fbpx
309 videní

Ako získať prácu v Nemecku bez znalosti nemeckého jazyka?

309 videní
Ako získať prácu v Nemecku bez znalosti nemeckého jazyka?

Ovládanie nemčiny vám uľahčí proces získania práce v Nemecku, ale existuje aj veľa príležitostí pre tých, ktorí nemčinu neovládajú. Napríklad aj ovládanie angličtiny alebo ruštiny vám môže pomôcť získať prácu v Nemecku.

Práca v Nemecku s využitím jazykových znalostí angličtiny

Znalosť anglického jazyka vám môže pomôcť získať prácu v Nemecku. Existujú rôzne mapy a rebríčky štatistík európskych krajín, ktoré prezentujú schopnosť viesť konverzáciu v angličtine.

Z neho vyplýva, že viac ako polovica Nemcov by s vami bola schopná komunikovať v angličtine. To znamená, že v 50 % prípadov budete schopní dostať odpoveď na vašu otázku položenú v angličtine. Najmä vo veľkých mestách, kde je vyššie percento vzdelanej spoločnosti, hovoria ľudia po anglicky veľmi dobre. Je lepšie ovládať aspoň angličtinu, ako neovládať ani nemčinu a ani angličtinu. Na vykonávanie nekvalifikovanej práce postačí vedieť základy. Ak však chcete pokračovať v kariére ďalej, musíte sa naučiť jazyk.

Typy pracovných miest, ktoré môžete očakávať, že budete vykonávať s angličtinou

Ak máte motiváciu pracovať v Nemecku, ale neovládate nemčinu, iba angličtinu, máte rôzne možnosti. Ak ste napríklad elektrikár, inštalatér, vodič nákladného auta, angličtina vám bude na výkon práce stačiť. Platy na týchto pozíciách budú okrem toho patriť k najvyšším v rámci EÚ.

Ak nemáte odborné vzdelanie, možnosti sú trochu iné. Existujú pracovné miesta v skladoch, upratovacích a výrobných prevádzkach, kde stačí ovládať angličtinu, ale tieto pracovné miesta sú vo všeobecnosti platené o niečo nižšie ako porovnateľné pracovné miesta napríklad v Holandsku alebo Belgicku. Ak plat nie je hlavným cieľom vášho odchodu za prácou do zahraničia, práca v Nemecku by mohla byť výbornou voľbou.

Práca v Nemecku s využitím znalosti ruštiny, poľštiny alebo iných jazykov

V pracovnej spoločnosti záleží aj na tom, aké je jej zameranie a aký jazyk tam prevláda. Napríklad ruština je v Nemecku menej populárna, ale napriek tomu je veľmi rozšírená vďaka aktívnej migrácii v 90. rokoch. Podľa štatistík sa len 6 % obyvateľstva dokáže plynule dorozumieť po rusky.

Typy pracovných miest, ktoré môžete v Nemecku očakávať, ak hovoríte po rusky

Najmä v továrňach a skladoch je ruština bežným jazykom, ktorým sa hovorí na pracovisku. Naši klienti nás zvyčajne vopred informujú, aké jazykové znalosti vám umožnia vykonávať danú prácu. Keďže na pracovisku je veľa zahraničných pracovníkov, je veľká šanca, že vám na vykonávanie práce bude stačiť znalosť ruštiny, poľštiny, rumunčiny a niekedy aj bulharčiny. Máme skúsenosti s pomocou rusky hovoriacim uchádzačom o zamestnanie pri hľadaní práce v Nemecku v profesiách, ako sú vodiči kamiónov, kompletisti, upratovačky a skladníci.

Po získaní práce sa môžete naučiť po nemecky alebo aspoň po anglicky, aby ste zvýšili svoje možnosti u klienta alebo inde v Nemecku.

Získajte prácu v Nemecku so znalosťou nemeckého jazyka

Ovládanie nemčiny vám poskytne veľa príležitostí na získanie práce v Nemecku. Na nemeckom trhu práce je veľký nedostatok ľudí. Taký veľký, že Nemecko je krajinou s najnižšou mierou nezamestnanosti v rámci Európskej únie. Ovládanie nemčiny vám uľahčí nájsť si prácu podľa vášho vzdelania a skúseností.

Pozrite si všetky pracovné ponuky v Nemecku

Ak máte v Nemecku dlhodobé plány alebo dokonca plánujete po určitom čase odísť s celou rodinou, odporúčame vám, aby ste sa snažili a pokúsili sa naučiť jazyk. Poďme sa do tohto prípadu ponoriť trochu hlbšie. Nemecko má obrovskú potrebu lekárov, zdravotných sestier a opatrovateľov starších ľudí. Ak chcete získať prácu v týchto sférach, vaša jazyková znalosť musí byť aspoň na úrovni B2. Opatrovatelia môžu absolvovať všetky procesy s jazykovou úrovňou B1 a zdokonaľovať sa postupom času.

Príležitosti na učenie nemčiny

Nadriadení vás budú podporovať v učení!

Keďže v Nemecku je veľký dopyt po zahraničných pracovníkoch, zamestnávatelia sú pripravení investovať do vzdelávania svojho tímu. Môžete si byť istí, že vám nadriadený odporučí jazykové kurzy. V niektorých prípadoch zamestnávatelia dokonca hradia náklady na vaše štúdium. V iných prípadoch zamestnávatelia zorganizujú pre svojich zamestnancov hodiny nemeckého jazyka v sobotu alebo v nedeľu zadarmo. Takto môžete vykonávať variabilnejšie pracovné miesta a budovať svoju kariéru. A čo je ešte dôležitejšie, budete sa cítiť o niečo pohodlnejšie v každodennom živote.

Takže ak máte záujem o štúdium nemčiny, nezabudnite sa porozprávať so svojím nadriadeným a kto vie, aké príležitosti na vás čakajú! Znalosť jazyka môže zohrať obrovskú úlohu vo vašom budúcom nemeckom spoločenskom a finančnom živote. Ak máte možnosť, skúste sa naučiť aj základné slovíčka, vety a oboznámiť sa s výslovnosťou. Uvidíte, ako vám to môže pomôcť!

Urobte ďalší krok k tomu, aby ste sa naučili po nemecky

Nebuďte naivní, buďte realisti. Nemajte príliš veľké očakávania, a nemyslíte si, že sa jazyk naučíte prácou v továrni. Zvyčajne v nej ľudia pracujú bez toho, aby hovorili. Väčšina vašich kolegov bude rovnako ako vy z cudzích krajín. Pred odchodom sa naučte jazyk. Učte sa slovíčka, vety, snažte sa porozumieť výslovnosti.

Ako dlho môže trvať naučiť sa jazyk?

Ak sa rozhodnete získať kvalifikovanú prácu, pripravte sa na to, že do všetkého učenia budete musieť investovať veľa času. Počuli sme veľa príkladov, keď ľudia dosiahli úroveň B1 alebo B2 za pol roka, ale každý deň strávili učením, počúvaním a štúdiom. Iní využili šancu a na začiatok si vybrali nekvalifikovanú pozíciu a jazyk sa naučili v Nemecku. Tým trvalo viac ako 2 roky, kým sa dokázali dohovoriť po nemecky.

Jazykoví experti/učitelia uvádzajú, že za 3 – 5 mesiacov tvrdej, systematickej práce sa môžete naučiť jazyk. Je naozaj dôležité byť realistom a nestanovovať si nedosiahnuteľné ciele. „70 % znalosti jazyka tvorí slovná zásoba. Ak vy viete 1000 slov a druhý hovoriaci len 100 slov, viete si potom predstaviť vaše konverzácie?“ hovorí generálny riaditeľ „Lingevara“ Gediminas Liutkus. Podľa skúseností G. Liutkusa, keď si stanovíte cieľ naučiť sa 100 slov, po jednej noci si ich zapamätáte 40. Človek dokáže bez problémov komunikovať, keď vie aspoň 1,5 tisíca slov. Päťtisíc slov znamená, že už neexistuje žiadna jazyková bariéra.

V mnohých prípadoch sa ľudia boja hovoriť cudzím jazykom, hanbia sa, že im nebude rozumieť. Viac sa však hanbia mlčať, pretože sa práve nevedia vyjadriť.

Zhrnutie

Znalosť nemeckého jazyka môže urýchliť váš kariérny rast, pomôcť vám cítiť sa lepšie v cudzej krajine a prispôsobiť sa spoločnosti. Viac ako 50 % Nemcov dokáže plynule komunikovať v angličtine, najmä vo veľkých mestách. Vždy môžete získať nekvalifikovanú prácu v poľnohospodárstve, priemysle a upratovacích sférach aj bez znalosti nemeckého jazyka. Ak viete základy alebo aspoň ovládate nemecký jazyk na úrovni B1, môžete si byť istí, že zarobíte viac v pohostinstve, výrobe,alebo v opatrovateľskej sfére.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Mám sa naučiť základy nemeckého alebo anglického jazyka?

Samozrejme! Učenie sa cudzieho jazyka otvára možnosti zamestnania. Ak už pracujete, znalosť cudzieho jazyka môže viesť k osobitnému uznaniu alebo povýšeniu. Ovládanie cudzieho jazyka vám umožní lepšie pochopiť kultúru danej krajiny. Môžete slobodnejšie komunikovať s ľuďmi, čo poskytuje väčší priestor na spoznávanie nových ľudí, nadväzovanie nových priateľstiev, viac zábavy a radosti. Ďalšie, veľmi dôležité dôvody – znalosť cudzieho jazyka zlepšuje vaše kognitívne a analytické schopnosti. Učenie sa cudzieho jazyka je náročné a zahŕňa veľa mentálnych cvičení.

Na individuálnej úrovni zlepšuje osobnosť a zvyšuje pocit vlastnej hodnoty. Potreba jazykových fakúlt sa zvýšila v dôsledku rastúceho záujmu študentov o štúdium cudzích jazykov. Ľudia spojení so sociálnymi službami musia pracovať s rôznymi skupinami z viacerých krajín. Schopnosť hovoriť v cudzom jazyku im umožňuje lepšie komunikovať a slúžiť ľuďom.
Napokon, učenie sa jazyka ako nemčiny povedie k dlhodobému úspechu. Otvorí pred vami nové cesty. Čím viac jazykov ovládate, tým lepšie sa môžete vyjadrovať.

Nemám peniaze na jazykové kurzy nemčiny, ako sa môžem naučiť nemčinu?

To nie je problém! Internet je plný cenných informácií. Môžete si napríklad nainštalovať aplikáciu Duolingo alebo navštíviť webovú stránku Duolingo a učiť sa nemecké slovíčka každý deň zadarmo!

Užitočný odkaz: https://www.duolingo.com

Môžem získať prácu bez znalosti nemeckého jazyka?

Áno, môžete. Zvyčajne však pôjde len o nekvalifikované pozície. Na druhej strane môžete začať s nekvalifikovanou prácou a naučiť sa jazyk dodatočne, aby ste si vytvorili pohodlný život v Nemecku a neskôr mali možnosť nájsť si kvalifikovanú prácu.

Viac informácií o práci v Nemecku
28.12.2021

Mám šancu získať prácu v zahraničí?

  • Ste fyzicky zdatný/á?
  • Ste motivovaný/á?
  • Ste ochotný/á pracovať a žiť s ľuďmi z iných krajín?
  • Chcete zarábať minimálne 1750 eur mesačne?

Skvelé, Robin Vám môže pomôcť nájsť prácu v zahraničí

Získajte pracovnú ponuku

Získajte personalizované informácie od Robin