fbpx

SIA ROBIN JOBS KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA REĢISTRĒTIEM LIETOTĀJIEM

Atjaunots: 2021-06-01

SIA  Robin Jobs gādā par jūsu datu aizsardzību. Mēs ievērojam Eiropas Savienības Vispārējo Datu Regulu (GDPR), kā arī citus tiesību aktus, kuri aizsragā jūsu sniegto informāciju mūsu uzņēmumam, kur to mēs ievācam, apstrādājam un glabājam. 

 

 • Kā lasīt šo konfidencialitātes politiku?

Šī Konfidencialitātes Politika atbildēs uz galvenajiem jautājumiem par to, kā mēs apkopojam, izmantojam un uzglabājam jūsu datus. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda šī paziņojuma daļa ir neskaidra, mēs esam gatavi palīdzēt, kā aprakstīts šis Konfidencialitātes politikas 10. sadaļā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkura atsauce uz “mēs” šajā Kofidencialitātes politikā nozīmē mūsu uzņēmumu, kā norādīts Kofidencialitātes politikas 2. sadaļā.

 

 • Kas ir atbildīgs par manu datu aizsardzību? 

Mēs esam atbildīgi par jūsu informācijas aizsardzību tik lielā mērā, cik tā ir saistīta ar 4. sadaļā izklāstītajiem mērķiem, kā norādīts tālāk 5. –10. punktā:

Mēs – SIA Robin Jobs;

Uzņēmuma reģistrācijas nummurs: 50203093261;

Adrese: A. Čaka iela 55, Rīga, LV 1003;

E-pasts: finance@robin.jobs

 

 • Kurš ir atbildīgs par manas sniegtās informācijas aizsardzību pēc darba piedāvājuma izvēles?

Mēs atzīmējam, ka neesam tas darba devējs, kas meklē darbiniekus – mēs esam aģentūra, t.i., kāda no aģentūrām meklē darbiniekus darba devēja vārdā. Kad jūs izvēlaties jums interesējošo darba piedāvājumu un sniedzat pieprasīto informāciju, mēs darbojamies kā darba devēja datu apstrādātājs (mēs apkopojam informāciju par potenciālajiem kandidātiem darba devēja vārdā un paziņojam šo informāciju darbā iekārtošanas aģentūrai tiešā kontaktā ar darba devēju vai tieši darba devējam). Atbildību par jūsu sniegtās informācijas aizsardzību pēc tam, kad esat izvēlējies jums interesējošo darba piedāvājumu, uzņemas darba devējs.

Mēs ņemam vērā, ka daudzos gadījumos mēs neesam vienīgā aģentūra, tāpēc informācija par darba iekārtošanu darbā var tikt darīta zināma citai darbā iekārtošanas aģentūrai, nevis tieši darba devējam.

Vairāk informācijas par to, kā konkrētais darba devējs apkopo, izmanto un glabā informāciju par jums, var atrast darba devēja konfidencialitātes politikā, kas pieejama kopā ar darba piedāvājumu (darba devējs ir atbildīgs gan par jūsu datu vākšanu, izmantošanu un glabāšanu, gan par darbā iekārtošanas aģentūru izmantošanu, kā arī par to darbībām, kas saistītas ar personas datiem). Šajā politikā tiks sīki izklāstītas arī darbības, ko mēs veicam darba devēja vārdā.

Mēs atzīmējam, ka aģentūras profilā mēs apkopojam, izmantojam un glabājam šādu informāciju par jums:

 • jūsu identitātes dokumenta kopija;
 • bankas konta numurs;
 • jūsu adrese;
 • vadītāja apliecības kopija (ja tāda ir);
 • jūsu CV angļu valodā;
 • parakstīts līgums par pakalpojumiem/darba līgums;
 • sodāmības izziņu;
 • Nīderlandes nodokļu maksātāja numurs (BSN) (ja ir; ja izvēlētais darba devējs ir Nīderlandē);
 • citi dokumenti, ko jūs iesniedzat.

 

 • Kādēļ jūs apkopojat manus datus?

Mēs apkopojam, izmantojam un glabājam jūsu datus šādu iemeslu dēļ:

 • jūsu profils mūsu tīmekļa vietnē – reģistrējoties mūsu tīmekļa vietnē, jūs piekrītat šai konfidencialitātes politikai un piekrītat līguma noteikumiem un nosacījumiem par darba aģentūru pakalpojumu sniegšanu, tāpēc tiek uzskatīts, ka jūs ar mums slēdzat līgumu;
 • personalizētāku pakalpojumu sniegšanai – reģistrējoties mūsu tīmekļa vietnē Jūs sniedzat dažādu informāciju par sevi un savām vajadzībām (piemēram, vēlamā profesija, priekšroka darbam ārzemēs u.c.), kas nav obligāta pakalpojumu sniegšanai;
 • darba piedāvājumu sūtīšanai pa e-pastu – tiklīdz esat reģistrējies mūsu tīmekļa vietnē, lai pēc iespējas ātrāk atrastu piemērotu darba piedāvājumu, mēs nosūtīsim jums darba piedāvājumus uz e-pastu 10 dienas pēc reģistrācijas;
 • mūsu likumīgo interešu aizstāvībai – ja tas būtu nepieciešams, mēs varētu izmantot jūsu personas datus savu likumīgo interešu, tostarp reputācijas, aizstāvībā, tiesās, strīdu izšķiršanas iestādēs un citās kompetentās iestādēs.

 

 • Kādu informācīju par sevi man jums jāsniedz?

Reģistrējoties mūsu tīmekļa vietnē, jums ir jāsniedz šāda informācija par sevi:

 • identifikācijas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas datums);
 • kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • informācija par jūsu dzimumu;
 • informācija par jūsu angļu valodas zināšanu līmeni (bez angļu valodas zināšanām, iesācējs/a vai labas angļu valodas zināšanas);
 • informācija par to, vai plānojat pārcelties uz ārzemēm viens pats vai kopā ar savu draugu/draudzeni/partneri pēc darba atrašanas.

 

Jūs varat, bet jums nav pienākuma sniegt šādu informāciju par sevi:

 • vai jums ir B kategorijas vadītāja apliecība;
 • fotogrāfija;
 • vēlamā darba nozare(piemēram, ražošana, pakalpojumi, lauksaimniecība utt.);
 • informācija par to, cik drīz esat gatavs pārcelties uz ārzemēm un sākt strādāt;
 • informācija par to, ko uzskatāt par priekšrocību darbam ārzemēs.

 

Ja jūs mums sniegsiet šo informāciju, mēs varēsim jums piedāvāt darba piedāvājumus, kas labāk atbilst jūsu vajadzībām.

 

 • Kāds ir likumīgais pamats manu datu ievākšanai?

Informācija par jums tiek likumīgi apkopota šādu iemeslu dēļ:

 • izveidojot kontu mūsu tīmekļa vietnē, jūs slēdzat līgumu ar mums (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
 • ja jūs nododat mums papildu informāciju par sevi, lai iegūtu personalizētākus darba piedāvājumus, mēs paļaujamies uz jūsu piekrišanu (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts);
 • mums ir likumīgas intereses aizsargāt savas tiesības tiesās un citās iestādēs (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);
 • darba piedāvājumu sūtīšanai uz e-pastu (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

 

 • Vai jūs nosūtat manu informācīju kādam citam?

Jūsu informācija var tikt nodota:

 • mūsu pakalpojumu sniedzēji – sakaru nodrošinātāji (e-pasts), datu repozitorijas pakalpojumi, kas uzņemas konfidencialitātes un drošības saistības, kā paredzēts personas datu aizsardzības tiesību aktos;
 • uzņēmumiem, kas sniedz juridiskus pakalpojumus un/vai juridiskiem uzņēmumiem, ciktāl tas nepieciešams mūsu likumīgo interešu aizstāvībai;
 • tiesas, strīdu izšķiršanas iestādes un citas valsts iestādes, ja tas ir nepieciešams mūsu tiesību aizsardzībai;
 • tiesu izpildītāji tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai atgūtu zaudējumus.

 

 • Cik ilgi tiek uzglabāti mani dati?

Jūsu informācīja tiks uzglabātā sekojoši:

 • jūsu konts tiks saglabāts trīs gadus pēc pēdējās pieteikšanās un tiks automātiski dzēsts pēc šī termiņa beigām;
 • darba piedāvājumu nosūtīšanai jūsu dati tiks izmantoti 10 dienas pēc reģistrācijas mūsu tīmekļa vietnē;
 • tiesas vai citas strīdu izšķiršanas vai tiesībsargājošās institūcijas iesniegtos dokumentus glabā 1 gadu pēc galīgā lēmuma pieņemšanas;
 • tiesu izpildu rīkojumus un tiesu izpildītāju rīkojumus glabā 10 gadus pēc maksājumu beigām.

 

 • Kādas ir mans tiesības?

Lai veiktu kādu no turpmāk minētajām darbībām, lūdzu, sazināties ar mums, kā norādīts 10. punktā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz šīm tiesībām var attiekties ar likumu noteikti izņēmumi un ierobežojumi.

 • Tiesības pieprasīt piekļūvi jūsu informācījai, ko uzglabājam, ja mēs atpstrādājam jūsu personas datus, kas iespējo jūsu identifikāciju;
 • Tiesības pieprasīt labot vai papildināt informācīju par jums;
 • Tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu ja:
 • jūsu dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu;
 • jūsu dati tiek apstrādāti nelikumīgi;
 • jūsu dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu likumīgajām interesēm;
 • jūsu dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika ievākti;
 • mums ir juridisks pienākums dzēst informācīju par jums;
  • Tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu par jums uzglabāto informācijas apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti vai iebilstat pret datu apstrādi, nepiekrītat par jums nelikumīgi apstrādāto datu dzēšanai vai ja jums ir nepieciešami dati likumīgu prasību noteikšanai, izpildei vai aizsardzībai;
 • Tiesības apstrīdēt jūsu informācījas vākšanu, izmantošanu un uzglabāšanu mūsu uzņēmumā, kur mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm;
 • Tiesības pieprasīt savu datu eksportēšanu, ja jūs mums esiet sniedzis datus strukturētā, bieži lietotā formātā un devis piekrišanu šādu datu apstrādai, vai arī mums šie dati bija jaapstrādā, lai izpildītu ar jums noslēgtā līguma punktus;
 • Tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādai (to var izdarīt mainot pārlūkprogrammas iestatījumus);
 • Tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts Inspekcījai (sīkāku informācīju var skatīt dvi.gov.lv/lv

 

Ja jūsu pieteikums par iepriekš minētajām darbībām attiecas uz jūsu personas datu vākšanu, izmantošanu un glabāšanu nodarbinātības nolūkā pie konkrēta darba devēja, t.i., ja mēs darbojamies kā aģentūra, jūsu pieprasījums tiks pārsūtīts darba devējam vai citai aģentūrai, ko izmanto darba devējs. Ja pieprasījumā nenorādīsit konkrētu darba devēju, no mums saņemsiet pieprasījumu pēc šīs informācijas.

 

 • Kā jūs varat man palīdzēt?

Ja jums ir kādi jautājumi, komentāri sūdzības ar to kā mēs ievācam, apstrādājam un glabājam jūsu datus, mēs esam gatavi palīdzēt. Ja jums ir nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinaties ar mums e-pasts finance@robin.jobs.

Saņemt piedāvājumu darbam ārzemēs

Sāciet ar sava profila izveidošanu