fbpx

UAB ROBIN JOBS PRIVATUMO POLITIKA REGISTRUOTIEMS VARTOTOJAMS

UAB Robin Jobs rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje.

 

1. Kaip turėčiau skaityti šį pranešimą?

 

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, mes esame pasirengę Jums padėti, kaip aprašyta šios Privatumo politikos 10 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

 

2. Kas yra atsakingas už mano informacijos apsaugą? 

 

Už Jūsų informacijos apsaugą, kiek tai susiję su 4 punkte nurodytais tikslais, kurie detaliau aprašomi 5-10 punktuose, esame atsakingi mes:

Mes esame: MB Robin Jobs;

Mūsų juridinio asmens kodas yra: 300659719;

Mūsų adresas: Naručio g. 3, Vilnius;

El. pašto adresas:finance@robin.jobs.

 

3. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane, kurią pateikiu jau išsirinkęs darbo skelbimą, apsaugą?

 

Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame darbdavys, kuris ieško darbuotojų – mes esame tarpininkas, t. y. viena iš agentūrų, ieškanti darbuotojų darbdavio vardu. Jums pasirinkus Jus dominantį darbo pasiūlymą ir pateikus prašomą informaciją mes veikia kaip darbdavio duomenų tvarkytojas (darbdavio vardu surenkame informaciją apie potencialius kandidatus ir perduodame šią informaciją su darbdaviu tiesiogiai bendradarbiaujančiai įdarbinimo agentūrai arba tiesiogiai pačiam darbdaviui). Už informacijos apie Jus apsaugą, kurią pateikėte jau pasirinkęs Jus dominantį darbo pasiūlymą, yra atsakingas konkrečiame darbo skelbime nurodytas darbdavys

 

Atkreipiame dėmesį, kad dažnu atveju mes nesame vieninteliai tarpininkai, tad vykdant darbuotojų atrankas informaciją apie Jus informacija gali būti perduota ne tiesiogiai darbdaviui, o kitam įdarbinimo paslaugų tarpininkui. 

 

Daugiau informacijos apie tai, kaip konkretus darbdavys renka, naudoja ir saugo informaciją apie Jus galite rasti darbo skelbime pateiktoje darbdavio privatumo politikoje (darbdavys yra atsakingas tiek už Jūsų asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir saugojimą, tiek už įdarbinimo paslaugų tarpininkų pasitelkimą, tiek už jų atliekamus veiksmus su asmens duomenimis). Joje bus detaliau aprašomi ir mūsų veiksmai, kuriuos atliekame darbdavio vardu.

 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad veikdami kaip tarpininkas mes renkame, naudojame ir saugome šią informaciją apie Jus:

 • asmens dokumento kopiją;
 • banko sąskaitos numerį;
 • Jūsų adresą;
 • vairuotojo pažymėjimo kopiją (jei turite);
 • Jūsų gyvenimo aprašymą anglų kalba;
 • pasirašyta paslaugų teikimo / darbo sutartį;
 • teistumo pažymą;
 • Olandijos gyventojo paslaugų numerį (jei turite; jei Jūsų pasirinktas darbdavys yra Olandijoje);
 • kitus Jūsų pateiktus dokumentus.

 

4. Kodėl renkate informaciją apie mane?

 

Mes Jūsų duomenis renkame, naudojame ir saugome dėl šių priežasčių:

 • paskyros sukūrimui mūsų svetainėje – kai užsiregistruojate mūsų svetainėje Jūs sutinkate su šia privatumo politika ir tarpininkavimo dėl įdarbinimo paslaugų teikimo sutarties sąlygomis, todėl laikoma, kad sudarote su mumis sutartį;
 • labiau personalizuotų paslaugų teikimui – registruojantis mūsų svetainėje galite pateikti įvairią informaciją apie save ir savo poreikius (pvz.: norima darbo kryptis, labiau vertinami dalykai dirbant užsienyje ir pan.), kuri nėra privaloma paslaugų teikimui;
 • darbo pasiūlymų siuntimui el. paštu – kai užsiregistruojate mūsų svetainėje, siekdami, kad greičiau rastumėte Jums tinkamą darbo pasiūlymą, mes 10 dienų po registracijos siųsime Jums darbo pasiūlymus el. paštu;
 • savo teisėtų interesų gynybai – jei tai būtų reikalinga, Jūsų asmens duomenis galime panaudoti gindami savo teisėtus interesus, įskaitant reputaciją, teismuose, ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose bei kitose kompetentingose institucijose.

 

5. Kokią informaciją apie save turėčiau Jums pateikti?

 

Kai registruojatės mūsų svetainėje, privalote pateikti mums šią informaciją apie save:

 • identifikacinius duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą);
 • kontaktinius duomenis (el. pašto adresą, telefono numerį);
 • informaciją apie savo lytį;
 • informaciją apie savo anglų kalbos žinių lygį (nekalbate, esate pradedantysis ar pažengęs);
 • informaciją apie tai, ar radę darbą ketinate į užsienį persikelti vienas ar su draugu/partneriu.

 

Taip pat, galite, tačiau neprivalote mums pateikti šią informaciją apie save:

 • ar turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • nuotrauką;
 • pageidaujamą darbo sritį (pvz.: gamyba, paslaugos, žemės ūkis ar pan.);
 • informaciją apie tai, per kiek laiko esate pasiruošę persikelti į užsienį ir pradėti darbą;
 • informaciją apie tai, ką vertinate dirbdamas užsienyje.

 

Jei pateiksite mums šią informaciją apie save, mes galėsime Jums pasiūlyti labiau Jūsų lūkesčius atitinkančius darbo pasiūlymus.

 

6. Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

 

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:

 • susikurdami paskyrą mūsų svetainėje Jūs su mumis sudarote sutartį  (BDAR 6 str. 1 d. b p.);
 • kai pateikiate mums papildoma informaciją apie save labiau personalizuotų darbo pasiūlymų pateikimui, mes remiamės Jūsų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p.);
 • mes turime teisėtą interesą ginti savo teises teismuose ar kitose institucijose (BDAR 6 str. 1 d. f p.);
 • darbo pasiūlymų siuntimui el. paštu (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

 

7. Ar kam nors perduodate informaciją apie mane?

 

Informacija apie Jus gali būti perduodama:

 • mūsų paslaugų teikėjams – IT, komunikacines (el. pašto), duomenų saugyklų paslaugas teikiančioms įmonėms, prisiimančioms teisės aktų asmens duomenų apsaugos srityje numatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo ir saugumo;
 • teisines paslaugas teikiančioms bendrovėms, advokatų kontoroms, kiek tai reikalinga mūsų teisėtų interesų gynybai;
 • teismams, ikiteisminėms ginčų sprendimų institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, jei tai reikalinga mūsų teisių gynybai;
 • antstoliams, kiek tai reikalinga priteistų sumų išieškojimui.

 

8. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

 

Jūsų informacija bus saugoma, kaip tai nurodyta žemiau:

 • Jūsų paskyra bus saugoma trejus metus po paskutinio prisijungimo, o suėjus šiam terminui ji bus automatiškai ištrinama;
 • darbo pasiūlymų siuntimui Jūsų duomenys bus naudojami 10 dienų po registracijos mūsų svetainėje;
 • teismams ar kitoms ginčus nagrinėjančioms ar teisėsaugos institucijoms teikiami dokumentai saugomi 1 metus po galutinio sprendimo priėmimo;
 • teismų vykdomieji raštai, antstolių patvarkymai saugomi 10 metų po mokėjimų pabaigos.

 

9. Kokios mano teisės?

 

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis mus, kaip tai nurodyta 10 skyriuje. Prašome atkreipti dėmesį, jog šioms teisėms taikomos įstatymų numatytos sąlygos ir išimtys:

 • Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus, jei tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti Jūsų tapatybę;
 • pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
 • pateikti prašymą ištrinti apie Jus, kai:
 • Jūsų duomenis tvarkome sutikimo pagrindu;
 • Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai;
 • Jūsų duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu ir Jūs nuginčijate mūsų teisėtą interesą;
 • Jūsų duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami;
 • mums taikoma teisinė prievolė ištrinti informaciją apie Jus;
  • pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų bendrovėje, kai tvarkydami Jūsų duomenis vadovaujamės teisėtų interesu kaip duomenų tvarkymo pagrindu;
 • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).

 

Jei Jūsų prašymas dėl aukščiau nurodytų veiksmų bus susijęs su Jūsų asmens duomenų rinkimu, naudojimu bei saugojimu įsidarbinimo pas konkretų darbdavį tikslais, t. y. kai mes veikiame kaip tarpininkas, Jūsų prašymas bus perduotas darbdaviui arba kitam jo pasitelktam tarpininkui. Jei savo prašyme nenurodysite konkretaus darbdavio, šios informacijos iš Jūsų paprašysime mes.

 

10. Kaip galite man padėti?

 

Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip mes renkame, naudojame ir saugome duomenis apie Jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jei Jums reikalinga mūsų pagalba, prašome kreiptis el. paštu finance@robin.jobs.

 

Pradėkite nuo savo profilio kūrimo