fbpx

UAB ROBIN JOBS ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBU

UAB Robin Jobs se stará o ochranu vašich osobních údajů. Dodržujeme Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR – General Data Protection Regulation) a další zákony chránící vaše osobní údaje, které sbíráme, využíváme a uchováváme v naší spole

nosti.

1. Zásady ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů zodpoví nejdůležitější dotazy o tom, jak sbíráme, využíváme a ukládáme informace o vás. V případě, že máte jakékoliv dotazy, pomůžeme vám dle popisu níže.

Prosím důkladně si pře

těte naše Zásady ochrany osobních údajů:

Zásady ochrany osobních údajů pro návštěvníky webu

Zásady Cookies

Zásady ochrany osobních údajů pro osoby, které zadají požadavek

Zásady ochrany osobních údajů pro registrované uživatele

2. Naše kontaktní údaje

Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky nebo stížnosti ve vztahu k tomu jak sbíráme, využíváme a ukládáme informace o vás, jsme připraveni vám pomoci. Pokud byste potřebovali pomoc, kontaktujte nás emailem na finance@robin.jobs.

3. Moje práva

Abyste mohli provést jakoukoliv akci popsanou níže, prosíme kontaktujte nás s využitím kontaktních informací uvedených v

lánku 2. Mějte prosím na paměti, že tato práva podléhají zákonným podmínkám a výjimkám:

  • Právo na vyžádání přístupu k informacím, které o vás držíme;

  • Právo na vyžádání úpravy informací, které o vás držíme;

  • Právo na vyžádání výmazu informací, které o vás držíme;

  • Právo na vyžádání omezení přístupu k informacím, které o vás držíme nebo jejich výmazu;

  • Právo na odvolání sběru, využití a ukládání vašich informací v naší spole

  • nosti;

  • Právo na vyžádání exportu vašich dat nebo jejich převod do jiné spole

  • nosti;

  • Právo na zadání stížnosti Státnímu inspektorátu ochrany osobních údajů (pro více informací se obraťte na web vdai.lrv.lt).

 

Zásady ochrany osobních údajů pro nezávislé pracovníky

Začněte s vytvořením vašeho profilu