fbpx

A MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉSI

A MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Utolsó frissítés: 2021-06-01

Az UAB Robin Jobs gondoskodik az Ön adatainak védelméről. Betartjuk az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) és más törvényeket, amelyek védik az Ön adatait, amelyeket társaságunkban gyűjtünk, használunk és tárolunk.

1. Hogyan kell értelmezni az adatvédelmi irányelveket?

Ezek az adatvédelmi irányelvek megválaszolják azokat a kulcsfontosságú kérdéseket, amelyek arra vonatkoznak, hogyan gyűjtjük, használjuk és tároljuk az Önre vonatkozó információkat. Abban az esetben, ha bármilyen kérdése lenne, vagy a jelen dokumentum bármely része nem világos, készen állunk segíteni Önnek a jelen adatvédelmi irányelv 10. szakaszában leírtak szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen adatvédelmi irányelvekben a „mi” szóra történő bármilyen utalás a Társaságunkat jelenti, amint az az adatvédelmi irányelv 2. szakaszában szerepel.

2. Ki a felelős az adataim védelméért?

Mi vagyunk – UAB Robin Jobs;
Jogi személyünk azonosítója: 300659719;
Címünk: Naručio g. 3, Vilnius;
E-mail: finance@robin.jobs

3. Miért gyűjtenek információkat rólam?

A következő célból gyűjtjük, használjuk és tároljuk az adatait:
a beérkező kérdések, kérések és panaszok kezelése és megfelelő módon való megválaszolása céljából;
jogi kötelezettségünk a Társaság tevékenységéről nyilvántartást vezetni;;
jogos érdekeink védelme érdekében – ha erre szükség lenne, akkor felhasználhatnánk az Ön személyes adatait jogos érdekeink, köztük a jó hírnév védelme érdekében a bíróságokon, a bíróság előtti vitarendezési tárgyalásokon és más illetékes hatóságokban.

4. Milyen információkat kell megadnom Önöknek és miért?

A weblapon feltüntetett kapcsolattartási e-mail címeken, postai úton vagy más kommunikációs úton történő megkeresés benyújtásakor meg kell adnia keresztnevét, vezetéknevét, e-mail címét vagy egyéb elérhetőségét, a megkeresés tárgyát, valamint a vizsgálat szempontjából releváns információkat. Érdeklődésének benyújtásakor felkérhetjük Önt arra, hogy adjon meg további információkat magáról, hogy megfelelő módon válaszolhassunk megkeresésére.

5. Mi a jogalapja a rólam szóló információk gyűjtésének?

Törvényesen gyűjtünk és tárolunk Önről információkat a következők alapján:
ha Ön kérdést, kérelmet vagy panaszt tesz felénk a köztünk kötött szerződéssel kapcsolatban, vagy szerződést szeretne kötni, ezeket az adatokat a szerződések teljesítése vagy megkötése céljából gyűjtjük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont);
ha Ön a szerződés megkötésétől vagy teljesítésétől eltérő okból keres meg vagy tesz panaszt, akkor jogos érdekünk van a beérkezett kérdések kezelésére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont);
jogi kötelezettségünk van a megkeresések, kérések és panaszok tárolására (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont);
jogos érdekünk a jogaink védelme a bíróságoknál és más hatóságoknál (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

6. Gyűjtenek-e rólam bármilyen érzékeny adatot?

Az Önnel kapcsolatos érzékeny adatokat nem gyűjtjük össze, és ha ez nem releváns az Ön által benyújtott vagy tervezett panasz, kérés vagy megkeresés szempontjából, kérjük, ne adja meg ezeket az információkat. Ha ennek ellenére ilyen információt közöl, úgy kezeljük, hogy Ön beleegyezését adta ezen információk feldolgozásába (GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont).

7. Megosztják az adataimat más szervezetekkel?

Az Önre vonatkozó információkat átadhatjuk:
olyan társaságoknak, amelyek jogi szolgáltatásokat nyújtanak és / vagy ügyvédi irodáknak a jogos érdekeink védelméhez szükséges mértékben;
bírósági végrehajtóknak a megítélt összegek behajtásához szükséges mértékben;
szolgáltatóinknak – kommunikációs (e-mail) és adattár-szolgáltatók

8. Mennyi ideig őrzik a velem kapcsolatos információkat?

Adatait a következő módokon őrizzük:
ha megkeresése olyan szerződésre vonatkozik, amelyet megkötöttünk vagy tervezünk megkötni, az Ön adatait a szerződés lejárta után 10 évig tároljuk;
ha panaszt, kérelmet vagy bármilyen más kérdést nyújtott be hozzánk, amely nem kapcsolódik a szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, akkor azt a cégünkben történt döntés meghozatalát követően 1 évig megtartjuk;
a bíróságokhoz vagy más vitarendezési vagy bűnüldözési intézményhez benyújtott dokumentumokat a jogerős döntés után 1 évig kell tárolni;
A bíróságok végrehajtási végzéseit és a végrehajtói megállapodásokat a kifizetések befejezését követően 10 évig meg kell őrizni.

9. Milyen intézkedéseket tehetek társaságuknál az adataimat illetően?

Az alábbiakban felsorolt műveletek végrehajtása érdekében kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a 10. szakaszban leírtak szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy ezekre a jogokra törvényi kivételek és korlátozások vonatkozhatnak..
Az Önről tárolt információkhoz való hozzáférés kérésének joga, ha feldolgozzuk azon személyes adatait, amelyek lehetővé teszi az Ön azonosítását;
Az Önről tárolt információk helyesbítési vagy pótlási kérelmének joga;
Az Önről tárolt adatok törlési kérelmének joga, ahol:
adatait az Ön beleegyezése alapján kezeljük;
adatait jogellenesen kezeljük;
az adatai kezelésére irányuló jogos érdekünket Ön cáfolja;
az Ön adatai már nem szükségesek abból a célból, amelyből gyűjtötték őket;
jogi kötelezettségünk van arra, hogy töröljük az Önről szóló információkat;
Az Önről tárolt adatok felhasználási korlátozásának kérelméhez való jog, amennyiben vitatja az adatok pontosságát vagy kifogást emel az adatkezelés ellen, nem ért egyet az Önről jogellenesen kezelt adatok törlésével, vagy amikor a jogi igények létrehozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szüksége van az adatokra;
A társaságunknál Önről tárolt információk gyűjtésének, felhasználásának és tárolásának megtámadásához való jog, ahol az Ön adatait jogos érdek alapján kezeljük;
Adatai exportálásának kérelméhez való jog, ha strukturált, általánosan használt formátumban nyújtott be nekünk adatokat és hozzájárult ezen adatok feldolgozásához, vagy ha ezeket az adatokat az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez kellett feldolgoznunk;
Joga van bármikor visszavonni a személyes adatok feldolgozásához adott beleegyezését;
Az Állami Adatvédelmi Felügyelőséghez történő panasztétel joga (további információ: vdai.lrv.lt).

10. Hogyan tudnak segíteni nekem?

Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy panasza van azzal kapcsolatban, hogy miként gyűjtjük, használjuk és tároljuk az Ön adatait, készséggel állunk rendelkezésére. Ha segítségre van szüksége, lépjen velünk kapcsolatba e-mailben a finance@robin.jobs e-mail címen.

Kezdje a profiljának létrehozásával