fbpx

SIA ROBIN JOBS KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA PERSONĀM, KAS IESNIEDZ PIEPRASĪJUMUS, SŪDZĪBAS, JAUTĀJUMUS

Atjaunots: 2021-06-01

 

SIA  Robin Jobs gādā par jūsu datu aizsardzību. Mēs ievērojam Eiropas Savienības Vispārējo Datu Regulu (GDPR), kā arī citus tiesību aktus, kuri aizsragā jūsu sniegto informāciju mūsu uzņēmumam, kur to mēs ievācam, apstrādājam un glabājam. 

 

 • Kā lasīt šo konfidecialitātes politiku?

 

Šī Konfidencialitātes Politika atbildēs uz galvenajiem jautājumiem par to, kā mēs apkopojam, izmantojam un uzglabājam jūsu datus. Ja jums ir kādi jautājumi vai kāda šī paziņojuma daļa ir neskaidra, mēs esam gatavi palīdzēt, kā aprakstīts šis Konfidencialitātes politikas 10. sadaļā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkura atsauce uz “mēs” šajā Kofidencialitātes politikā nozīmē mūsu uzņēmumu, kā norādīts Kofidencialitātes politikas 2. sadaļā.  

 

 • Kas ir atbildīgas par manu datu aizsardzību? 

 

Mēs – SIA Robin Jobs;

Uzņēmuma reģistrācijas nummurs: 50203093261;

Adrese: A. Čaka iela 55, Rīga, LV 1003;

E-pasts: finance@robin.jobs

 

 • Kādēļ jūs apkopojiet manus datus?

 

Mēs apkopojam, izmantojam un glabājam jūsu datus šādu iemeslu dēļ:

 • spēt pienācīgi administrēt ienākošos jautājumus, pieprasījumus un sūdzības un atbildēt uz tiem;
 • mums ir juridisks pienākums reģistrēt uzņēmuma darbību;
 • mūsu likumīgo interešu aizstāvībai – ja tas būtu nepieciešams, mēs varētu izmantot jūsu personas datus savu likumīgo interešu, tostarp reputācijas, aizstāvībā, tiesās, strīdu izšķiršanas iestādēs un citās kompetentās iestādēs.

 

 • Kādu informāciju man jums ir jaiesniedz un kādēļ?

 

Reģistrējoties, izmantojot kontaktinformācijas e-pasta adresi, kas norādīta tīmekļa vietnē, pa pastu vai izmantojot citus saziņas līdzekļus, jums jānorāda savs vārds, uzvārds, e-pasts vai cita kontaktinformācija, pieteikuma priekšmets, kā arī informācija, kas attiecas uz pieteikumu. Iesniedzot pieteikumu, jums var lūgt sniegt papildu informāciju par sevi, lai mēs varētu pienācīgi atbildēt uz jūsu jautājumu.

 

 1. Kāds ir likumīgais pamats manu datu ievākšanai? 

 

Mēs likumīgi ievācam, apstrādājam un uzglābājam jūsu datus šādu iemeslu dēļ:

 • ja jūs veicat pieteikumu, pieprasījumu vai sūdzību mums par līgumu, kas noslēgts starp mums, šie dati tiek vākti, lai izpildītu vai noslēgtu līguma (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
 • ja jūs veicat pieteikumu,  pieprasījumu vai sūdzību kāda cita iemesla dēļ, kas nav līguma noslēgšana vai izpilde, mums ir likumīgas intereses pārvaldīt saņemto izmeklēšanu (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);
 • mums ir juridisks pienākums glabāt saņemtos pieteikumus, pieprasījumus un sūdzības (GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);
 • mums ir likumīgas intereses aizsargāt savas tiesības tiesās un citās iestādēs (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

 

 1. Vai jūs apkopojat sensitīvu informācīju par mani?

 

Sensitīva informācija par jums netiek apkopota un, ja tā neattiecas uz sūdzību, lūdzu, neiekļaujiet šādu informāciju, ja tā neattiecas uz jūsu veikto vai plānoto pieteikumu. Ja tomēr šāda informācija tiek sniegta, mēs uzskatīsim, ka esat devis savu piekrišanu šādas informācijas apstrādei (GDPR 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts).

 

 • Vai jūs dalāties ar maniem datiem ar citām iestādēm?

 

Jūsu informācija var tik pārsūtīta: 

 • uzņēmumiem, kas sniedz juridiskus pakalpojumus un/vai juridiskiem uzņēmumiem, ciktāl tas nepieciešams mūsu likumīgo interešu aizstāvībai;
 • tiesu izpildītājiem, ciktāl tas vajadzīgs, lai atgūtu zaudējumus;
 • mūsu pakalpojumu sniedzējiem – sakaru nodrošinātāji (e-pasts) un datu repozitorijas pakalpojumi.

 

 • Cik ilgi mani dat tiek uzglabāti?

 

Jūsu informācija tiks uzglabāta:

 • ja jūsu izmeklēšana attiecas uz līgumu, ko mēs esam noslēguši vai plānojam noslēgt, jūsu informācija tiks saglabāta 10 gadus pēc līguma beigām;
 • ja jūs mums esat iesniedzis sūdzību, pieprasījumu vai jebkādu citu pieteikumu, kas nav saistīta ar līguma noslēgšanu vai izpildi, mēs to paturēsim 1 gadu pēc lēmuma pieņemšanas mūsu uzņēmumā;
 • tiesas vai citas strīdu izšķiršanas vai tiesībsargājošās institūcijas iesniegtos dokumentus glabā 1 gadu pēc galīgā lēmuma pieņemšanas;
 • tiesu izpildu rīkojumus un tiesu izpildītāju rīkojumus glabā 10 gadus pēc maksājumu beigām.

 

 • Kādas darbības es varu veikt sakarā ar maniem datiem, ko uzglabājiet? 

 

Lai veiktu kādu no turpmāk minētajām darbībām, lūdzu, sazināties ar mums, kā norādīts 10. punktā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz šīm tiesībām var attiekties ar likumu noteikti izņēmumi un ierobežojumi.

 • Tiesības pieprasīt piekļūvi jūsu informācījai, ko uzglabājam, ja mēs atpstrādājam jūsu personas datus, kas iespējo jūsu identifikāciju;
 • Tiesības pieprasīt labot vai papildināt informācīju par jums;
 • Tiesības pieprasīt jūsu datu dzēšanu ja:
 • jūsu dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu;
 • jūsu dati tiek apstrādāti nelikumīgi;
 • jūsu dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz jūsu likumīgajām interesēm;
 • jūsu dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika ievākti;
 • mums ir juridisks pienākums dzēst informācīju par jums;
  • Tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu par jums uzglabāto informācijas apstrādi, ja jūs apstrīdat datu precizitāti vai iebilstat pret datu apstrādi, nepiekrītat par jums nelikumīgi apstrādāto datu dzēšanai vai ja jums ir nepieciešami dati likumīgu prasību noteikšanai, izpildei vai aizsardzībai;
 • Tiesības apstrīdēt jūsu informācījas vākšanu, izmantošanu un uzglabāšanu mūsu uzņēmumā, kur mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz likumīgām interesēm;
 • Tiesības pieprasīt savu datu eksportēšanu, ja jūs mums esiet sniedzis datus strukturētā, bieži lietotā formātā un devis piekrišanu šādu datu apstrādai, vai arī mums šie dati bija jaapstrādā, lai izpildītu ar jums noslēgtā līguma punktus;
 • Tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādai (to var izdarīt mainot pārlūkprogrammas iestatījumus);
 • Tiesības iesniegt sūdzību Datu Valsts Inspekcījai (sīkāku informācīju var skatīt dvi.gov.lv/lv

 

 

 • Kā jūs varat man palīdzēt? 

 

Ja jums ir kādi jautājumi, komentāri sūdzības ar to kā mēs ievācam, apstrādājam un glabājam jūsu datus, mēs esam gatavi palīdzēt. Ja jums ir nepieciešama palīdzība, lūdzu, sazinaties ar mums e-pasts finance@robin.jobs. 

Saņemt piedāvājumu darbam ārzemēs

Sāciet ar sava profila izveidošanu