fbpx
711 videní

Práca v Nemecku: priemerný plat pre cudzincov

711 videní
Práca v Nemecku: priemerný plat pre cudzincov

Je čas prestať snívať o tom, že sa presťahujete do Nemecka za prácou, a skutočne to dosiahnuť.

Ak ste pripravení urobiť veľký krok vo svojej kariére, ste na správnom mieste.

Chápeme, že sťahovanie do novej krajiny za prácou môže byť vzrušujúce aj skľučujúce, a jedným zo základných faktorov, ktoré treba zvážiť, je priemerný plat, ktorý môžete očakávať.

V tomto článku vám chceme poskytnúť cenné informácie o priemerných platoch cudzincov pracujúcich v rôznych odvetviach v Nemecku a zároveň vás podporiť na vašej ceste k vybudovaniu úspešnej kariéry v tejto dynamickej krajine.

Poďme sa ponoriť do podrobností a pustime sa spoločne do tohto vzrušujúceho dobrodružstva!!

Nemecký pracovný trh pre cudzincov

Nemecko je fantastickou destináciou pre cudzincov, ktorí chcú pracovať v zahraničí. Vďaka silnej ekonomike, rozmanitým pracovným príležitostiam a vynikajúcej rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom nie je divu, že mnohých ľudí na celom svete láka práca v Nemecku.

Nemecký pracovný trh ponúka pre zahraničných pracovníkov celý rad zaujímavých možností. Od strojárstva a technológií až po zdravotníctvo a finančníctvo – mnohé odvetvia často vítajú medzinárodné talenty s otvorenou náručou.

Spoločnosti v Nemecku si cenia jedinečné perspektívy a zručnosti, ktoré im zahraniční zamestnanci prinášajú, vďaka čomu je Nemecko kozmopolitným pracovným prostredím.

Jedným z dôvodov, prečo je Nemecko také atraktívne pre zahraničných pracovníkov, je jeho priaznivé pracovné prostredie. 

Nemci sú hrdí na dobre usporiadanú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, ktorá zabezpečuje, že zamestnanci majú čas užívať si život mimo práce

To znamená viac voľného času na spoznávanie krásnych miest a nádhernej krajiny a ponorenie sa do bohatej nemeckej kultúry.

Okrem toho záväzok krajiny dodržiavať práva zamestnancov a celkové nemecké zákony o trhu práce zabezpečujú spravodlivé zaobchádzanie a ochranu na pracovisku, čo zahraničným pracovníkom poskytuje pocit istoty a pokoja.

Okrem toho k atraktívnosti Nemecka prispieva aj jeho postavenie hospodárskej veľmoci. 

Krajina sa môže pochváliť silným hospodárstvom, ktoré poskytuje stabilný základ pre kariérny rast a profesionálny rozvoj.

Nemecko kladie veľký dôraz na inovácie a špičkový výskum, a preto ponúka vynikajúce príležitosti pre jednotlivcov, ktorí chcú napredovať v kariére v perspektívnych odvetviach.

Celkovo môže byť práca v Nemecku pre cudzinca obohacujúcou a obohacujúcou skúsenosťou. 

Nielenže budete mať možnosť prispieť svojimi zručnosťami k prosperujúcim priemyselným odvetviam, ale tiež sa ponoríte do priateľskej a rozmanitej kultúry.

Nemecký trh práce víta talenty z celého sveta a vďaka lákavej rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, stabilnej ekonomike a vzrušujúcim pracovným vyhliadkam je miestom, kde sa sny môžu zmeniť na skutočnosť!

average salary in Germany for foreigners

Ak teda uvažujete o práci v zahraničí, Nemecko môže byť ideálnou destináciou pre vašu profesionálnu cestu!

Vstup do Nemecka za prácou ako občan EÚ

Podľa Nemeckého ministerstva zahraničných vecí môžu občania EÚ vstúpiť do Nemecka z pracovných dôvodov bez žiadosti o víza.

Okrem toho osoby, ktoré sú občanmi Európskej únie, nemusia po príchode do Nemecka žiadať o povolenie na pobyt.

Napriek tomu sa však musia zaregistrovať rovnako ako všetci ostatní, aby úrady vedeli, že majú v krajine trvalý pobyt.

„Od 1. januára 2005, keď nadobudol účinnosť zákon o voľnom pohybe osôb/EÚ, občania EÚ už nemusia po vstupe do Nemecka žiadať o povolenie na pobyt. Musia sa však ako všetci ostatní zaregistrovať na miestnom ohlasovni pobytu,“ uvádza sa vo vyhlásení  Spolkového ministerstva zahraničných vecí

Faktory ovplyvňujúce platy cudzincov v Nemecku

Pochopenie týchto prvkov je nevyhnutné na prijímanie informovaných rozhodnutí pri hľadaní zamestnania v Nemecku, pretože môžu ovplyvniť mzdy zahraničných pracovníkov.

Jedným z významných faktorov, ktoré ovplyvňujú platy, je rozdiel v životných nákladoch medzi Nemeckom a domovskou krajinou pracovníka. 

Nemecko je známe svojou vysokou životnou úrovňou, najmä vo veľkých mestách, ako sú Berlín, Mníchov a Frankfurt.

Náklady na bývanie, dopravu a každodenné výdavky môžu byť podstatne vyššie, než na aké sú zahraniční pracovníci zvyknutí vo svojich domovských krajinách.

Zamestnávatelia preto často upravujú platy tak, aby si zamestnanci mohli udržať pohodlný životný štýl a primerane pokryť svoje výdavky.

Ďalším dôležitým aspektom, ktorý môže ovplyvniť platové očakávania zahraničných pracovníkov v Nemecku, je znalosť jazyka.

Aj keď je angličtina rozšírená, najmä v obchodnej sfére, dobrá znalosť nemeckého jazyka môže byť významnou výhodou.

Mnohé pracovné príležitosti, najmä v odvetviach zameraných na miestnych klientov alebo zákazníkov, si môžu vyžadovať plynulú znalosť nemčiny.

Pracovníci s vyššou úrovňou jazykových znalostí sú často lepšie uplatniteľní na trhu a môžu získať vyšší plat vďaka svojej schopnosti efektívne komunikovať v profesionálnom aj spoločenskom prostredí.

Vzdelanie a odborná kvalifikácia sú tiež dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú výšku platu zahraničných pracovníkov.

Nemecko si vysoko cení kvalifikovaných a vzdelaných odborníkov, najmä v špecializovaných odboroch, ako sú technika, technológie a medicína.

Osoby s vyšším vzdelaním a relevantnými pracovnými skúsenosťami majú väčšiu šancu získať lepšie platené pozície.

Zamestnávatelia si uvedomujú odbornosť a znalosti, ktoré takíto kandidáti prinášajú, a sú ochotní ponúknuť konkurencieschopné balíky odmien, aby prilákali špičkové talenty.

average salary in Germany for foreigners

Porozumenie priemernému platu v Nemecku

Pre zahraničných pracovníkov, ktorí zvažujú možnosti zamestnania, je dôležité poznať priemerný plat v Nemecku. Pozrime sa bližšie na niektoré štatistiky a údaje, aby sme získali prehľad o platových trendoch zahraničných zamestnancov.

Z údajov, ktoré poskytol Oficiálny štatistický úrad Nemecka oficiálny štatistický úrad Nemecka Destatis, vyplýva, že v roku 2022 bola priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca na plný úväzok približne 4 100 EUR pri ročnej hrubej mzde 49 200 EUR.

Hoci sa tento údaj môže líšiť v závislosti od odvetvia a pracovnej pozície, poskytuje potenciálnym pracovníkom všeobecnú predstavu o tom, čo môžu očakávať.

Je dôležité si uvedomiť, že tento priemerný plat ovplyvňujú faktory ako kvalifikácia, skúsenosti a konkrétna oblasť, v ktorej sa pracovné miesto nachádza.

Porovnanie priemerných platov cudzincov s priemernými platmi nemeckých občanov a iných cudzincov môže poskytnúť cenný kontext.

Nemeckí občania majú v priemere tendenciu zarábať o niečo vyššie platy ako zahraniční pracovníci, čo je spôsobené ich znalosťou jazyka a miestnej podnikateľskej kultúry.

Zahraniční zamestnanci však stále môžu zarábať konkurencieschopné platy, najmä ak majú špecializované zručnosti alebo skúsenosti, ktoré sú na nemeckom trhu práce veľmi žiadané.

Regionálne rozdiely v platoch sú pre zahraničných pracovníkov významným faktorom.

Mestá ako Mníchov a Frankfurt, ktoré sú známe svojou prosperujúcou ekonomikou a vysokou životnou úrovňou, zvyčajne ponúkajú vyššie platy, ktoré kompenzujú zvýšené životné náklady. 

Na druhej strane, nižšie životné náklady v menších mestách alebo menej rozvinutých regiónoch môžu kompenzovať nižšie platy.

Pre zahraničných pracovníkov je dôležité preskúmať a zvážiť regionálne rozdiely, aby sa mohli informovane rozhodnúť o potenciálnych pracovných príležitostiach.

average salary in Germany for foreigners

Minimálna mzda v Nemecku

Od 1. Októbra 2022 je minimálna mzda v Nemecku 12 eur na hodinu.

Pri práci na plný úväzok a 40-hodinovom pracovnom týždni môžete ľahko zarobiť minimálnu hrubú mzdu 2 080 EUR mesačne! Po zdanení sa minimálna mzda v Nemecku rovná 1 511 EUR mesačne.

Zamestnanecké výhody a benefity

Zahraniční pracovníci v Nemecku sa môžu tešiť na komplexnú škálu zamestnaneckých výhod a benefitov, ktoré zvyšujú ich celkové odmeňovanie a zabezpečujú pohodlné a uspokojujúce pracovné skúsenosti

Zdravotná starostlivosť 

Jednou z najvýznamnejších výhod je vynikajúci systém zdravotnej starostlivosti v Nemecku. Rovnako ako nemeckí občania majú aj zahraniční zamestnanci prístup k špičkovej zdravotnej starostlivosti a súkromnému zdravotnému poisteniu.

To znamená, že výdavky na zdravotnú starostlivosť sú spravidla pokryté, čo poskytuje pokoj a zabezpečuje, že zamestnanci sa môžu sústrediť na svoju prácu bez obáv o náklady na zdravotnú starostlivosť.

Dovolenka a pracovné hodiny

Ďalšou atraktívnou výhodou pre zahraničných pracovníkov v Nemecku je štedrá dovolenka.

V Nemecku majú zamestnanci nárok na minimálne 20 dní platenej dovolenky ročne, pričom tento počet sa často zvyšuje s počtom odpracovaných rokov alebo na základe dohôd v konkrétnom odvetví.

Tento dostatok dovolenky umožňuje zahraničným pracovníkom spoznávať krajinu a vracať sa do svojich domovských krajín, čím sa podporuje zdravá rovnováha medzi pracovným a súkromným životom a osobné omladenie.

Vo všeobecnosti platí, že podobne ako v ostatných krajinách EÚ, pracovný čas v Nemecku nesmie presiahnuť osem hodín denne. V niektorých prípadoch sa môže pracovný čas predĺžiť na desať hodín denne, ale týždenný pracovný čas by nemal presiahnuť 48 hodín.

average salary in Germany for foreigners

Materská dovolenka

Rodičovská dovolenka je ďalšou dôležitou výhodou poskytovanou zahraničným pracovníkom.

Nemecké pracovné právo poskytuje rozsiahle možnosti rodičovskej dovolenky, ktoré zamestnancom umožňujú vziať si voľno na starostlivosť o novorodenca alebo adoptované dieťa.

Táto výhoda je obzvlášť výhodná pre zahraničných pracovníkov, ktorí vo svojich domovských krajinách nemusia mať takúto štedrú politiku rodičovskej dovolenky. Podporuje rodinnú pohodu a posilňuje puto medzi zamestnancami a ich rodinami.

average salary in Germany for foreigners

Okrem týchto základných výhod môžu zahraniční pracovníci využívať aj ďalšie výhody, ako je flexibilný pracovný čas a rozvrh, možnosti odborného rozvoja sponzorované spoločnosťou a bonusy na základe výkonu.

Mnohé nemecké spoločnosti ponúkajú aj dotácie na verejnú dopravu alebo služobné autá, čo uľahčuje dochádzanie do práce a ďalej zlepšuje skúsenosti zamestnancov.

Životné náklady a rozpočet v Nemecku

Pre zahraničného pracovníka v Nemecku je pochopenie životných nákladov a zostavenie rozpočtu nevyhnutné pre efektívne riadenie financií a zabezpečenie pohodlného životného štýlu. Nemecko je známe svojou vysokou životnou úrovňou a k celkovým životným nákladom v krajine prispievajú rôzne faktory.

Výdavky na bývanie sú významnou zložkou životných nákladov v Nemecku. Ceny nájomného sa môžu výrazne líšiť v závislosti od mesta alebo regiónu.

Veľké mestá ako Berlín, Mníchov a Hamburg majú vo všeobecnosti vyššie náklady na nájomné, zatiaľ čo menšie mestá alebo vidiecke oblasti môžu ponúkať cenovo dostupnejšie možnosti. Zahraniční pracovníci by mali dôkladne zvážiť svoje potreby v oblasti bývania a podľa toho si zostaviť rozpočet.

Ďalším dôležitým faktorom sú potraviny a nákupy. Nemecko ponúka rozmanitú kulinársku scénu, a hoci stravovanie mimo domu môže byť za rozumnú cenu, nákup potravín a varenie doma môže pomôcť ušetriť peniaze. Navyše, v niektorých mestách môžu byť náklady na potraviny vyššie ako v iných, takže plánovanie rozpočtu na stravovanie je rozhodujúce pre udržanie vyváženého životného štýlu.

Náklady na dopravu tiež ovplyvňujú životné náklady v Nemecku. Krajina sa môže pochváliť dobre rozvinutým a efektívnym systémom verejnej dopravy, vďaka ktorému sa cudzinci môžu pohodlne pohybovať. Vlastníctvo auta a s ním spojené náklady, ako sú pohonné hmoty, zdravotné poistenie a údržba, však môžu zvýšiť výdavky.

Ďalším faktorom, ktorý treba zvážiť, je zdravotná starostlivosť. Hoci je nemecký systém zdravotnej starostlivosti veľmi kvalitný, pre zahraničných pracovníkov je nevyhnutné mať primerané zdravotné poistenie.

Poistné na zdravotné poistenie sa môže líšiť v závislosti od typu poistenia a individuálnej situácie.

K celkovým životným nákladom v Nemecku môžu prispieť aj voľnočasové aktivity a zábava. 

Účasť na kultúrnych podujatiach, spoznávanie zaujímavostí a stretávanie sa s priateľmi môžu byť obohacujúcimi zážitkami, ale na vyváženie pôžitku a finančnej zodpovednosti je potrebné na takéto aktivity vyčleniť rozpočet.

average salary in Germany for foreigners

Záverečné postrehy

Práca v Nemecku predstavuje pre zahraničných pracovníkov pozoruhodnú príležitosť, ako získať bohaté profesionálne skúsenosti a ponoriť sa do bohatej kultúrnej tapisérie.

Vďaka konkurencieschopným priemerným platom a silnému trhu práce láka Nemecko jednotlivcov zo všetkých oblastí života, aby sa vydali na cestu rastu a úspechu.

Ak ste pripravení podniknúť skok do tohto vzrušujúceho dobrodružstva, nehľadajte nič iné ako personálnu agentúru Robin, ktorá stojí na vašej strane.

Prostredníctvom spoločnosti Robin môžete objaviť pracovné príležitosti s ubytovaním úplne zadarmo!

Naším poslaním je podporovať a usmerňovať vás na každom kroku a zabezpečiť vám bezproblémový prechod do novej kariéry v Nemecku.

08.09.2023

Mám šancu získať prácu v zahraničí?

  • Ste fyzicky zdatný/á?
  • Ste motivovaný/á?
  • Ste ochotný/á pracovať a žiť s ľuďmi z iných krajín?
  • Chcete zarábať minimálne 1750 eur mesačne?

Skvelé, Robin Vám môže pomôcť nájsť prácu v zahraničí

Získajte pracovnú ponuku

Získajte personalizované informácie od Robin