fbpx

Termeni si Conditii

TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACORDULUI PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR DE INTERMEDIERE A MUNCII

 

1. DESCRIERE

1.1. Furnizor de servicii – un furnizor de servicii de intermediere a forței de muncă:

UAB ‘Robin Jobs’

Codul juridic: 300659719

Adresa sediului social și adresa corespondenței: Naručio str. 3, Vilnius

Email: finance@robin.jobs.

 

1.2. Client – O persoană care a atins vârsta majoratului, a cărei capacitate nu este restricționată prin hotărâre judecătorească și care confirmă aceste prevederi ale acordului privind furnizarea serviciilor de intermediere a ocupării forței de muncă.

1.3. Angajator – angajatorul direct sau potențial al Clientului sau o agenție de ocupare a forței de muncă din țara relevantă a Uniunii Europene cu care furnizorul de servicii cooperează.

1.4. Politica de confidențialitate – un document aprobat de Furnizorul de servicii care stabilește reguli fundamentale pentru acumularea, colectarea, procesarea și stocarea datelor personale ale Clientului.

1.5.Acord – termenii și condițiile prezentului acord privind serviciile de intermediere a forței de muncă.

 

2. OBIECTUL ACORDULUI

2.1. Luând în considerare termenii și condițiile Acordului, Furnizorul de servicii se angajează să furnizeze Clientului servicii de intermediere a ocupării forței de muncă în țara respectivă a Uniunii Europene, iar Clientul se angajează să furnizeze Furnizorului de servicii informații corecte și corecte despre sine însuși angajat potențial și să respecte alte obligații stabilite în acord.

 

3. RESPONSABILITĂȚILE FURNIZORULUI DE SERVICII

3.1. Furnizorul de servicii se obliga:

3.1.1. să furnizeze Clientului informații relevante cu privire la oportunitățile și condițiile de angajare în țara respectivă a Uniunii Europene;

3.1.2. să ofere angajatorului candidatura clientului ca potențial angajat și să informeze clientul despre interesul angajatorului pentru candidatura clientului;

3.1.3. La primirea consimțământului angajatorului pentru candidatura clientului, pentru a informa clientul despre condițiile de muncă oferite de angajator.

 

4. RESPONSABILITATEA CLIENTULUI

4.1. Clientul se va obliga sa:

4.1.1 nu mai târziu de termenul specificat de furnizorul de servicii, să furnizeze furnizorului de servicii documentele necesare pentru propunerea de candidatura a clientului pentru angajator și angajarea clientului – o copie a documentului de identitate al clientului (pașaport sau carte de identitate), precum și ca informații corecte și corecte, i. e. Datele personale ale clientului specificate în Politica de confidențialitate;

4.1.2. să informeze imediat Furnizorul de servicii cu privire la modificarea documentului de identitate al clientului (pașaport sau carte de identitate), datele și / sau alte informații ale Clientului furnizate Furnizorului de servicii în scopul propunerii de candidatură a Clientului către Angajator și angajarea Clientului, după cum se prevede în clauza 4.1.1. din acord;

4.1.3. În cazul în care Furnizorul de servicii găsește un loc de muncă adecvat pentru Client, trebuie să meargă la locul de muncă în țara respectivă a Uniunii Europene pe cheltuiala sa, cu excepția cazului în care este convenit altfel cu Furnizorul de servicii;

4.1.4. informează Furnizorul de servicii cu privire la refuzul de a merge la locul de muncă convenit cu cel mult 48 de ore înainte de ora de plecare programată (de exemplu, dacă plecarea în țara relevantă a Uniunii Europene este programată sâmbătă la 10 dimineața, Clientul trebuie să informeze Furnizorul de servicii cu privire la refuzul de a merge la locul de muncă convenit cel târziu joi la 10 dimineața acelei săptămâni).

4.1.5. atunci când călătorește în țara respectivă a Uniunii Europene, să poarte documentul său de identitate (pașaport sau carte de identitate), care trebuie să fie valabil cel puțin 6 luni, începând cu ziua sosirii în țara respectivă a Uniunii Europene;

4.1.6. după ce ați ajuns în țara relevantă a Uniunii Europene și ați încheiat un contract de muncă cu angajatorul, pentru a-și îndeplini funcțiile de muncă în mod onest, în timp util, corect și profesional, pentru a respecta instrucțiunile angajatorului, legile, regulamentele și standardele profesionale precum și regulile stabilite de angajator, inclusiv regulile de procedură.

4.2. Clientul declară și garantează că:

4.2.1. La primirea condițiilor de muncă oferite de angajator, astfel cum se prevede la clauza 3.1.3 din acord, și prin acceptarea ofertei de locuri de muncă a angajatorului, clientul va confirma, de asemenea, că îndeplinește toate cerințele specificate în jobul angajatorului, va oferi sau va informa imediat Furnizorul de servicii cu privire la orice discrepanțe legate de aceasta;

4.2.2. Răspunderea oricărui client față de terți nu este și nu poate fi un motiv pentru care Clientul nu ar putea obține un loc de muncă și să lucreze în țara respectivă a Uniunii Europene și nici nu există alte motive pentru care Clientul să nu poată obține un loc de muncă și să lucreze în respectivul Țara Uniunii;

4.2.3. Toate informațiile furnizate catre Furnizorul de Servicii de către Client sunt în conformitate cu prezentul Contract și documentele anexate și / sau copiile acestora sunt corecte și adevărate.

4.3. Clientul este conștient și Clientul înțelege că Furnizorul de servicii nu îndeplinește și nu îndeplinește nici o funcție a Angajatorului (nu încheie un contract de muncă cu Clientul, nu administrează și nu stabilește regimul de lucru și de odihnă al Clientului, nu realizează, aplică sancțiuni disciplinare, nu stabilește standarde și reguli de muncă, nu evaluează rezultatele muncii Clientului, nu poate angaja și / sau concedia Clientul, nu îndeplinește alte acțiuni și / sau funcții îndeplinite de Angajator), adică în conformitate cu Acord, Furnizorul de servicii oferă Clientului servicii de intermediere a ocupării forței de muncă în loc de servicii de angajare, fără a primi nicio remunerație de la Client; prin urmare, Furnizorul de servicii nu își asumă nicio responsabilitate și nu garantează că:

4.3.1. Clientul va fi angajat de către angajator chiar și după ce a primit aprobarea de către angajator a candidaturii clientului;

4.3.2. Clientul angajat de angajator va lucra cu normă întreagă, i. e. 8 ore pe zi lucrătoare, 40 ore pe săptămână (Angajatorul va stabili începutul și sfârșitul programului de lucru și pauzele);

4.3.3. Clientul va lucra în țara respectivă a Uniunii Europene pentru perioada relevantă (de exemplu, pentru un an, pentru o lună).

4.4. Clientul înțelege că rezultatele muncii sale în temeiul contractului de muncă încheiat cu angajatorul vor fi evaluate numai de angajator, iar furnizorul de servicii nu va participa la această evaluare și nu va avea nicio influență asupra acesteia.

 

5. ALTE DISPOZIȚII

5.1. Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător față de Client pentru orice pierderi și / sau cheltuieli legate de relația dintre Client și Angajator și acțiunile și deciziile angajatorului cu privire la Client, inclusiv cheltuielile stabilite în Clauza 4.1.3. din acord.

5.2. Părțile contractante nu vor fi răspunzătoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a acordului din cauza unor circumstanțe de forță majoră.

5.3.Acordul va intra în vigoare la momentul aprobării, atunci când Clientul bifează caseta „Am citit și sunt de acord cu termenii și condițiile Acordului privind furnizarea de servicii de intermediere a forței de muncă”. Acordul aprobat în acest mod este un document legal care obligă Clientul și Furnizorul de servicii.

5.4. Acordul va fi valabil până la îndeplinirea integrală a obligațiilor părților în temeiul acordului.

5.5. Părțile au dreptul de a rezilia acordul prin acord reciproc scris sau unilateral notificand cealaltă parte în scris (inclusiv prin e-mail) cu 2 (două) zile lucrătoare înainte.

5.6.Toate litigiile apărute între părți vor fi soluționate prin acordul părților și în cazul în care nu se ajunge la acord – în conformitate cu procedura stabilită prin lege a Republicii Lituania.

5.7. Acordul a fost încheiat, va fi interpretat și orice litigii între părți vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Lituania.

Incepeti crearea profilului