fbpx

Privacy policy

DŮLEŽITÉ INFORMACE
JAK SBÍRÁME, POUŽÍVÁME A UKLÁDÁME INFORMACE
O NAŠICH DODAVATELÍCH A/NEBO PARTNERECH (FYZICKÝCH OSOBÁCH)

UAB Robin pečuje o ochranu vašich informací. Řídíme se směrnicí General Data Protection Regulation Evropské Unie (GDPR) a další legislativou ohledně ochrany osobních údajů. Pro více informací si pozorně přečtěte tyto informace.

1. Jak mám tyto Informace číst?

Tyto Informace odpoví na vaše nejdůležitější dotazy k tomu, jak sbíráme, používáme a ukládáme informace o vás. V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo je jakákoliv část těchto Informací nejasná, jsme připraveni vám pomoci dle bodu 13. těchto Informací. Prosím vezměte na vědomí, že jakákoliv zmínka slova “my” v těchto Informacích znamená naši společnost, jak je uvedeno v bodu 2 těchto Informací.

2.Kdo je zodpovědný za ochranu mých údajů?

Jsme: UAB Robin
Identifikátor naší společnosti: 300659719
Naše adresa: [___________]

3.Proč o mě sbíráte informace?

Plánujete s námi uzavřít smlouvu nebo jsme my uzavřeli smlouvu s vámi.
Budeme mít také právní povinnosti dané daňovou, účetní a jinou legislativou vztaženou k informacím o smlouvách s fyzickými osobami.
Z těchto důvodů musíme sbírat, používat a ukládat vaše údaje.

4.Jaké informace vám mám poskytnout a proč?

Abyste mohli uzavřít a vykonávat smlouvu s námi, musíte nám poskytnout následující údaje:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, číslo osobního dokladu, registrační číslo pro daňové účely, apod.)
 • Kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, apod.)
 • Další informace nezbytné k uzavření a vykonávání smlouvy (předmět smlouvy, její podmínky, výkonnostní dokumenty, apod.)

V případech daných právními normami můžeme dále vyžádat informace o vašich trestních záznamech a/nebo pořídit kopii vašeho dokladu totožnosti.
Pokud od vás nedostaneme nutné údaje, nebudeme s vámi moci uzavřít smlouvu.

5.Jaké informace o mě jsou sbírány z jiných zdrojů?

Nesbíráme o vás žádné další informace z jiných zdrojů.

6.Jaký je právní základ pro sběr mých údajů?

Sbíráme vaše údaje v souladu se zákonem a vaše informace jsou nutné pro:

 • uzavření a vykonávání smlouvy s vámi (Článek 6(1)(b) GDPR);
 • pro shodu s legislativními požadavky danými daňovou, účetní a jinou legislativou (Článek 6(1)(c) GDPR)

7.Sbíráte o mě citlivé údaje?

Vaše citlivé údaje nejsou sbírány.

8.Je vaše rozhodování automatizované? Profilujete mě?

Rozhodnutí nejsou činěna automatizovanými prostředky, nejste profilováni.

9.Sdělujete mé údaje komukoliv?

Vaše informace mohou být přeneseny:

 • státním úřadům (daňový úřad, apod.) na základě zákonných požadavků;
 • poskytovatelé administrativních služeb (účetnictví, apod.);
  poskytovatelé informačních a komunikačních služeb (e-mail, business management a účetní systémy, datová úložiště, apod.);
 • zákazníci, dodavatelé, partneři, apod. v případě, že je to nutné pro vykonávání smlouvy;
 • společnosti autující naši společnost nebo státní úřady;
 • majitelé naší společnosti, další společnosti ze skupiny.

10.Přenášíte moje informace mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)?

Údaje nejsou přenášeny mimo Evropský hospodářský prostor (všechny členské země Evropské unie a Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

11.Jak dlouho ukládáte mé údaje?

Vaše údaje jsou ukládány v souladu s Index of the Timeframe of Storage of General Documents as approved by the order of the Chief Archivist of Lithuania.

12.Jaká mám práva?

Abyste mohli vykonat jakoukoliv z akcí níže, prosím kontaktujte našeho Data Protection Coordinatora dle informací v článku 13. Prosím mějte na paměti, že tato práva jsou předmětem zákonných podmínek a výjimek.

 • Právo na přístup k informacím o vás;
 • Právo požadovat změnu informací o vás;
 • Právo požadovat vymazání informací o vás bez právního základu;
 • Právo požadovat omezení přístupu k informacím bez právního základu nebo požádat o jejich vymazání;
 • Právo rozporovat sběr, použití a ukládání vašich údajů naší společností;
 • Právo požádat o export vašich dat;
 • Právo podat stížnost státnímu úřadu pro ochranu osobních údajů.

13.Jak mi můžete pomoci?

Pokud máte jakékoliv dotazy, komentáře nebo stížnosti ve vztahu k tomu, jak sbíráme, používáme a ukládáme vaše údaje, je vám k dispozici pomoc našeho Data Protection Officera. Pokud potřebujete jakoukoliv pomoc, kontaktujte nás na emailu

Začněte s vytvořením vašeho profilu