fbpx

Правила и условия

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
КАК СЪБИРАМЕ, ИЗПОЛЗВАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА
ЗА НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И/ИЛИ ПАРТНЬОРИ (ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА)

UAB Robin се грижи за защитата на Вашата информация. Спазваме изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и други законови разпоредби, касаещи защитата на личните данни. За повече информация прочетете това Известие.

1. Как трябва да чета това Известие?

Това Известие ще Ви даде отговор на най-важните въпроси относно събирането, използването и съхраняването на информацията за Вас. В случай, че имате въпроси или някоя част от това Известие не Ви е ясна, готови сме да Ви помогнем както е описано в Раздел 13 на това Известие. Имайте предвид, че всяко споменаване на думата “ние” в това Известие е свързано с нашата компания както е указано в Раздел 2 на това Известие.

2. Кой носи отговорност за защитата на моята информация?

Ние сме: UAB Robin jobs
Идентификатор на нашето юридическо лице: 300659719
Адресът ни: finance@robin.jobs

3. Защо събирате информация за мен?

Искате да сключите договор с нас или ние сме сключили договор с Вас.
Имаме и правни задължения наложени от данъчно, счетоводно и друго законодателство във връзка с информацията за договорите, които сключваме с физически лица.
Поради тези причини трябва да събираме, използваме и съхраняваме информацията за Вас.

4. Каква информация трябва да Ви осигуря и защо?

За да сключим и изпълним договор с Вас, трябва да ни предоставите следната информация:
Данни за идентификация (име, фамилия, дата на раждане, номер на лична карта, ДДС номер на платеца, т.н);
Информация за контакт (адрес, имейл адрес, телефонен номер, т.н.);
Друга информация необходима за сключването и изпълнението на договора (предмет на договора, правилата и условията му, документи за изпълнението му и т.н.).

В случаите, предвидени в различни законови актове, можем да изискаме и информация за криминалното ви досие и/или копие на документ за самоличност.
Ако не получим необходимата ни информация от Вас, сключването на договор с Вас няма да бъде възможно.

5. Каква информация за мен е събрана от други източници?

Не събираме никаква информация, която Ви касае, от други източници.

6. Какво е законовото основание за събирането на информация за мен?

Събираме законно информация за Вас, тъй като Вашата информация е необходима за:
сключването и извършването на договора с Вас (член 6(1)(b) на ОРЗД);
съгласно законовите ни задължения вменени от данъчно, счетоводно и друго законодателство (член 6(1)(c) на ОРЗД).

7. Събирате ли чувствителна информация за мен?
Не се събира чувствителна информация за Вас.

8. Вземането на решения от Ваша страна автоматизирано ли е? Профилирате ли ме?

Решенията не се вземат автоматично, не сте профилирани.

9. Споделяте ли информацията за мен с някого?
Информацията за Вас може да бъде прехвърлена до:
● държавни органи (данъчни инспектори, т.н.) както е указано в законодателните актове;
● доставчици на административни услуги (водене на счетоводство, т.н.);
● доставчици на информационни и комуникационни услуги (системи за електронна поща, бизнес управление и счетоводство, хранилища на данни и т.н.);
● клиенти, доставчици, партньори и т.н., когато това е необходимо за изпълнението на договора;
● компании извършващи одит на нашата компания и/или държавни органи;
● собственици на нашата компания, други компании от Групата.

10. Изнасяте ли информация за мен извън Европейската икономическа зона?

Информацията за Вас не се изнася извън Европейската икономическа зона (всички страни-членки на Европейския съюз и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия).

11. Колко дълго съхранявате събраната за мен информация?

Информацията за Вас се съхранява в съответствие с Индекса за сроковете за съхранение на общи документи, одобрен със заповед на Главния архивист на Литва.

12. Какви права имам?

За да предприемете което и да е било от действията, споменати по-долу, Ви молим да се свържете с координатора ни за защита на личните данни както е описано в Раздел 13. Имайте предвид, че тези права са предмет на установени със закон условия и изключения.

  • Право на достъп до събраната за Вас информация;
  • Право на коригиране на събраната за Вас информация;
  • Право да изискате изтриването на информацията, събрана за Вас, без каквото и да е било законово основание;
  • Право да изискате ограничаване на достъпа до информацията, събрана за Вас, без каквото и да е било правно основание или да изискате изтриването й;
  • Право да оспорите събирането, използването и съхранението на Вашата информация от компанията ни;
  • Право да изискате експортиране на информацията Ви;
  • Право да подадете жалба до Държавния инспекторат за защита на данните.

13. По какъв начин можете да ми помогнете?

Ако имате въпроси, коментари или оплаквания във връзка с начина, по който събираме, използваме и съхраняваме Вашата информация, можете да получите съдействие от нашия служител за защита на личните данни. Ако имате нужда от помощ, Ви молим да се свържете с нас по имейл на:finance@robin.jobs.

Започнете със създаването на профила си