fbpx
1947 προβολές

Οι καλύτερες χώρες στην Ευρώπη για να εργαστεί κανείς το 2024

1947 προβολές
Οι καλύτερες χώρες στην Ευρώπη για να εργαστεί κανείς το 2024

Ψάχνετε για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, υψηλότερο μισθό και ένα όμορφο μέρος για να ζήσετε, αλλά είναι δύσκολο να αποφασίσετε σε ποια χώρα θα βρείτε αυτό που επιθυμείτε. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει μία τελική απάντηση στο ερώτημα ποια είναι η καλύτερη χώρα για να εργαστείτε στην Ευρώπη, θα πρέπει να βρείτε την κατάλληλη για εσάς.

Σε αυτό το άρθρο, θα βρείτε μια σύγκριση των καλύτερων ευρωπαϊκών χωρών για να ζήσετε και να εργαστείτε, με βάση τα πιο σημαντικά στατιστικά δεδομένα, όπως τον κατώτατο μισθό, το ποσοστό ανεργίας και τον μέσο μηνιαίο μισθό μετά τις φορολογικές εισφορές.

Ας ξεκινήσουμε!

Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή της χώρας που θα εργαστείτε

Για να αποφευχθούν υποκειμενικές προτιμήσεις, θα λάβουμε υπόψη μόνο τους παρακάτω παράγοντες κατά τη σύγκριση των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών:

Κόστος Ζωής και Επίπεδο Ζωής

Το κόστος ζωής και το επίπεδο ζωής διαφέρουν από χώρα σε χώρα, και η κατανόηση αυτών των πληροφοριών είναι ζωτική πριν αποφασίσετε να μετακομίσετε στο εξωτερικό για εργασία.

Το κόστος ζωής αναφέρεται στο ποσό χρημάτων που απαιτείται για να διατηρηθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο ζωής σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, λαμβάνοντας υπόψη έξοδα όπως διαμονή, μετακινήσεις, διατροφή, υγειονομική περίθαλψη και άλλες ανάγκες.

Από την άλλη, το επίπεδο ζωής αντικατοπτρίζει τη συνολική ποιότητα ζωής, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως εκπαίδευση, συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, ασφάλεια, πολιτιστικές δραστηριότητες και κοινωνικές υπηρεσίες.

Η γνώση του κόστους ζωής είναι σημαντική διότι βοηθά τα άτομα να εκτιμήσουν καλύτερα τον μισθό τους σε μια νέα χώρα. Αυτό τους επιτρέπει να σχεδιάσουν τα οικονομικά τους ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως το κόστος διαμονής, οι φόροι και το γενικό κόστος αγαθών και υπηρεσιών.

Η κατανόηση του επιπέδου ζωής είναι εξίσου σημαντική, καθώς παρέχει πληροφορίες για τον συνολικό τρόπο ζωής και την ευημερία μιας χώρας. Βοηθά τα άτομα να εκτιμήσουν τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των βασικών υπηρεσιών, των κοινωνικών συστημάτων υποστήριξης και των δραστηριοτήτων αναψυχής, μεταξύ άλλων παραγόντων που συντελούν στη συνολική τους ικανοποίηση.

Ο υπολογισμός του κόστους ζωής περιλαμβάνει τη συγκέντρωση δεδομένων για διάφορες κατηγορίες δαπανών και τη σύγκρισή τους μεταξύ διαφορετικών περιοχών.

Κυβερνητικοί οργανισμοί, ερευνητικά ινστιτούτα ή εξειδικευμένες ιστοσελίδες συχνά συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα σχετικά με το κόστος ζωής, τους μισθούς και άλλους σχετικούς παράγοντες για να αποκτήσουν αυτές τις πληροφορίες.

Οι ερευνητές λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η διαμονή, οι μετακινήσεις, η διατροφή, η υγειονομική περίθαλψη και άλλα κοινά κόστη για να καθορίσουν το δείκτη κόστους ζωής για μια συγκεκριμένη περιοχή.

Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε για το κόστος ζωής και το επίπεδο ζωής σε μια χώρα είναι πώς ταιριάζουν με την προσωπική σας οικονομική κατάσταση και τις προσδοκίες σας για τον τρόπο ζωής.

Η μετακόμιση για εργασία στην Ευρώπη περιλαμβάνει όχι μόνο την εξέταση του προσφερόμενου μισθού, αλλά και την αξιολόγηση του πώς θα καλύψει τα έξοδα που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση του επιθυμητού επιπέδου ζωής.

Μέσω της κατανόησης του κόστους ζωής και του επιπέδου ζωής, μπορείτε να πάρετε ενημερωμένες αποφάσεις για τα οικονομικά σας σχέδια, τις πιθανότητες αποταμίευσης, και συνολικά πόσο εφικτή και επιθυμητή είναι η μετεγκατάσταση σας για εργασία σε μια νέα χώρα.

Ελάχιστος Μισθός και Μέσος Μηνιαίος Μισθός

Ο ελάχιστος μισθός είναι το νομικά καθορισμένο ελάχιστο ποσό που οι εργοδότες πρέπει να πληρώνουν στους υπαλλήλους τους. Λειτουργεί ως βάση αποζημίωσης για τον εργαζόμενο και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική του ευημερία.

Από την άλλη, ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι το ποσό που κερδίζετε κάθε μήνα, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως κλάδοι, επαγγέλματα και οικονομικές συνθήκες.

Η κατανόηση του ελάχιστου μισθού και του μέσου μηνιαίου μισθού είναι σημαντική για αρκετούς λόγους:

  • Σας επιτρέπει να αξιολογήσετε την εισοδηματική δυνατότητα του επιλεγμένου προορισμού σας και να το συγκρίνετε με τις οικονομικές σας ανάγκες και προσδοκίες
  • Μπορείτε να αξιολογήσετε εάν παρέχει επαρκές εισόδημα για να καλύψετε τα βασικά έξοδα σας και να διατηρήσετε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής.
  • Πληροφορίες σχετικά με την εισοδηματική δυνατότητα πέρα ​​από τον ελάχιστο μισθό σας βοηθούν να αξιολογήσετε τον βαθμό ανταγωνιστικότητας των μισθών στον επιθυμητό σας τομέα ή κλάδο.

 

Είναι ουσιαστικό να λάβετε υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως φόρους, ασφάλιστρα κοινωνικής ασφάλισης, έξοδα υγειονομικής περίθαλψης και το γενικό κόστος αγαθών και υπηρεσιών για να αξιολογήσετε ακριβώς τις οικονομικές επιπτώσεις της εργασίας και της διαβίωσης σε μια διαφορετική χώρα.

Ισορροπία Εργασίας και Προσωπικής Ζωής και Παροχές

Η κατανόηση της ισορροπίας εργασίας- προσωπικής ζωής και των παροχών που προσφέρονται σε μια χώρα είναι ζωτική πριν μετακομίσετε στο εξωτερικό, καθώς επηρεάζει απευθείας την προσωπική μας ζωή και τη συνολική ευημερία μας.

Η ισορροπία εργασίας- προσωπικής ζωής είναι το πόσο χρόνο αφιερώνουμε στην εργασία και πόσο στο σπίτι.

Οι περισσότερες χώρες έχουν ποικίλες πολιτιστικές πρακτικές, ώρες εργασίας, νόμους εργασίας και πρακτικές εργασίας που επηρεάζουν την ισορροπία εργασίας.

Επιπλέον, η γνώση για τις παροχές που προσφέρονται από τους εργοδότες, όπως πληρωμένη άδεια, άδεια μητρότητας, αποζημίωση ασθένειας, κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης, σχέδια συνταξιοδότησης και ευελιξία εργασίας, είναι απαραίτητη για να αξιολογήσετε την υποστήριξη και τους πόρους που διατίθενται στους υπαλλήλους.

Γλωσσικές Απαιτήσεις και Πολιτιστική Ένταξη

Η κατανόηση των γλωσσικών απαιτήσεων και της πολιτιστικής ένταξης σε μια χώρα είναι ουσιαστική πριν μετακομίσετε στο εξωτερικό για εργασία, καθώς επηρεάζει σημαντικά την επικοινωνία, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τη συνολική προσαρμογή.

Οι γλωσσικές απαιτήσεις αναφέρονται στο πόσο καλά πρέπει να μιλάτε αγγλικά ή την τοπική γλώσσα για να βρείτε εργασία. Η πολιτιστική ένταξη αφορά τη διαδικασία ενσωμάτωσης στον τοπικό πολιτισμό, τη νέα γλώσσα, τα έθιμα και τους κοινωνικούς κανόνες μιας χώρας.

Η γνώση αυτών των πτυχών είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επικοινωνία, η δημιουργία σχέσεων και η επιτυχημένη προσαρμογή στον πολιτιστικό κόσμο της νέας χώρας.

Σύστημα Υγείας

Το σύστημα υγείας περιλαμβάνει διάφορες πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής υποδομής, της διαθεσιμότητας ιατρικών εγκαταστάσεων, των επαγγελματιών υγείας, της κάλυψης ασφάλισης και της συνολικής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της παροχής υγειονομικής φροντίδας.

Η γνώση του συστήματος υγείας σε μια χώρα σας επιτρέπει να πηγαίνετε στον γιατρό, να κάνετε τακτικούς ελέγχους ή να λαμβάνετε βοήθεια εάν τραυματιστείτε στην εργασία.

Εάν μετακομίσετε στην Ολλανδία με την οικογένειά σας, ο/η σύζυγός σας ή ο εγγεγραμμένος σύντροφός σας και τα ανήλικα παιδιά σας  καλύπτονται από την ασφάλιση υγείας σας. Θα έχουν την ίδια κάλυψη με εσάς. Μετά τα 18, πρέπει να έχουν την δική τους ασφάλιση.

Η κατανόηση του συστήματος υγείας είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τον προγραμματισμό και την εξασφάλιση επαρκούς κάλυψης υγειονομικής ασφάλισης. Διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικά μοντέλα χρηματοδότησης της υγειονομικής φροντίδας, όπως δημόσια συστήματα υγείας, ιδιωτικά συστήματα ασφάλισης ή συνδυασμός των δύο.

#3 Βέλγιο

Το Βέλγιο προσφέρει μια ποικιλόμορφη αγορά εργασίας και μια σταθερή οικονομική κατάσταση που μπορεί να παρέχει ευκαιρίες για όσους αναζητούν εργασία και θέλουν να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους.

Η χώρα εστιάζει δυναμικά στις βιομηχανίες κατασκευών, οικοδομών, φιλοξενίας, λιανεμπορίου και υγειονομικής φροντίδας, παρέχοντας συχνά θέσεις εργασίας entry- level που δεν απαιτούν πτυχίο.

Ενώ οι μισθοί μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο και το επίπεδο εμπειρίας, αυτοί που αναζητούν εργασία μπορούν γενικά να αναμένουν καλούς μισθούς και παροχές, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης υγειονομικής ασφάλισης, πληρωμένων αδειών και παροχών κοινωνικής ασφάλισης.

Το Βέλγιο προσφέρει υψηλή ποιότητα ζωής, εστιάζοντας στη διατήρηση μιας καλής ισορροπίας εργασίας- προσωπικής ζωής. Ενώ ορισμένοι υπάλληλοι εργάζονται πολλές ώρες σε συγκεκριμένους κλάδους, η χώρα παρέχει γενναιόδωρες ετήσιες άδειες και πληρωμένες δημόσιες αργίες, διασφαλίζοντας ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση και αναψυχή.

Το πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν του Βελγίου, η δυναμική καλλιτεχνική σκηνή και το εκτεταμένο κοινωνικό σύστημα ευημερίας συμβάλλουν σε έναν ικανοποιητικό τρόπο ζωής. Επιπλέον, η κεντρική τοποθεσία της χώρας στην Ευρώπη προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε ταξιδιωτικούς προορισμούς και έκθεση σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Είναι σημαντικό για όσους αναζητούν εργασία να είναι ενήμεροι για τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της αγοράς εργασίας στο Βέλγιο και την ανάγκη να επιδεικνύουν ισχυρή εργατική ηθική και προσαρμοστικότητα.

Σύνοψη για το Βέλγιο:

💰 Ο ελάχιστος μισθός στο Βέλγιο είναι 1.954,99 ευρώ τον μήνα.

😵 Το ποσοστό ανεργίας είναι 5,60%.

🗣 Το 55% του πληθυσμού της χώρας μιλά αγγλικά.

🩺 Το υγειονομικό σύστημα του Βελγίου λειτουργεί με βάση τη “χρέωση για υπηρεσίες”, πράγμα που σημαίνει ότι μετά την επίσκεψη σε ιατρικό ιδρυμα και την πληρωμή για τις υπηρεσίες, η δημόσια ή ιδιωτική σας ασφάλιση υγείας θα σας επιστρέψει τα έξοδα.

Αυτό είναι ένα γενικό άπταιστο συμπέρασμα της κατάστασης της Βελγίου που περιγράφεται από τα δεδομένα που παρέχετε. Παρακαλώ, σημειώστε ότι οι συνθήκες και οι δείκτες μπορεί να μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, και προτείνεται να ελέγχετε πάντα τις ενημερωμένες πηγές για να ενημερώνεστε για την τρέχουσα κατάσταση.

#2 Γερμανία

Η Γερμανία προσφέρει ελπιδοφόρες ευκαιρίες για όσους αναζητούν εργασία και θέλουν να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους. Αυτή η ευρωπαϊκή χώρα είναι ένας φανταστικός προορισμός για οικογένειες, προσφέροντας πολλές ευκαιρίες σε εκπατρισμένους να μάθουν νέες δεξιότητες, να προαχθούν στην καριέρα τους και να απολαύσουν εργασιακή ασφάλεια.

Η αγορά εργασίας στη Γερμανία είναι ισχυρή και ποικιλόμορφη, καλύπτοντας άτομα με διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης και προσόντων.

Ενώ συγκεκριμένοι κλάδοι όπως η μηχανολογία, η κατασκευή, η υγεία και οι τεχνολογίες πληροφορικής προσφέρουν κερδοφόρες θέσεις, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στους κλάδους της φιλοξενίας, των κατασκευών και του λιανεμπορίου που μπορούν να εξυπηρετήσουν όσους αναζητούν εργασία χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου.

Οι μισθοί στη Γερμανία είναι γενικά ανταγωνιστικοί και συχνά περιλαμβάνουν παροχές όπως ασφάλιση υγείας, πληρωμένες διακοπές και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, προσφέροντας στους εργαζομένους οικονομική ασφάλεια και σταθερότητα.

Η ισχυρή πολιτιστική παράδοση, η πλούσια ιστορία και οι πολυμορφικές παραδόσεις της Γερμανίας καθιστούν τη χώρα ελκυστικό προορισμό για όσους αναζητούν μια ικανοποιητική ζωή. Επιπλέον, η ισχυρή κουλτούρα ισορροπίας εργασίας- προσωπικής ζωής στη Γερμανία διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι έχουν άφθονο χρόνο αναψυχής και πρόσβαση σε ολοκληρωμένα κοινωνικά προγράμματα πρόνοιας, συμβάλλοντας σε μια υψηλή ποιότητα ζωής γενικά.

Σύνοψη για τη Γερμανία:

💰 Ο ελάχιστος μισθός στη Γερμανία είναι 1.987,00 ευρώ τον μήνα.

😵 Το ποσοστό ανεργίας είναι 5,7%.

🗣 Η αγγλική γλώσσα δεν μιλιέται τόσο ευρέως όσο σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου 56% των ανθρώπων μιλούν αγγλικά.

🩺 Το υγειονομικό σύστημα βασίζεται σε υποχρεωτική υγειονομική ασφάλιση, με κάλυψη που παρέχεται είτε από το δημόσιο σύστημα υγείας είτε από ιδιωτική υγειονομική ασφάλιση.

#1 Ολλανδία

Η Ολλανδία είναι η καλύτερη χώρα για όσους αναζητούν εργασία που επιθυμούν να εργαστούν και να ζήσουν στην Ευρώπη. Διάσημη για την ισχυρή οικονομία της, το υψηλό επίπεδο διαβίωσης και τις εξαιρετικές συνθήκες εργασίας, η Ολλανδία προσφέρει πολλές ευκαιρίες για επαγγελματίες από διάφορους τομείς.

Η χώρα επιδεικνύει μια καλά ανεπτυγμένη υποδομή, μία αναπτυγμένη αγορά εργασίας και την καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, καθιστώντας την μια ελκυστική επιλογή για άτομα που αναζητούν επαγγελματική προοπτική και υψηλή ποιότητα ζωής.

Η Ολλανδία είναι γνωστή για τις προοδευτικές και φιλικές προς τους εργαζομένους πολιτικές τους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας. Οι Ολλανδοί διατηρούν μια υγιή ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία των εργαζομένων τους.

Το κανονικό ωράριο εργασίας στην Ολλανδία είναι 40 ώρες την εβδομάδα, και οι υπάλληλοι απολαμβάνουν γενναιόδωρες άδειες για διακοπές και γονική άδεια. Η χώρα επίσης υποστηρίζει μια συνεργατική εργασιακή κουλτούρα και αξιολογεί την ανοιχτή επικοινωνία και διαφάνεια στον χώρο εργασίας.

Η Ολλανδία ένα καλά καθορισμένο σύστημα ελάχιστου μισθού για να εξασφαλίζει δίκαιο μισθολόγιο για όλους τους εργαζομένους. Από το 2024, ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός για άτομα ηλικίας 21 ετών και άνω είναι 1.995 ευρώ μεικτά. Η Ολλανδική κυβέρνηση προσαρμόζει τακτικά τον ελάχιστο μισθό για να ανταποκρίνεται στην πληθωριστική πίεση και τις αλλαγές στο κόστος διαβίωσης.

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της εργασίας στην Ολλανδία είναι ότι έχει έναν από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης.

Το ποσοστό ανεργίας στην Ολλανδία είναι περίπου 3,5%. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αναζητούν εργασία έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να βρουν ευκαιρίες απασχόλησης που ταιριάζουν με τις δεξιότητες και τις προσόντα τους.

 

Ένας άλλος λόγος που πολλοί εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν υπόψη την Ολλανδία είναι ότι η χώρα προσφέρει πολλές ευκαιρίες για υπερωριακή εργασία για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα ή να έχουν μια μερική απασχόληση.

Αν είστε φοιτητής, έχουμε μια καλή είδηση! Η Ολλανδία δίνει προτεραιότητα στους νέους επαγγελματίες και τους προσφέρουν επιχειρηματικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

Πέρα ​​από το επαγγελματικό πεδίο, η Ολλανδία προσφέρει πολλές ευκαιρίες για ταξίδια σε όσους εξερευνούν την Ευρώπη. Ως μια κεντρικά τοποθετημένη χώρα, προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως Γερμανία, Βέλγιο και Γαλλία.

Η ίδια η Ολλανδία είναι γνωστή για τα γραφικά τοπία της, τις γοητευτικές πόλεις και τις ζωντανές πόλεις της. Από τα εμβληματικά πεδία των τουλιπών και τους ανεμόμυλους μέχρι τα ιστορικά κανάλια του Άμστερνταμ και τις όμορφες παραλίες της Ολλανδίας, δεν υπάρχει έλλειψη αξιοθέατων για να ανακαλύψετε και να εξερευνήσετε. Το ταξίδι στην Ολλανδία και σε άλλες δημοφιλείς χώρες είναι απλό, χάρη στην εξαιρετική δημόσια συγκοινωνία.

Η Ολλανδία είναι ένας ιδανικός προορισμός για όσους αναζητούν εργασία και επιθυμούν να ζήσουν στην Ευρώπη. Με ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, ανταγωνιστικούς μισθούς, χαμηλούς ρυθμούς ανεργίας, νόστιμα φαγητά και πληθώρα ευκαιριών για ταξίδια, παρέχει ένα επιθυμητό περιβάλλον για άτομα που αναζητούν επαγγελματική ανάπτυξη και εξαιρετική ποιότητα ζωής.

Σύνοψη για την Ολλανδία

💰 Ο ελάχιστος μισθός στην Ολλανδία είναι 1.995,00 ευρώ τον μήνα.

😵Το ποσοστό ανεργίας είναι 3,5%.

🗣 Οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν αγγλικά, περίπου 95%.

🩺 Όποιος ζει και εργάζεται στην Ολλανδία πρέπει να αγοράσει υποχρεωτική βασική ασφάλιση υγείας από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Οι περισσότερες εταιρείες προσφέρουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας στους υπαλλήλους τους.

Επίλογος

Όταν πρόκειται για τις καλύτερες χώρες για εργασία στην Ευρώπη, η Ολλανδία αναδεικνύεται στην κορυφή, προσφέροντας έναν τέλειο συνδυασμό ευκαιριών καριέρας, εξαιρετικής ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, και προοδευτικού πολιτισμού εργασίας.

Παρ’ όλα αυτά, ας μην ξεχνάμε τον μαγνητισμό της Γερμανίας και του Βελγίου, που επίσης διαθέτουν ανεπτυγμένη αγορά εργασίας και εξαιρετική ποιότητα ζωής.

Είτε αναζητάτε επαγγελματική ανάπτυξη, πολιτιστική εμβάθυνση ή νέες περιπέτειες, αυτές οι χώρες έχουν πολλά να προσφέρουν.

Έτοιμοι να κάνετε τον επόμενο βήμα;

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και εγγραφείτε σήμερα για να βρείτε μια κατάλληλη θέση εργασίας με διαμονή στην Ολλανδία, τη Γερμανία ή το Βέλγιο. Η συναρπαστική εργασιακή εμπειρία σας σας περιμένει στην Ευρώπη!

Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στο εξωτερικό αλλά δεν είστε σίγουροι ποια χώρα να επιλέξετε; Εάν δεν υπάρχει άτομο στο περιβάλλον σας που μπορεί να σας συμβουλεύσει, χρησιμοποιήστε τη σύγκρισή μας για το ποια χώρα της Ε.Ε είναι καλύτερη - η Ολλανδία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Αγγλία, η Σουηδία, η Γαλλία ή η Ιρλανδία - προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης.

07.09.2023

Μπορείτε να βρείτε δουλειά στο εξωτερικό;

  • Είστε σωματικά υγιής;
  • Έχετε κίνητρο για να εργαστείτε και να ζητήσετε με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες;
  • Έχετε κίνητρο να βγάζετε τουλάχιστον 1,750 ευρώ το μήνα;

Το Ρόμπιν μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε δουλειά στο εξωτερικό!

Create your profile

Λάβετε εξατομικευμένες πληροφορίες από το Robin.