebujesz danych do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Prawo do zakwestionowania zbierania, wykorzystywania i przechowywania Państwa informacji w naszej firmie, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie uzasadnionego interesu;


 • Prawo do żądania wyeksportowania danych w przypadku, gdy użytkownik przekazał nam dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie i wyraził zgodę na ich przetwarzanie lub gdy musimy przetwarzać takie dane w celu wykonania umowy z użytkownikiem;
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;
 • Prawo do wniesienia skargi do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji na stronie vdai.lrv.lt).

 • Jak możesz mi pomóc?

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub skargi dotyczące sposobu gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych o Tobie, jesteśmy gotowi Ci pomóc. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej finance@robin.jobs.

Uzyskaj ofertę pracy za granicą

Rozpocznij tworzenie swojego profilu