fbpx

UAB ROBIN JOBS POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

UAB Robin Jobs dba o ochronę Państwa informacji. Przestrzegamy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Unii Europejskiej (GDPR) oraz innych przepisów chroniących Państwa informacje, które zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy w naszej firmie.

 

 • Jak należy czytać niniejsze zawiadomienie?

Niniejsza Polityka prywatności odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące sposobu gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania informacji o użytkowniku. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub jakakolwiek część niniejszej informacji jest niejasna, jesteśmy gotowi pomóc Ci, jak opisano w sekcji 10 niniejszej Polityki prywatności. Należy pamiętać, że wszelkie odniesienia do słowa „my” w niniejszej Polityce Prywatności oznaczają naszą firmę, jak wskazano w sekcji 2 Polityki Prywatności.

 

 • Kto jest odpowiedzialny za ochronę moich informacji? 

Jesteśmy odpowiedzialni za ochronę Państwa danych w zakresie, w jakim jest to związane z celami określonymi w punkcie 4, jak wyszczególniono w paragrafach 5-10 poniżej:

Jesteśmy – UAB Robin Jobs;

Identyfikator naszej osoby prawnej: 300659719;

Nasz adres: Naručio g. 3, Wilno;

E-mail: finance@robin.jobs.

 

 • Kto jest odpowiedzialny za ochronę informacji, które podałem po wyborze oferty pracy?

Zwracamy uwagę, że nie jesteśmy pracodawcą, który poszukuje pracowników – jesteśmy agencją, tzn. jedną z agencji poszukujących pracowników w imieniu pracodawcy. Po wybraniu przez Ciebie interesującej Cię oferty pracy i przekazaniu wymaganych informacji działamy jako podmiot przetwarzający dane pracodawcy (zbieramy informacje o potencjalnych kandydatach w imieniu pracodawcy i przekazujemy te informacje agencji pośrednictwa pracy w bezpośrednim kontakcie z pracodawcą lub bezpośrednio pracodawcy). Odpowiedzialność za ochronę informacji, które podajesz po wybraniu interesującej Cię oferty pracy, ponosi pracodawca. 

Zwracamy uwagę, że w wielu przypadkach nie jesteśmy jedyną agencją pośrednictwa pracy, dlatego informacje o Tobie mogą być przekazywane innej agencji pośrednictwa pracy, a nie bezpośrednio pracodawcy. 

Więcej informacji o tym, w jaki sposób dany pracodawca zbiera, wykorzystuje i przechowuje informacje o Tobie, znajdziesz w polityce prywatności pracodawcy dostępnej wraz z ofertą pracy (pracodawca jest odpowiedzialny zarówno za zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie Twoich danych, jak i za korzystanie z usług agencji pośrednictwa pracy, a także za ich działania dotyczące danych osobowych). Polityka ta będzie również szczegółowo określać działania, które wykonujemy w imieniu pracodawcy.

Zwracamy uwagę, że jako agencja gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy następujące informacje na Państwa temat:

 • kopia Państwa dokumentu tożsamości;
 • numer konta bankowego;
 • Państwa adres;
 • kopia prawa jazdy (jeśli posiadasz);
 • Twoje CV w języku angielskim;
 • podpisaną umowę o świadczenie usług / umowę o pracę;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • numer służbowy obywatela holenderskiego (BSN) (jeśli istnieje; jeśli wybrany przez Ciebie pracodawca znajduje się w Holandii);
 • inne dostarczone przez Ciebie dokumenty.

 

 • Dlaczego gromadzicie informacje o mnie?

Zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane z następujących powodów:

 • Twoje konto na naszej stronie internetowej – rejestrując się na naszej stronie internetowej, akceptujesz niniejszą Politykę prywatności i zgadzasz się z warunkami umowy o świadczenie usług pośrednictwa pracy, dlatego uznaje się, że zawierasz z nami umowę;
 • w celu świadczenia bardziej spersonalizowanych usług – podczas rejestracji na naszej stronie internetowej podają Państwo różne informacje o sobie i swoich potrzebach (np. pożądany obszar pracy, preferencje dotyczące pracy za granicą itp.), które nie są obowiązkowe do świadczenia usług;
 • w celu wysyłania ofert pracy pocztą elektroniczną – po zarejestrowaniu się na naszej stronie internetowej, aby pomóc Państwu w jak najszybszym znalezieniu odpowiedniej oferty pracy, będziemy wysyłać Państwu oferty pracy pocztą elektroniczną przez 10 dni od rejestracji;
 • w celu obrony naszych uzasadnionych interesów – jeśli byłoby to konieczne, moglibyśmy wykorzystać Państwa dane osobowe w celu obrony naszych uzasadnionych interesów, w tym reputacji, w sądach, instytucjach zajmujących się przedsądowym rozstrzyganiem sporów i innych właściwych organach.

 

 • Jakie informacje o sobie powinienem Ci przekazać?

Podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, musisz podać następujące informacje o sobie:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia);
 • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu);
 • informacje o swojej płci;
 • informację o poziomie znajomości języka angielskiego (bez znajomości języka angielskiego, początkujący lub zaawansowany);
 • informację, czy po znalezieniu pracy zamierzasz wyjechać za granicę sam lub z chłopakiem/dziewczyną/partnerem.

Możesz również, ale nie jesteś zobowiązany do podania następujących informacji o sobie:

 • czy posiadasz prawo jazdy kategorii B;
 • zdjęcie;
 • pożądany obszar pracy (np. produkcja, usługi, rolnictwo itp.);
 • informacje o tym, jak szybko jesteś gotowy przenieść się za granicę i rozpocząć pracę;
 • informacje o tym, co uważasz za zaletę w pracy za granicą.

Jeśli przekażesz nam te informacje, będziemy w stanie przedstawić Ci oferty pracy, które będą lepiej odpowiadać Twoim oczekiwaniom.

 

 • Jaka jest podstawa prawna gromadzenia informacji na mój temat?

Zbieramy informacje o Tobie zgodnie z prawem na następujących podstawach:

 • zakładając konto na naszej stronie internetowej, zawierasz z nami umowę (GDPR art. 6 ust. 1 lit. b));
 • kiedy przekazujesz nam dodatkowe informacje o sobie w celu otrzymania bardziej spersonalizowanych ofert pracy, opieramy się na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR);
 • mamy uzasadniony interes w ochronie naszych praw przed sądami i innymi organami (GDPR art. 6 ust. 1 lit. f));
 • w celu wysyłania ofert pracy pocztą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR).

 

 • Czy przekazujesz komukolwiek informacje o mnie?

Informacje o Tobie mogą być przekazywane do:

 • naszych usługodawców – dostawców usług komunikacyjnych (e-mail), usług repozytorium danych, którzy przyjmują na siebie zobowiązania w zakresie poufności i bezpieczeństwa przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych;
 • firmom świadczącym usługi prawne i/lub kancelariom prawnym w zakresie niezbędnym do obrony naszych uzasadnionych interesów;
 • sądów, instytucji zajmujących się przedsądowym rozstrzyganiem sporów i innych organów państwowych, w zakresie niezbędnym do obrony naszych praw;
 • komorników sądowych w zakresie niezbędnym do odzyskania zasądzonych kwot.

 

 • Jak długo przechowywane są informacje o mnie?

Twoje informacje będą przechowywane w sposób opisany poniżej:

 • twoje konto będzie przechowywane przez trzy lata od ostatniego logowania i zostanie automatycznie usunięte po upływie tego terminu;
 • w celu wysyłania ofert pracy, Państwa dane będą wykorzystywane po 10 dniach od rejestracji na naszej stronie internetowej;
 • dokumenty złożone w sądach lub innych instytucjach zajmujących się rozstrzyganiem sporów lub egzekwowaniem prawa będą przechowywane przez 1 rok od ostatecznego rozstrzygnięcia;
 • tytuły wykonawcze sądów i ustalenia komornicze są przechowywane przez 10 lat od zakończenia płatności.

 

 • Jakie prawa mi przysługują?

W celu podjęcia któregokolwiek z działań, o których mowa poniżej, prosimy o kontakt z nami w sposób określony w punkcie 10. Należy pamiętać, że prawa te podlegają ustawowym warunkom i wyjątkom:

 • Prawo do żądania dostępu do informacji, które posiadamy na Państwa temat, jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe, które umożliwiają Państwa identyfikację;
 • Prawo do żądania poprawienia lub uzupełnienia informacji przechowywanych na Państwa temat;
 • Prawo do żądania usunięcia danych o Tobie, gdy:
 • Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody;
 • Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Państwa dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, który Państwo obalają;
 • Państwa dane nie są już niezbędne w odniesieniu do celów, dla których zostały zebrane;
 • mamy prawny obowiązek usunięcia informacji o Tobie;
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania informacji przechowywanych o Tobie, gdy kwestionujesz dokładność danych lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych, nie zgadzasz się na usunięcie bezprawnie przetwarzanych danych o Tobie, lub gdy potrzebujesz danych do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Prawo do zakwestionowania zbierania, wykorzystywania i przechowywania Państwa informacji w naszej firmie, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie uzasadnionego interesu;
 • Prawo do żądania eksportu Twoich danych w przypadku, gdy przekazałeś nam dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie i wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie lub gdy musimy przetwarzać takie dane w celu wykonania umowy z Tobą;
 • Prawo do wniesienia skargi do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych (więcej informacji na stronie vdai.lrv.lt).

W przypadku, gdy Państwa prośba o podjęcie wyżej wymienionych działań dotyczy zbierania, wykorzystywania i przechowywania Państwa danych osobowych w celu zatrudnienia u konkretnego pracodawcy, tj. gdy działamy jako agencja, Państwa prośba zostanie przekazana do pracodawcy lub innej agencji, z której usług korzysta pracodawca. Jeśli nie wskażesz w swoim żądaniu konkretnego pracodawcy, otrzymasz od nas prośbę o udzielenie tych informacji.

 

 • Jak możesz mi pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub skargi dotyczące sposobu gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych o Tobie, jesteśmy gotowi Ci pomóc. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej finance@robin.jobs.

Uzyskaj ofertę pracy za granicą

Rozpocznij tworzenie swojego profilu