fbpx
6198 skatījumi

8 faktori, no kuriem ir atkarīgs Jūsu atalgojuma apmērs Nīderlandē

6198 skatījumi
8 faktori, no kuriem ir atkarīgs Jūsu atalgojuma apmērs Nīderlandē

Strādājot Nīderlandē, varat cerēt nopelnīt aptuveni 1750 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Tāda alga Nīderlandē ļaus Jums dzīvot šajā valstī neknapinoties un ļaus ietaupīt. Uzziniet, kādi faktori ietekmē Jūsu atalgojuma apmēru

Ikviens Nīderlandē strādājošais darbinieks, kurš ir sasniedzis 22 gadu vecumu, saņem vismaz minimālo atalgojumu, kas 2019. gadā ir sasniedzis 1615,80 eiro mēnesī. Tas ir otrs lielākais minimālais atalgojums Eiropā pēc Luksemburgas. Bet lielākā daļa darbinieku, kuri devušies strādāt uz Nīderlandi, nopelna vēl vairāk – alga Nīderlandē ir pietiekama.

1. Kolektīvajā darba līgumā paredzētās garantijas

Nīderlande ir slavena kā valsts, kas viena no pirmajām sāka pievērst sevišķu uzmanību pagaidu darbinieku labklājībai. Kopš 1971. gada aģentūrām, kas veic pagaidu darbinieku iekārtošanu darbā, obligāti jāievēro kolektīvais darba līgums. Tas ir uzlabojis pagaidu darbinieku darba un dzīves nosacījumus šajā valstī. Visbiežāk kolektīvais līgums, kas paredzēts darbiniekam, ierodoties strādāt Nīderlandē uz kādu noteiktu laiku, ir ABU. Šis līgums tiek pielāgots vispārīgi un tas nozīmē, ka visām darbiekārtošanas aģentūrām jāievēro vismaz šajā līgumā paredzētie nosacījumi.

Šie nosacījumi ietver:

 •         Darba algu
 •         Virsstundu apmaksu
 •         Piemaksas
 •         Darba stundas
 •         Pensiju

Tiek stingri pārbaudīts, vai Nīderlandes darba devēji ievēro šos nosacījumus, kas Jūs aizsargā kā darbinieku. Darba devējiem, kuri neievēro šos nosacījumus, tiek pielāgoti lieli sodi.

Robin tāpat pārbauda, vai aģentūras, ar kurām sadarbojamies vai plānojam sadarboties, ievēro ABU paredzētos nosacījumus. Tādā veidā mēs Jums varam garantēt atalgojumu 1750 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, tādā gadījumā, ja strādāsit 40 stundas nedēļā – aptuvenā alga Nīderlandē.

2. Darba stundu skaits

Strādājot saskaņā ar pagaidu darba līgumu, nav garantijas, cik darba stundu nedēļā Jūs strādāsit. Darba stundu skaits lielākoties ir atkarīgs no gada laika un Jūsu motivācijas. Tajos gadījumos, kad ir daudz darba, uzņēmumi pagaidu darbiniekiem piedāvā strādāt virsstundas. Saskaņā ar kolektīvo darba līgumu, virsstundas jāapmaksā  vismaz ar 125 procentiem, nekā parastās darba stundas. Vidēji Nīderlandē strādājošie darbinieki strādā aptuveni 40 stundas nedēļā.

Par virsstundām tiek uzskatītas tās stundas, kas tiek strādātas pēc 8 darba stundām dienā un pēc 40 darba stundām nedēļām.

2. Darba stundu skaits

Ja nauda ir Jūsu lielākais motivētājs, kādēļ dodaties strādāt uz Nīderlandi, tad būtu jānoskaņojas strādāt virsstundas, tāpat strādāt nedēļas nogalēs.

Gintare Makaraite
Gintare Makaraite
Darbs ir labs, liels paldies! Dzīves apstākļi ir lieliski un ir iespēja nopelnīt pat vairāk par 600 eiro nedēļā

3. Jo ilgāk strādājat, jo vairāk varat nopelnīt

Daudzi uzņēmumi novērtē savus lojālākos darbiniekus un pēc noteikta laika paaugstina viņu atalgojumus. Tātad, jo ilgāk strādāsit uzņēmumā, jo lielāka būs Jūsu darba samaksa. Darbiekārtošanas aģentūras, ne vien paaugstina darba algas, bet motivē savus darbiniekus arī sniedzot iespēju piedalīties apmācībās un iegūt jaunas zināšanas, vai pilnveidot jau esošās. Tas nozīmē, ka, iegūstot papildus zināšanas, Jūs kļūsit par vēl vērtīgāku darbinieku. Ja vēlaties piedalīties apmācībās, Jums par to jāinformē savs darba devējs. Nīderlandes darba devēji ļoti novērtē iniciatīvu, jo tā parāda Jūsu motivāciju.

Ritvars Priede
Ritvars Priede
Uzņēmums sniedz iespēju apmeklēt kursus un iegūt nīderlandiešu elektriskā iekrāvēja apliecību

4. Par papildu iemaņām tiek maksāts vairāk

Ja Jums ir noteiktas zināšanas, kuras ir sevišķi nepieciešamas Nīderlandes darba devējiem, ir ļoti liela ticamība, ka par to saņemsit lielāku atalgojumu. Pieredzējis iekrāvēja vadītājs, visticamāk, nopelnīs vairāk, nekā pasūtījumu komplektētājs, kurš strādā tajā pašā noliktavā. Tieši tāpat arī ražošanas līnijas operators ar tehniskajām zināšanām un spēju salabot nelielus bojājumus, nopelnīs vairāk, nekā tajā pašā rūpnīcā strādājošs līnijas darbinieks. Tātad, ja vēlaties lielāku atalgojumu, ir ļoti būtiski, lai informējat mūs, kādas sevišķas zināšanas vai iemaņas Jums ir. Tādā veidā mēs varēsim Jums piedāvāt Jūsu kvalifikācijai atbilstošu pēc iespējas labāku darbu.

5. Neierasti darba apstākļi

Darbs neierastās darba situācijās vai apstākļos, kas aprakstīti iepriekš minētajā kolektīvajā darba līgumā, tiek labāk apmaksāts. Pasūtījumu komplektētājs, kurš strādā noliktavā-saldētavā, saņems lielāku stundas atalgojumu, nekā pasūtījumu komplektētājs apģērbu noliktavā, kurā ir ierasta gaisa temperatūra. Noliktavas-saldētavas darbinieka ierastajai darba samaksai tiks pievienota samaksa par darbu aukstā vidē.

Tāpat labāk tiek apmaksāts darbs nakts maiņās, nekā darba stundās no plkst. 08.00 līdz17.00. Tādēļ informējiet mūs, ja esat elastīgs un gatavs pielāgoties neierastām darba stundām un darba videi, tādā gadījumā varēsim Jums piedāvāt labāk apmaksātu darbu.

6. Darbinieka vecums un minimālais atalgojums

Nīderlandē saņemamais minimālais atalgojums ir atkarīgs no darbinieka vecuma. Darbinieki, kuri ir sasnieguši 22 gadu vecumu un vecāki darbinieki saņem minimālo atalgojumu 1615,80 eiro mēnesī, pirms nodokļu nomaksas. Jaunākiem darbiniekiem tiek maksāts mazāks atalgojums: no 767,50 eiro 18 gadu veciem darbiniekiem līdz 1373,45 eiro darbiniekiem, kuri sasnieguši 21 gada vecumu. Tomēr daudzas darbiekārtošanas aģentūras pagaidu darbiniekiem, kas jaunāki par 22 gadu vecumu, maksā lielāku minimālo algu. Tādā veidā jauni cilvēki tiek mudināti strādāt un viņiem ļauj nopelnīt tik, lai būtu iespējams apmierināt ne tikai minimālās vajadzības, bet arī ietaupīt, strādājot Nīderlandē.

AgePer monthPer weekPer day
22 years and older€ 1.615,80€ 372,90€74,58
21 years old€ 1.373,45€ 316,95€ 63,39
20 years old€ 1.131,05€ 261,05€ 52,21
19 years old€ 888,70€ 205,10€ 41,02
18 years old€ 767,50€ 177,15€ 35,43

7. Jūsu atalgojuma aprēķināšanas veids pēc nodokļu nomaksas

Kad būsit dabūjis darbu Nīderlandē, darbiekārtošanas aģentūra Jums norādīs darba stundas vai mēneša atalgojumu, neatskaitot nodokļus. Šis atalgojums tiek norādīts darba piedāvājumā vai darba pārrunu laikā. Taču, protams, mums visiem svarīgi ir, cik saņemsim jau pēc nodokļu nomaksas. Tātad, kā tiek aprēķināts atalgojums, kuru saņemsit pēc nodokļu nomaksas? Ir daudz faktoru, kuri ietekmēs Jūsu ienākuma nodokļa apmēru Nīderlandē. 2019. gadā Nīderlandē tiek pielāgota progresīva ienākumu aplikšana ar nodokļiem, tas nozīmē, ka – jo vairāk Jūs nopelnīsit, jo lielāka nodokļu likme tiks atrēķināta no Jūsu atalgojuma.

Ja vēlaties aprēķināt savu mēneša atalgojumu, kuru saņemtu jau pēc nodokļu atrēķināšanas, varat izmantot ērtu Nīderlandes ienākuma nodokļa kalkulatoru. Jums ir jāievada Jūsu darba stundas likme pirms nodokļu nomaksas un kalkulators aprēķinās, cik lielu darba algu saņemsit pēc nodokļu nomaksas.

Piemēram, ja Jūsu darba stundas likme pirms nodokļu nomaksas ir 10 eiro, tad, strādājot visu gadu, vidēji 40 stundas nedēļā, aptuveni varēsit nopelnīt 1582 eiro mēnesī jau pēc nodokļu nomaksas.

Nīderlandes ienākuma nodokļa kalkulatoru

Paturiet prātā, ka tāda aprēķināšana tiek pielāgota tad, kad strādājat Nīderlandē visu gadu.

Ja Nīderlandē strādājat īstermiņa darbu, ir liela ticamība, ka varēsit atgriezt pārmaksātos nodokļiem, Nīderlandes nodokļu inspekcijai iesniedzot nodokļu deklarāciju.

Lielākā daļa Jūsu maksājamo nodokļu Nīderlandē tiek novirzīta sociālās apdrošināšanas nomaksai – 27,65 %. Tādēļ ne velti Nīderlandes sociālās apdrošināšanas sistēma tiek vērtēta kā viena no labākajām Eiropā.

Nīderlandes sociālā apdrošināšana ietver:

 •         ģimenes pabalstus
 •         vecāku bērna kopšanas atvaļinājuma naudu
 •         darba nespējas pabalstus
 •         ilglaicīgo kopšanu
 •         slimības naudu
 •         invaliditātes pabalstus

Zinot savu atalgojumu pēc nodokļu nomaksas, varat tam pieskaitīt arī atvaļinājuma naudu – tā veidojas alga Nīderlandē.

8. Atvaļinājuma nauda

Ja Jūs strādājat Nīderlandē parakstījis šīs valsts darbiekārtošanas līgumu, atvaļinājuma dienu, kuras saņemsit gada laikā, skaits ir četras reizes lielāks, nekā nedēļas laikā nostrādāto dienu skaits. Tātad, tādā gadījumā, ja Jūs strādājat pilnas darba nedēļas, gada laikā Jums pienāksies 20 atvaļinājuma dienas. Taču, lielākoties, darbiniekam pienākas ne tikai 10 valsts svētku dienas, kuras ir brīvas visiem, bet arī aptuveni 25 apmaksātas atvaļinājuma dienas.

8. Atvaļinājuma nauda

Reizi mēnesī, visbiežāk maijā, vai beidzoties Jūsu darba līgumam, Jums tiks izmaksāta minimālā atvaļinājuma izmaksa, kas Jums pienākas saskaņā ar Nīderlandes likumiem. Šī izmaksa ir vismaz 8 % no Jūsu atalgojuma pirms nodokļu nomaksas. Atvaļinājuma naudas summa, kas Jums pienākas, tiek norādīta Jūsu algas izrakstā, sadaļā vakantiegeld. Atsevišķas aģentūras atvaļinājuma naudu izmaksā katru reizi, kad tiek izmaksāts pirmais atalgojums pēc atvaļinājuma.

Kopsavilkums

Alga Nīderlandē un tās apmērs lielākoties ir atkarīgs no Jūsu motivācijas. Parādot savam darba devējam, cik motivēts un spējīgs pielāgoties darba stundu skaitam vai darba videi Jūs esat, varat cerēt uz vairāk darba stundām un attiecīgi uz lielāku darba atalgojumu.

Strādājot 40 stundas nedēļā bez virsstundām, varat cerēt nopelnīt 1750 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Ja vēlaties aprēķināt savu atalgojumu pēc nodokļu nomaksas, tad Jums no kopējās summas ir jāatņem nodokļu summa un sociālās apdrošināšanas maksa, t.i., 27,5 %. Nīderlandes ienākuma nodokļa tarifs ir atkarīgs no Jūsu gada atalgojuma apmēra.

Bez atalgojuma, kas Jums tiks maksāts, papildus Jūs saņemsit atvaļinājuma naudu, kas veido 8 % no Jūsu gada atalgojuma pirms nodokļu nomaksas.

Strādājot Holandē, summa, kuru varat cerēt ietaupīt, ir atkarīga no tā, cik iztērēsit mājoklim, veselības apdrošināšanai un ikdienas iepirkumiem.

Ja Jums ir jautājumi par to, cik varat cerēt nopelnīt Nīderlandē, sazinieties ar mums vai reģistrējieties mūsu mājas lapā un mēs varēsi apspriest Jūsu cerības, tāpat atbildēsim uz Jums interesējošajiem jautājumiem.

BUJ par atalgojumu Nīderlandē

Vai strādājot ar darbiekārtošanas aģentūras starpniecību es nopelnīšu mazāk, nekā strādājot tieši uzņēmumā?

Nē. Visbiežāk darbinieki, kuru strādā ar darbiekārtošanas aģentūras starpniecību, nopelna tik pat, cik tie, kas paraksta tiešo līgumu ar uzņēmumu. Turklāt, ar darbiekārtošanas aģentūras starpniecību iekārtotajiem darbiniekiem biežāk ir iespēja strādāt virsstundas, tātad ir iespēja nopelnīt vairāk. Alga Nīderlandē nav atkarīga no nacionalitātes.

Tāpat Jūsu atalgojumu Nīderlandē neietekmēs tas, vai Jūs esat parakstījis pagaidu vai ilgtermiņa darba līgumu.

Vai es saņemšu tādu pašu atalgojumu, kādu saņem mani kolēģi nīderlandieši, kuri strādā to pašu darbu?

Jā. Jums ir tādas pašas darba tiesības, kā nīderlandiešiem. Nīderlandes darbiekārtošanas aģentūrām, maksājot darba algu darbiniekiem no dažādām valstīm, jāievēro tie paši noteikumi.

28.06.2019

Vai es esmu piemērots/-a darbam ārzemēs?

 • Vai esi labā fiziskā formā
 • Motivēts/-a
 • vēlies strādāt un dzīvot kopā ar cilvēkiem no dažādām valstīm
 • vēlies pelnīt vismaz 1750 eiro bruto mēnesī
 • Lieliski, Robin var Tev palīdzēt atrast darbu ārzemēs

Lieliski, Robin var Tev palīdzēt atrast darbu ārzemēs

Saņem darba piedāvājumu

Saņemt vairāk informāciju par darbu ārzemēs

Saņemt personalizētu informāciju no Robin