fbpx
2181 videní

Pripravený opustiť Anglicko po Brexite? Prečo sa presťahovať a pracovať v Holandsku

2181 videní
Pripravený opustiť Anglicko po Brexite? Prečo sa presťahovať a pracovať v Holandsku

Pracujete v Anglicku a znepokojuje vás aký vplyv bude mať Brexit na váš život? Možno vám bude lepšie v Holandsku.

Existuje niekoľko dobrých dôvodov prečo by ste mali zvážiť prácu v Holandsku:

Očakávajte vyšší plat

Sú peniaze hlavným dôvodom prečo pracujete v Anglicku? Poriadne zvážte svoje rozhodnutie.
Väčšina z 2,27 miliónov pracujúcich pochádzajúcich z EÚ, ktorí momentálne pracujú v Anglicku sú zamestnaní na pozíciách nevyžadujúcich profesionálne zručnosti. Výplata v týchto zamestnaniach úzko súvisí so stanovenou minimálnou mzdou. S hrubou minimálnou mzdou 1441 eur za mesiac nie je Anglicko najatraktívnejšou krajinou pre tých, kto hľadajú prácu s vysokým platom, ktorá zároveň nevyžaduje profesionálne zručnosti. Holandsko ponúka hrubú minimálnu mzdu 1 653,60 eur za mesiac, čo je približne o 15% viac v porovnaní s hrubou minimálnou mzdou v Anglicku.

Zvýši sa môj plat v Anglicku, keď získam viac skúseností? Šance sú nízke. Pre tých, kto sú skúsenejší a hľadajú prácu v určitej oblasti je dôležité vedieť výšku čistého platu v danej krajine. Priemerná hrubá mesačná mzda v Anglicku je 2 498 eur, čo je v porovnaní so mzdou 2 855 eur v Holandsku o 15% menej.

Keďže minimálna a priemerná hrubá mzda sú v Holandsku vyššie v porovnaní so situáciou v Anglicku, môžeme konštatovať, že ľuďom zo zahraničia, ktorí chcú vysoký plat, sa oplatí ísť pracovať do Holandska. Ale popri plate je ešte mnoho dôvodov, ktoré robia Holandsko dobrou voľbou po Brexite.

Menej byrokracie v porovnaní s prácou v Anglicku po Brexite.

Zdá sa, že Brexit, čiže očakávaný odchod Veľkej Británie z EÚ 31. januára 2020, skomplikuje situáciu na anglickom trhu práce.

Kvôli Brexitu sa stalo zamestnávanie občanov EÚ pre firmy vo VB menej atraktívne. 95% malých firiem vo VB nemá žiadnu skúsenosť so zamestnávaním pracovníkov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ. Po Brexite bude trvať istý čas, kým si spoločnosti vo VB zvyknú na nové normy. Dovtedy budú vaše šance na trhu práce väčšie v Holandsku, kde nie sú žiadne obmedzenia pre zamestnávateľov týkajúce sa občanov EÚ.

Imigračná biela kniha VB

Podľa imigračnej bielej knihy, ktorá predkladá návrhy vláde VB, akýkoľvek pracovník prichádzajúci po Brexite, ktorý chce ostať dlhšie ako tri mesiace, sa bude musieť uchádzať o dočasné opustenie Európy. Toto im umožní žiť, pracovať a študovať vo VB až na 36 mesiacov. Na konci tohto obdobia sa môže každý pracovník uchádzať o víza prostredníctvom nového britského imigračného systému. Systém kladie dôraz na stredne až vysoko kvalifikovaných pracovníkov a obmedzuje prístup pracovníkom bez zručností s minimálnym ročným platom 30 000 libier. To znamená, že pre väčšinu EÚ pracovníkov momentálne žijúcich a pracujúcich v Anglicku bude zložité ostať tam žiť dlhšie než tri po sebe idúce roky.

Ľudia pracujúci v Anglicku alebo tí, ktorí tam plánujú pracovať, budú potrebovať istý čas, aby si zvykli na nový systém. Ak máte pas EÚ a žijete a pracujete momentálne v Anglicku, môžete sa uchádzať o „trvalý pobyt“.

Bohužiaľ, väčšina pracovníkov z EÚ vo VB sa neuchádzalo o „trvalý pobyt“ čo znamená, že nebudú mať ako demonštrovať svoje práva z 31. januára 2020. Počet občanov EÚ, ktorí prišli do Anglicka za prácou značne klesol.

Získanie občianskeho čísla (BSN čísla) v Holandsku

Nie je treba spomínať, že Holandsko má ako súčasť Európskej únie otvorené hranice pre občanov EÚ, ktorí tam chcú pracovať. Jediný kúsok byrokracie, s ktorým sa ľudia musia vysporiadať je získanie BSN čísla.

BSN číslo je špeciálne číslo, ktoré zabezpečuje holandská vláda a ktoré je možné použiť pri jednaní akéhokoľvek typu s holandskou vládou. BSN číslo je občianske číslo a je vybavované dočasnými agentúrami sprostredkúvajúcimi prácu v Holandsku pri vašom príchode do Holandska. Agentúra vám vybaví stretnutie s predstaviteľom miestnej obce a spolu s niekým z agentúry sa stretnutia zúčastníte a podpíšete dokumenty potrebné na získanie BSN čísla. Všetky dokumenty sú poskytované v angličtine. Počas stretnutia dostanete dokument s vaším BSN číslom. Tento dokument dôkladne uschovajte, lebo je možné, že ho budete potrebovať pri jednaní s obcou, nemocnicou, školami, vaším zamestnávateľom alebo rôznymi agentúrami.

Podľa zákona budete mať ako občan EÚ rovnaké práva na holandskom trhu práce ako miestny Holanďan.

VŠETKO bude zorganizované pri vašom príchode do Holandska.

Narozdiel od väčšiny agentúr sprostredkúvajúcich prácu vo VB organizujú agentúry v Holandsku takmer všetko za vás pri vašom príchode do Holandska. Nielenže vám zabezpečia prácu a plat, ale postarajú sa aj o vaše ubytovanie, papierovanie a prepravu do práce a z práce.

Zabezpečenie ubytovania

Väčšina agentúr v Anglicku nezabezpečuje pre svojich zamestnancov dlhodobé ubytovanie. Zorganizovanie si ubytovanie môže byť pre cudzinca komplikovaná a frustrujúca úloha. Hlavne, keď nie ste oboznámený s miestnym trhom nehnuteľností.

Ak plánujete pracovať v Holandsku s pomocou Robinu, bude na vás pri vašom príchode do Holandska čakať ubytovanie. Každé ubytovanie v Holandsku ponúkané cez Robin je certifikované SNF, čo vám zaručuje, že priestory, v ktorých budete žiť budú spĺňať minimálne požiadavky, ktoré sú preverované minimálne raz za rok. Je pravdepodobné, že budete žiť medzi ľuďmi pochádzajúcimi z vašej rodnej krajiny.

Pomoc s papierovaním

Popri ubytovaní bude za vás vybavené taktiež papierovanie. Počas prvého dňa po vašom príchode do Holandska vás agentúra prevedie procesom papierovania, ktorý je potrebný na to, aby ste mohli legálne začať pracovať v Holandsku. Toto zahŕňa:

  • Podpísanie zmluvy o prijatí do zamestnania,
  • Vybavenie zdravotného poistenia,
  • Zmluvu o vašom bývaní.,
  • Vybavenie vášho bezpečnostného čísla v Holandčine: Burger Service Nummer,
  • Registráciu v miestnom úrade (ak potrebné).

Poradenstvo bude poskytnuté v jazyku, ktorému rozumiete. Väčšina dočasných agentúr sprostredkúvajúcich zamestnanie majú personál, ktorý vám poradí vo vašom vlastnom jazyku. V prípade, že nehovoria vaším jazykom, informácie vám budú poskytnuté v angličtine. Poznámka: keďže Holanďania používajú angličtinu ako svoj druhý jazyk, budú s vami komunikovať angličtinou, ktorej porozumejú obe strany. Mám ťažkosti s porozumením miestnym dialektom v Anglicku, lebo nejde o moju rodnú reč.

Zabezpečenie prepravy od a k miestu pobytu

Pri príchode do Holandska si nie je nutné zabezpečovať prepravu. Pre väčšinu ľudí, ktorí prichádzajú žiť a pracovať do zahraničia je vlastná organizácia prepravy zložitá. Preto pomáhajú dočasné agentúry sprostredkúvajúce zamestnanie v Holandsku svojim zamestnancom s organizáciou ich prepravy v rámci Holandska. Druh prepravy závisí od toho, ako ďaleko žijete od svojho pracoviska.

Ak je vzdialenosť od vášho miesta pobytu na pracovisko dlhšia ako 10 km bude vám agentúrou sprostredkúvajúcou prácu zabezpečený bicykel. Vo väčšine prípadov od vás bude vyžadovaná iba záloha za bicykel, ktorá vám bude vrátená ihneď po vrátení bicykla agentúre.
Ak je vzdialenosť od vášho bydliska do práce dlhšia ako 10 km, vy a vaši kolegovia žijúci na rovnakom mieste budete do práce a späť chodiť autom alebo minibusom.

Kým agentúry v Anglicku vám pomôžu so získaním práce a papierovaním, medzinárodné agentúry v Holandsku dosahujú svojím servisom na novú úroveň. Všetko, čo je potrebné na zahájenie života v zahraničí bude zorganizované za vás.

Dobrá kvalita života

Napokon sa do zahraničia vydávate, aby ste zlepšili kvalitu svojho života. Definícia vysokého životného štandardu je individuálna. Plat môže byť motiváciou na zvolenie danej krajiny, ale plat nebude jediným faktorom, ktorý vám zabezpečí vysokú kvalitu života.

Tak sa pozrime na nejaké rebríčky vecí, ktoré vplývajú na kvalitu života a porovnajme Holandsko s Veľkou Britániou.

Rovnováha medzi prácou a osobným životom

Ako dobre dokážete vyvážiť čas, ktorý strávite v práci s časom, ktorý venujete ostatným aspektom svojho života ako napríklad osobné záujmy, rodina a koníčky.

Holandsko je na prvom mieste vo svete, keď vezmeme do úvahy rovnováha medzi prácou a osobným životom. Ľudia v Holandsku zvládajú dosiahnuť rovnováhy medzi prácou a zvyškom ich životov. Vďaka novým technológiám dokážu ľudia pracovať flexibilnejšie a efektívnejšie. Nájdenie správnej rovnováhy pomáha zredukovať počet odpracovaných hodín za týždeň. Štúdie ukázali, že ak pracujete menej hodín týždenne, ste produktívnejšími a máte viac času na vaše osobné záujmy. Holandsko je momentálne krajina s najmenším priemerným množstvom odpracovaných hodín týždenne v Európe. Veľká Británia je krajina s najväčším priemerným množstvom odpracovaných hodín týždenne v Európe. Ktorá možnosť by vás urobila šťastnejším?

Kde sú ľudia najšťastnejší?

Takže v ktorej krajine sú ľudia najšťastnejší? Správna rovnováha medzi prácou a osobným životom úzko súvisí s ľudským šťastím. Čím je rovnováha lepšia, tým menej hodín musíte odpracovať a tým šťastnejší budete.

Hneď po ľuďoch žijúcich v Škandinávii sú Holanďania tými najšťastnejšími na celom svete. Vysoké HDP na obyvateľa, skvelé zdravotníctvo a vysoká očakávaná dĺžka života robia z Holanďanov 5. najšťastnejší národ sveta.

Deti sú v Holandsku najšťastnejšie

Menej zaujímavé pre ľudí, ktorí plánujú ostať len krátky čas, ale nosné pre tých, ktorí plánujú ostať v zahraničí dlhodobo. Väčšina z nás bude mať deti a bude chcieť aby boli, čo najšťastnejšie. Všade je možné vytvoriť pohodlný život pre vaše deti, ktorý ich urobí šťastnými, ale v Holandsku je to samozrejmosťou.

V Holandsku sú deti najšťastnejšie na svete! Dôležitú úlohu zohráva fakt, že Holanďania dávajú svojim deťom množstvo slobody už v mladom veku. Tým pádom môžu objavovať a rozvíjať svoje záujmy už v mladom veku. Ďalším dôvodom prečo sú deti v Holandsku tak šťastné je, že vyrastajú ako súčasť rozvinutej a pohodlnej infraštruktúry. Nezávisiac od toho, v ktorej časti Holandska žijete, dokážete v okolí nájsť množstvo aktivít, takže v mladom veku môžete nezávisle cestovať bicyklom do športových klubov alebo na hodiny hudby. To je skvelé ja pre rodičov. Kto chce byť nepretržitým taxikárom svojich detí.

Pri vzatí do úvahy všetkých faktorov, ako rovnováha medzi prácou a osobným životom, šťastie detí by ste očakávali, že krajiny, v ktorých sú ľudia najšťastnejší, sa budú nachádzať v teplom podnebí – nie je to však tak. V chladnejšom severskom podnebí sú ľudia dokonca šťastnejší než v teplejšom podnebí. S výnimkou Anglicka. Daždivé dni sa nezdajú byť zárukou dobrej kvality života.

Tak prečo to neskúsiť a nenechať Robin, aby vám našiel prácu s ubytovaním v Holandsku.

Viac informácií o práci v Holandsku

FAQ

Je znalosť angličtina dostatočná na prácu v Holandsku?

V Holandsku ovláda 90% obyvateľov angličtinu. Je to krajina s najvyšším percentom obyvateľov, ktorí ovládajú angličtinu ako svoj druhý jazyk. Keďže angličtine nie je ich rodnou rečou, je relatívne ľahko zrozumiteľná pre človeka, kto ovláda angličtinu ako druhý jazyk.

16.01.2020

Mám šancu získať prácu v zahraničí?

  • Ste fyzicky zdatný/á?
  • Ste motivovaný/á?
  • Ste ochotný/á pracovať a žiť s ľuďmi z iných krajín?
  • Chcete zarábať minimálne 1750 eur mesačne?

Skvelé, Robin Vám môže pomôcť nájsť prácu v zahraničí

Získajte pracovnú ponuku

Získajte personalizované informácie od Robin