fbpx

termeni si conditii

DEFINIȚII

Angajat – Angajatorul direct sau agenţia de recrutare din Olanda, care este partener al Robin.

OBIECTUL CONTRACTULUI

În conformitate cu condiţiile contractuale, Robin se angajează să intermedieze furnizarea unui loc de muncă în Olanda, iar Clientul se obligă să ofere informaţii corecte şi exacte despre sine însuşi, pentru Robin şi să respecte celelalte obligaţii în conformitate cu contract.

OBLIGAȚIILE QBIS

Robin se obligă:

Să ofere informaţii corecte despre oportunităţile şi condiţiile de angajare din Olanda; 

După aprobare, în cazul în care Angajatorul este de acord cu candidatura angajatului şi în cazul în care Clientul se duce în Olanda, garantează că Clientul va fi întâlnit, că un loc de cazare îi va fi găsit şi că se vor depune eforturi maxime pentru a angaja Clientul.

Robin nu garantează că:

Clientul va avea un program de muncă integral – 8 ore per zi, 40 de ore per săptămână. Începutul şi sfârşitul programului de lucru, precum şi pauzele, sunt determinate de către Angajator.

Clientul va lucra o perioadă definită (de exemplu, lună sau an). Clientul este înştiinţat, că rezultatele sale de lucru vor fi evaluate de către Angajator în Olanda.

OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

Clientul se obligă:

să ofere furnizorului de servicii toate documentele necesare, informaţii şi date corecte despre sine însuşi.

să informeze imediat furnizorul de servicii despre modificările în paşaport sau alte date (adresa, telefon, etc.);

când furnizorul de servicii găseşte un loc potrivit de muncă pentru Client, să folosească mijloace financiare proprii pentru a se deplasa la locul de muncă din Olanda, dacă nu s-a convenit altfel;

să informeze furnizorul de servicii despre decizia de a nu pleca în Olanda cu cel puţin 24 ore înainte de timpul programat pentru plecare. 

să informeze furnizorul de servicii despre starea sănătăţii (diferite maladii, alergii, leziuni, care pot afecta calitatea lucrului) nu mai târziu de data semnării acestui contract;

pentru plecarea in Olanda Clientul trebuie să posede documente de identitate (paşaport sau carte de identitate) valabile cel puţin 6 luni începând cu data sosirii la destinatie

Clientul trebuie sa ajunga la timp, avand o tinuta decenta,din punct de vedere  profesional este necesar să execute obligaţiile de serviciu, urmărind instrucţiunile Angajatorului direct sau/şi agenţiei de recrutare din Olanda şi să isi indeplineasca atributiile zilnice; este    necesar sa se conformeze legilor, actelor juridice şi standardelor şi regulilor profesionale, normelor, regulilor de muncă, care sunt definite de catre angajatorul direct. 

Clientul declară şi garantează că:

nu a fost condamnat (dacă Clientul a fost condamnat, el trebuie să informeze Robin înainte de semnarea prezentului contract);

nu este suspectat in nici o procedură penală;

cunoaşte condiţiile serviciilor de recrutare, condiţiile de muncă şi de cazare din Olanda. (aceste condiţii fac parte integrală din contract);

Angajamentele Clientului faţă de orice terţă parte nu este un motiv, care ar putea interfera angajarea în Olanda;

informaţiile şi documentele (sau copiile acestora) oferite furnizorului de servicii sunt corecte şi legale;

Clientul corespunde locului de muncă din Olanda care este propus de furnizorul de servicii şi acceptat de Client.

Clientul se angajează să acopere orice pierderi directe ale Robin, dacă acestea apar din cauza failibilităţii declaraţiilor şi garanţiilor, care au fost definite în paragraful 3.2 din prezentul contract.

ALTE PREVEDERI

Clientul cunoaşte că Robin nu exercită funcţiile Angajatorului, cum ar fi:

nu semnează contractul de muncă;

nu administrează şi nu determină timpul de muncă şi de odihnă a Clientului;

nu aplică penalităţi disciplinare;

nu stabileşte standardele şi normele de muncă;

nu evaluează rezultatul muncii Clientului;

nu-l poate elibera de lucru;

nu exercită alte funcţii ale Angajatorului;

Părţile contractuale sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea contractului dacă aceasta se produce din cauza Forţei majore.

Contractul intră în vigoare din momentul semnării acestuia şi este valabil până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor ai părţilor în cadrul implementării  contractului.

Părţile sunt în drept de a rezilia contractul prin acord reciproc în formă scrisă. Acest contract poate fi reziliat unilateral prin informarea celeilalte. Anularea se poate face prin email sau/şi altă formă  scrisa cu două zile lucrătoare înainte.

Toate conflictele ce apar între Părţi sunt tratate de comun acord, în caz contrar – în conformitate cu legislaţia romana.

Contractul este semnat în două exemplare, ambele exemplare producând acelaşi efect juridic.

QBIS JOBS SRL,  PRESTĂRI SERVICII, CONDIȚII DE LUCRU ȘI CAZARE ÎN Olanda.

Persoana (denumită în continuare  – Client) care doreşte să obţină un loc de muncă în Olanda prin intermediul ”Robin” cunoaşte că:

Nici ”Robin”, nici angajatorul şi/sau Agenţia de recrutare din Olanda nu garantează că:

Clientul va avea un program de muncă integral – 8 ore per zi, 40 ore per săptămână;

Clientul va lucra pentru o perioadă stabilită (de exemplu, lună sau an).

Clientul este informat că:

la sosirea Clientului în Olanda, angajatorul sau/şi agenţia de recrutare face o selecţie suplimentară: dacă Clientul are un comportament agresiv, este în stare de ebrietate sau sub influenţa unor substanţe narcotice, sau comite alte acţiuni care perturbă ordinea publică, angajatorul sau/şi agenţia de recrutare poate să-i refuze semnarea contractului;

rezultatele sale de muncă vor fi evaluate de către Angajator în Olanda, sau de către ”Robin”;

orele de începere sau terminare a programului de muncă, la fel şi timpul de odihnă, sunt determinate de către Angajator;

angajatul trebuie să fie foarte flexibil în ceea ce priveşte condiţiile de muncă: trebuie să fie gata de a lucra mai puţin de 40 ore per săptămână, la fel şi ore suplimentare;

în Olanda Clientul va semna contractul agenţiei şi/sau de angajare, în conformitate cu care Angajatorul şi/sau agenţia de recrutare se obligă să achite salariul la timp, de asemenea, angajatorul şi/sau agenţia de recrutare poate face concedieri dacă:

nu este de lucru;

există ceva probleme din cauza disciplinei Clientului;

există ceva probleme legate de productivitatea Clientului şi calitatea de muncă;

clientul are ceva probleme serioase cu sănătatea (asigurarea de boală a agenţiei nu acoperă nici o compensare, acoperă doar asistenţa necesară);

există alte motive, care depind de ordinea internă a Angajatorului şi/sau agenţiei de recrutare şi legea din Olanda;

Clientul este informat despre condiţiile de cazare din Olanda:

clientul este cazat într-o casă privată, unde locuiesc aproximativ 10 persoane, de la 2 la 4 persoane într-o încăpere;

toţi locatarii împart aceeaşi bucătărie, cameră de zi şi baie;

clientul să deplasează spre locul de muncă şi se întoarce de la serviciu cu transportul care este oferit de Angajator sau/şi agenţia de recrutare;

dacă distanţa este mai mică de 10 km, Clientul să deplasează cu bicicleta;

dacă distanţa este mai mare de 10 km, Clientul să deplasează cu automobilul agenţiei;

Aceste condiţii sunt suplimentare la contractul de prestare servicii, care este semnat între ”Robin” şi Client. Condiţiile nu pot fi privite ca exclusive, pe care Părţile le-au convenit. Aceste condiţii sunt prezentate ca un exemplu şi sunt oferite ca informaţie Clientului care doreşte să meargă la lucru în Olanda prin intermediul Robin.

Obtineti o oferta de munca in strainatate

Incepeti crearea profilului