fbpx
678 skatījumi

Darba un privātās dzīves līdzsvars strādājot Nīderlandē

678 skatījumi
Darba un privātās dzīves līdzsvars strādājot Nīderlandē

Iedomājieties dzīvi, kurā jūs varat priecāties par  Amsterdamas kanāliem, baudīt gardās karameļu vafeles mājīgā kafejnīcā un joprojām atvēlēt pietiekami daudz laika savām personīgajām interesēm.

Kad ārzemju darba ņēmējs ierodas Nīderlandes dinamiskajā vidē, ideāla darba un privātās dzīves līdzsvara sasniegšana kļūst ne tikai par mērķi – tā ir realitāte, kas iespējama ikvienam.

Šajā rakstā mēs iepazīstināsim ar Nīderlandes darba un privātās dzīves līdzsvara sarežģījumiem, piedāvājot vērtīgas atziņas, kas īpaši pielāgotas tiem, kuri uzsāk šo aizraujošo ceļojumu.

Iespēju ir daudz!

Holandiešu pieeja darba un privātās dzīves līdzsvaram

Kad runa ir par ideālu līdzsvaru starp darbu un personīgo laiku, holandieši ir rādījuši spilgtu piemēru, no kura pārējā pasaule var mācīties. Šajā Ziemeļeiropas valstī ir unikāla kultūras izpratne par atpūtu un personīgo laiku, ko pastiprina pārdomāta valdības politika.

Iepazīsim Nīderlandes darba un privātās dzīves līdzsvara galvenos aspektus, pētot, kā tas veido tās iedzīvotāju dzīvi

Kultūras uzsvars uz atpūtu un personīgo laiku

Holandiešu kultūrā augstu tiek vērtēta atpūta, ģimene un dzīves baudīšana ārpus darba vietas. Šis uzsvars uz “gezelligheid” (holandiešu termins, kas brīvi tulkojams kā mājīgums un draudzīgums) mudina cilvēkus pavadīt kvalitatīvu laiku ar tuviniekiem un nodarboties ar hobijiem un aktivitātēm, kas sagādā prieku.

Ļoti bieži var redzēt ģimenes, kas kopā braukā ar velosipēdu, piknikos parkā vai kopīgi ieturēdamas sātīgas maltītes. Šī apņemšanās veltīt personīgo laiku nodrošina, ka darbs neaizņem visu viņu dzīvi.

Image Source

Valdības politika darba un privātās dzīves līdzsvara atbalstam

Nīderlandes valdība ir veikusi proaktīvus pasākumus, lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu darba un privātās dzīves līdzsvaru. Viena no svarīgākajām politikām ir “poldera modelis” – uz konsensu balstīta pieeja, kas lēmumu pieņemšanā iesaista darba devējus, darbiniekus un valdību.

Šis modelis ir ļāvis panākt vienošanos par dažādiem darba jautājumiem, tostarp par darba laiku un pabalstiem.

Vidējais darba stundu skaits

Nīderlandē darba laiks nedēļā parasti ir aptuveni 32 līdz 36 stundas. Šī samazinātā darba slodze ļauj cilvēkiem pievērsties savai personīgajai dzīvei, veicinot apmierinātības un labklājības sajūtu. Turklāt Nīderlandes darba ņēmēji gūst labumu no plašām sociālās drošības, veselības aprūpes un pensiju sistēmām, kas nodrošina drošību un mieru.

Nepilnas slodzes darbs ir izplatīts un plaši pieņemts, ļaujot cilvēkiem nodarboties ar citām interesēm vai pildīt citus pienākumus. Darba režīma elastība, piemēram, attālinātā darba iespējas un elastīgs darba laiks, ir kļuvusi arvien izplatītāka, ļaujot darbiniekiem apvienot darbu ar ģimenes un personīgajām saistībām.

Nīderlandē ir likumi par maksimālo stundu skaitu nedēļā. Vidēji 16 nedēļu laikā nedrīkst strādāt vairāk par 48 stundām nedēļā un četru nedēļu laikā nedrīkst strādāt vairāk par 55 stundām nedēļā.

Darba un privātās dzīves balanss

Elastība darba vidē

Holandieši saprot, ka tradicionālā darba struktūra no 9 līdz 5 ne vienmēr atbilst dažādām indivīdu vajadzībām. Tāpēc viņi ir ieviesuši elastīgu darba režīmu kā darba un privātās dzīves integrācijas stūrakmeni.

Nīderlandes uzņēmumos ir plaši izplatīta tālmācība, nepilnas slodzes darbs un darba dalīšana. Šāda elastība ļauj darbiniekiem pielāgot darba laiku savām personīgajām saistībām, piemēram, paņemot bērnus no skolas vai nodarbojoties   ar savu aizraušanos ārpus darba. Tas ir īpaši svarīgi ārvalstu darba ņēmējiem, kuri vēlas pārcelties uz citu valsti kopā ar bērniem.

Image Source

Ir nostiprinājies jēdziens “het nieuwe werken” (jaunais darba veids), kas veicina uz rezultātu orientētu pieeju, nevis koncentrē uzmanību uz to, kur vai kad darbs tiek veikts. Šī pieeja atzīst, ka svarīgs ir rezultāts, nevis stingra noteikta grafika ievērošana.

Šāda domāšanas veida maiņa veicina veselīgāku darba vidi, mazina stresu un galu galā rada lielāku apmierinātību ar darbu.

Dažas darba pozīcijas piedāvā iespēju vienu vai vairākas dienas nedēļā strādāt no mājām, savukārt citi var izvēlēties, kad sākt maiņu.

Ģimenēm draudzīga vide

Ģimene ir Nīderlandes sabiedrības pamats, un šī vērtība atspoguļojas ģimenei draudzīgā politikā, kas tiek īstenota darbavietā. Apmaksāts bērna kopšanas atvaļinājums ir ne tikai dāsns, bet arī tiek plaši atbalstīts.

Jaunie vecāki var izmantot šos pabalstus, lai pavadītu svarīgo laiku kopā ar jaundzimušajiem, tādējādi pastiprinot darba un privātās dzīves līdzsvara nozīmi jau no bērna dzīves sākuma.

Turklāt augstas kvalitātes bērnu aprūpes iestāžu un ārpusskolas programmu pieejamība atvieglo strādājošo vecāku slogu, ļaujot viņiem turpināt darba gaitas, nezaudējot savu bērnu labklājību.

Šāda politika rada iekļaujošu darba vidi, kas atzīst ģimeņu vajadzības un palīdz tām attīstīties.

Kompensācija par virsstundu darbu

Nīderlandes uzņēmumi atzīst, ka ir svarīgi taisnīgi atalgot darbiniekus par viņu papildu darbu. Par virsstundu darbu parasti tiek maksāta lielāka atlīdzība nekā par parastajām stundām, parasti – virsstundu darba samaksa. Šī prakse atalgo darbiniekus par viņu centību un veicina veselīgu līdzsvaru starp darbu un personīgo laiku.

Darba devēju un arodbiedrību starpā noslēgtajos darba koplīgumos bieži vien ir noteiktas skaidras virsstundu darba apmaksas pamatnostādnes. Šo līgumu mērķis ir aizsargāt darbinieku intereses un izveidot pārredzamu sistēmu virsstundu darba apmaksai. 

Šāda pieeja novērš ekspluatāciju un nodrošina, ka abas puses saprot virsstundu darba nosacījumus un priekšrocības.

Apmaksāts atvaļinājums (PTO)

Apmaksāts brīvs laiks (Paid Time Off (PTO)) ir būtisks nodarbinātības aspekts Nīderlandē. Kā ārvalstu darba ņēmējam jums nīderlandiešu pieeja ir diezgan visaptveroša un darbiniekiem draudzīga.

Nīderlandieši atzīst darba un privātās dzīves līdzsvara nozīmi, kas atspoguļojas viņu dāsnajā PTO politikā. Neatkarīgi no tā, vai pētāt gleznainās Nīderlandes ainavas, iegremdējaties bagātīgajā kultūras mantojumā vai vienkārši atpūšaties, lai atjaunotu spēkus, jums būs iespēja izbaudīt brīvo laiku, strādājot Nīderlandē pilnu slodzi.

Likumā noteiktais apmaksātā atvaļinājuma minimums Nīderlandē ir 20 dienas gadā, pamatojoties uz pilnas slodzes darba nedēļu. Tas ir papildus valsts svētku dienām, kas ir atzītas visā valstī.

Daudzi uzņēmumi piedāvā vairāk nekā minimālo nepieciešamo atvaļinājumu, kas ir daļa no darba paketes, un daži piedāvā līdz pat 25 vai pat 30 brīvdienas gadā.

Viens no aspektiem, kas atšķir Nīderlandes PTO sistēmu, ir “vakantiegeld” jeb atvaļinājuma pabalsta jēdziens. Nīderlandē darbinieki ir tiesīgi saņemt papildu summu, kas parasti ir aptuveni 8 % no gada algas, kā atvaļinājuma naudu.

Šī summa bieži vien tiek izmaksāta maijā vai jūnijā, tieši pirms vasaras atvaļinājumu sezonas. Tas ir papildu finansiāls atbalsts, kas palīdz jums maksimāli izmantot atvaļinājuma laiku.

Ir svarīgi atzīmēt, ka jums kā ārvalstu darba ņēmējam ir tiesības uz tādiem pašiem PTO pabalstiem kā Nīderlandes pilsoņiem. Nīderlandes darba likumos par prioritāti ir izvirzīts taisnīgums un vienlīdzība, nodrošinot, ka ikvienam neatkarīgi no valstspiederības ir vienādas tiesības darba vietā.

Jūsu darba devējam ir jāsniedz skaidra informācija par jūsu tiesībām uz PTO, un ir svarīgi izprast savas tiesības un sazināties ar darba devēju, ja jums ir kādi jautājumi vai bažas.

Image Source

Ārvalstu darba ņēmēji, kas strādā nepilnu darba laiku

Ja Nīderlandē strādājat nepilnu darba laiku, jūsu tiesības uz apmaksātu atvaļinājumu (PTO) tiks proporcionāli sadalītas atkarībā no nostrādāto stundu skaita, salīdzinot ar pilna darba laika darbiniekiem.

Tomēr Nīderlandes darba likumi nodrošina, ka Nīderlandes nepilna darba laika darbiniekiem, tostarp ārvalstu darba ņēmējiem, joprojām ir tiesības uz PTO, lai gan konkrētā summa, ko jūs saņemat, būs proporcionāla jūsu nostrādātajām stundām.

Lūk, daži galvenie punkti, kas jāņem vērā attiecībā uz PTO ārvalstu darbiniekiem, kuri Nīderlandē strādā nepilnu darba laiku:

  • Proporcionālais PTO: jūsu kā nepilna darba laika darbinieka tiesības uz PTO tiks aprēķinātas, pamatojoties uz darba stundu skaitu attiecībā pret pilnas slodzes darbinieka skaitu. Piemēram, ja jūs strādājat 50 % no pilna laika darbinieka nostrādāto stundu skaita, jums parasti pienākas 50 % no pilna laika darbinieka saņemamā ikgadējā PTO.
  • Uzkrājums: PTO parasti tiek uzkrāts laika gaitā, pamatojoties uz jūsu nostrādātajām stundām. Darba devēji parasti nodrošina noteiktu PTO apjomu mēnesī vai gadā, un šis uzkrājums ir proporcionāls jūsu nepilnas slodzes darba laikam.
  • Darba līgums: Jūsu darba līgumā skaidri jānorāda jūsu nepilna darba laika darba laiks un tiesības uz PTO. Ir svarīgi pārskatīt savu līgumu, lai saprastu, kādas ir jūsu konkrētās priekšrocības, tostarp to, kā tiek aprēķināts PTO un kad to var izmantot.

Nobeigumam

Mēs ceram, ka šis raksts palīdzēja padarīt jūsu kā ārvalstu darba ņēmēja izpratni par sagaidāmo slodzi un darba/privātās dzīves balansu vairāk izprotamu. 

Ja jums vēl nav darba Nīderlandē, reģistrējieties mūsu vietnē jau tagad! Mēs palīdzēsim jums atrast jaunu darba vietu ar izmitināšanu, kas atbilst jūsu prasmēm un vajadzībām!

12.10.2023

Vai es esmu piemērots/-a darbam ārzemēs?

  • Vai esi labā fiziskā formā
  • Motivēts/-a
  • vēlies strādāt un dzīvot kopā ar cilvēkiem no dažādām valstīm
  • vēlies pelnīt vismaz 1750 eiro bruto mēnesī
  • Lieliski, Robin var Tev palīdzēt atrast darbu ārzemēs

Lieliski, Robin var Tev palīdzēt atrast darbu ārzemēs

Saņem darba piedāvājumu

Saņemt personalizētu informāciju no Robin