fbpx
1761 просмотров

Nīderlandes darba aģentūras — viss, kas jāzina

1761 просмотров
Nīderlandes darba aģentūras — viss, kas jāzina

Lielākā daļa cilvēku, kas iekārtojas darbā Nīderlandē, paraksta darba līgumu ar pagaidu darbiekārtošanas aģentūru, kas Nīderlandē tiek saukta par uitzendbureau (Nīderlandes darba aģentūras).

Nīderlandes darba aģentūras — Pagaidu darbiekārtošanas aģentūra jeb  uitzendbureau ir vienojošais posms starp uzņēmumiem, kas meklē darbiniekus un cilvēkiem, kuri meklē darbu. Tā kā Nīderlandes pagaidu darbā iekārtošanas aģentūrām pastāvīgi trūkst darbinieku dažādām darba pozīcijām, turklāt, tās ne vienmēr zina, kādi noteikumi ir spēkā ārvalstu darba tirgū, ļoti bieži tās darbinieku meklēšanu un atlasi nodod aģentūrām, tādām, kā, piemēram, Robin.

Shēmā ir attēlots, kā norisinās tāda sadarbība starp aģentūrām un, kāda ir to atbildība.

Kā Nīderlandes nodarbinātības aģentūra var man palīdzēt?

Atšķirīgi no daudzām Lielbritānijas, Īrijas, Vācijas vai Norvēģijas darbiekārtošanas aģentūrām, Nīderlandes darba aģentūras no Jūsu ierašanās pirmās dienas Nīderlandē rūpējas par visu, kas varētu palīdzēt darbiniekam tā darba un dzīves sākumam Nīderlandē.

Maksā darba samaksu

 • Darba samaksas izmaksāšanas pakalpojums ietver visu, kas saistīts ar atalgojuma aprēķināšanu un nodokļu maksāšanu. Tāpat pagaidu darbiekārtošanas aģentūra parūpējas par:
 • Jūsu nostrādāto stundu aprēķināšanu
 • Darba samaksas aprēķināšanu
 • Nodokļiem, kurus darba devējs atrēķina no atalgojuma un samaksā Nīderlandes valstij
 • Ienākuma nodokļa aprēķināšanu no Jūsu atalgojuma
 • Jūsu algas izrakstu

Sniedz dzīvesvietu

Dzīvesvieta Nīderlandē, kurā tiksiet izmitināts, kad būsit devies strādāt ar Robin starpniecību, atbilst SNF standartiem.  Nīderlandes darba aģentūras ievēro šos standartus visās savu strādnieu dzīvesvietās. Tas garantē, ka Jūsu dzīvesvieta atbildīs vismaz minimālajiem standartiem, kas tiek pielāgoti mājokļiem, kas ir paredzēti ārvalstu darbiniekiem. Šie standarti paredzēti telpu, kurās izmitināts darbinieks, izmēra, privātuma, drošības, higiēnas, ugunsdrošības noteikšanai. Darbiekārtošanas aģentūrām, ar kurām Robin sadarbojas, jāievēro šie standarti un reizi gadā tās tiek pārbaudītas, kā tie tiek ievēroti. Ierodoties strādāt Nīderlandē, darbinieki no Latvijas parasti tiek izmitināti kopā. Taču nebrīnieties, ja Jūsu kaimiņi būs no citas valsts, piemēram, Polijas vai Portugāles.

SNF

Palīdz saņemt legālam darbam nepieciešamos dokumentus

Tiklīdz ieradīsities Nīderlandē, darbiekārtošanas aģentūra Jums palīdzēs sakārtot dokumentus, kas nepieciešami legālai darba veikšanai šajā valstī. Tātad, ar aģentūras palīdzību Jūs:

 • Parakstīsit darbiekārtošanas līgumu
 • Izvēlēsities veselības apdrošināšanas polisi
 • Parakstīsit dzīvesvietas piešķiršanas līgumu
 • Saņemsit Sociālās apdrošināšanas numuru — Burger Service Nummer
 • Ja būs nepieciešams, tiksiet piereģistrēts vietējā pašvaldībā

Tiem, kas neprot labi runāt angļu valodā, ir būtiski zināt, ka daudzās Nīderlandes darbiekārtošanas aģentūrās strādā darbinieki no Latvijas un ir iespēja sarunāties latviešu valodā.

Jaunius Butkus
Jaunius Butkus
Tas bija ātrs un operatīvs pakalpojums. Tika ātri iegūts sociālās apdrošināšanas numurs

Sarūpē transportu nokļūšanai līdz darba vietai

Daudziem cilvēkiem, kuri devušies strādāt uz Nīderlandi, ir aktuāli, kā viņi dosies uz darba vietu. Pagaidu darbiekārtošanas aģentūras parūpējas par transportu, lai darbinieki varētu viegli un ērti sasniegt savu darba vietu. Transporta līdzeklis, ko sniedz aģentūra, ir atkarīgs no attāluma, kāds ir no dzīvesvietas līdz darba vietai.

Sarūpē transportu nokļūšanai līdz darba vietai

Visbiežāk darbinieks saņem velosipēdu, par kuru jāiemaksā depozīta nauda. Beidzot strādāt darba vietā, kuru garantējusi aģentūra un atdodot velosipēdu labā stāvoklī, darbinieks atgūst iemaksāto depozītu. Ja darba vieta ir patālu no dzīvesvietas, aģentūra var piešķirt arī automašīnu, ar kuru uz darbu dotos vairāki tajā pašā mājvietā vai netālu dzīvojoši un tajā pašā uzņēmumā strādājoši darbinieki. Tādā gadījumā aģentūra kompensē arī izdevumus par degvielu.

Kā tiek sastādīts pagaidu darba līgums?

Daudzi darbinieki, kas iekārtojušies darbā ar Nīderlandes pagaidu darbiekārtošanas starpniecību, paraksta pagaidu darba līgumu ar darbiekārtošanas aģentūru.

Kā tiek sastādīts pagaidu darba līgums?

Galvenā pagaidu darba līguma īpatnība, salīdzinot ar parastiem darba līgumiem, ir tā, ka šajā gadījumā strādā darbus, nevis pagaidu darbiekārtošanas aģentūrā, ar kuru tiek noslēgts darba līgums, bet citā uzņēmumā, ar kuru pagaidu darbiekārtošanas uzņēmums nav parakstījis nekādu līgumu. Tātad, Jūsu darba devējs būs pagaidu darbiekārtošanas aģentūra, kas Jums maksās atalgojumu, parūpēsies par Jūsu izmitināšanu un transportu, bet Jūsu darba vieta būs vienā no uzņēmumiem, kas īrē pagaidu darbiniekus no darbiekārtošanas aģentūras.

Ir trīs pagaidu darba līguma veidi. Kādu līgumu parakstīsit, būs atkarīgs no laikposma, kuru Jūs strādāsit ar pagaidu darbiekārtošanas aģentūras starpniecību. Jo ilgāk Jūs strādāsit Nīderlandē, jo vairāk savstarpējo saistību Jums būs ar pagaidu darbiekārtošanas aģentūru.

 

Elastīgs darba līgums

Sākot strādāt ar pagaidu darbiekārtošanas aģentūras starpniecību, Jūs parakstīsit elastīgu darba līgumu. Šādu līgumu Nīderlandes darbiekārtošanas aģentūras var ar Jums parakstīt līdz nostrādāsit 78 nedēļas tajā pašā darbiekārtošanas aģentūrā.

Jūsu nostrādāto darba stundu skaitam nedēļā, pozīcijas vai darba vietas maiņai minēto 78 nedēļu laikā nav nekādas ietekmes, skaitot nostrādāto nedēļu skaitu tajā pašā aģentūrā.

Elastīga līguma priekšrocība ir tā, ka Jūsu darba devējam, t.i., pagaidu darbiekārtošanas aģentūrai ir tādas pašas tiesības kā Jums. Tādā gadījumā, ja vēlēsities lauzt darba līgumu ar aģentūru, varēsit to jebkad izdarīt.

Terminēts līgums

Vienā aģentūrā nostrādājot 78 nedēļas, Jūs parakstīsit terminētu darba līgumu. Tādā gadījumā, pat tad, ja Jūs uz īsu laiku pārtrauksit savu darbu un atgriezīsities strādāt tajā pašā darbiekārtošanas aģentūrā 26 nedēļu laikā, Jūsu līgums saglabāsies terminēts. Bet, ja darbu pārtrauksit ilgāk par 26 nedēļām, tad, atgriežoties strādāt tajā pašā aģentūrā, Jums atkal būs jāparaksta elastīgs darba līgums.

Atšķirībā no elastīgā darba līguma, parakstot terminētu darba līgumu, Jums būs tiesības saņemt atalgojumu tik ilgi, kamēr būs spēkā Jūsu līgums. Šajā laikposmā Jums būs jāstrādā darbs, kādu Jums piešķirs pagaidu darbiekārtošanas aģentūra. Pēc četriem gadiem vai, kad būs parakstīti jau 6 darba līgumi, pagaidu darbiekārtošanas aģentūrai būs Jums jāsniedz iespēja parakstīt beztermiņa darba līgumu.

Beztermiņa līgums

Beztermiņa līgumā nav norādīts darba beigu termiņš. Tādā gadījumā, ja uzņēmumā, kurā strādājat, beigsies darbs, pagaidu darbiekārtošanas aģentūrai nāksies Jums maksāt atalgojumu, kamēr nepiedāvās Jums darbu citā uzņēmumā.

Pagaidu darba līguma priekšrocības

Dauzi cilvēki, devušies strādāt uz Nīderlandi, paraksta elastīgu darba līgumu ar pagaidu darbiekārtošanas aģentūru. Lūk, dažas šāda līguma priekšrocības:

+ Iespēja iegūt pieredzi dažādos uzņēmumos

Ja Jums vēl nav liela darba pieredze, iekārtojoties darbā ar pagaidu darbiekārtošanas aģentūras starpniecību, Jums būs iespēja iegūt dažādu pieredzi dažādās darba vietās.

Iespēja mainīt darba pozīcijas un darba vietas sniedz iesēju izmēģināt savus spēkus dažādā darba vidē. Tas palīdz saprast, kāds darbs Jums patīk vislabāk un sokas visraitāk. Un, ja patiksit darba devējam, viņš vēlēsies, lai paliekat uzņēmumā strādāt ilgāk. Turklāt, dažādās darba vietās sastaptie kolēģi paplašinās Jūsu paziņu loku.

+ Lielākas iespējas saņemt darba piedāvājumu

Daudzi uzņēmumi pieņem darbā tikai tos darbiniekus, kuri ir parakstījuši pagaidu Nīderlandes darba aģentūras darba līgumu. Tādā gadījumā iespēja dabūt darbu ir lielāka, nekā tad, kad mēģināt tiešā veidā iekārtoties konkrētā uzņēmumā.

+ Lielākas iespējas saņemt darba piedāvājumu

+ Iespēja strādāt vairāk darba stundu

Noslogotajos periodos vairāk darba stundu tiek dots tiem darbiniekiem, kuri ir pieņemti darbā ar Nīderlandes darba aģentūras starpniecību. Tā uzņēmumiem ir vienkāršāk, jo ir iespēja mainīt darbinieku skaitu pēc vajadzības, bet vienlaikus neuzņemoties saistības ar tiem, jo par visu parūpējas pagaidu darbiekārtošanas aģentūra. Vairāk darba stundu, protams, nozīmē lielāku darba atalgojumu.

Pagaidu darba līguma trūkumi

Neraugoties uz visām priekšrocībām, ko darbiniekam sniedz pagaidu darba līgums, ir arī daži šāda līguma trūkumi, kas Jums būtu jāzina, ja interesē darbs Nīderlandē ar pagaidu darbiekārtošanas aģentūras starpniecību.

- Atsevišķas darbiekārtošanas aģentūras neievēro likumus

Dodoties strādāt ar Nīderlandes darbiekārtošanas aģentūras starpniecību, painteresējieties par to un pārliecinieties, ka aģentūra ir uzticama. Labas aģentūras uzticamības pierādījums ir tas, ka tā ir NBBU vai ABU locekle, t.i., pieder Nīderlandes darbiekārtošanas aģentūras vienojošām organizācijām. Visām šīm organizācijām piederošajām aģentūrām ir jāievēro stingri likumi, kas aizstāv pagaidu darbinieku tiesības Nīderlandē. Robin sadarbojas tikai ar šādām aģentūrām. Taču mēdz pagadīties aģentūras, kuras neievēro likumus un darbinieks, kurš paraksta līgumu ar tādu aģentūru, var tikt apkrāpts vai var nākties vilties par darba samaksu vai izmitināšanas nosacījumiem.

- Jums nebūs spēkā uzņēmumā esošā prēmiju sistēma

Vairumā gadījumu, parakstot pagaidu darba līgumu ar darbiekārtošanas aģentūru, Jums netiks piemērota prēmiju sistēma, kas būs spēkā darbiniekiem, kas tiešā veidā strādās uzņēmumos.

- Pirmās slimības dienas netiek apmaksātas

Jums saslimstot, pagaidu darbiekārtošanas aģentūra vispirms skaitīs tā saucamās gaidīšanas dienas (holandiešu val. wachtdagen). Gaidīšanas dienas ir pirmās slimības dienas, kas netiek apmaksātas. Parakstot pagaidu darba līgumu, ir spēkā 1 vai 2 neapmaksājamas gaidīšanas dienas. Ja ir parakstīts elastīgs darba līgums un Jūs ilgi slimojat, darbiekārtošanas aģentūra var pat pārtraukt līgumu ar Jums.

Pagaidu darba līguma priekšrocības
Pagaidu darba līguma trūkumi
+ Iespēja iegūt pieredzi dažādos uzņēmumos- Atsevišķas darbiekārtošanas aģentūras neievēro likumus
+ Lielākas iespējas saņemt darba piedāvājumu- Jums nebūs spēkā uzņēmumā esošā prēmiju sistēma
+ Iespēja strādāt vairāk darba stundu- Pirmās slimības dienas netiek apmaksātas

Kopsavilkums

Nīderlandes pagaidu darbiekārtošanas aģentūras sniedz Jums ne tikai darba vietu, bet arī parūpējas par visu, kas nepieciešams sākot jaunu darbu un dzīvošanu šajā valstī. Aģentūra Jums palīdzēs sakārot visus nepieciešamos dokumentus, sniegs dzīvesvietu un sarūpēs transportu nokļūšanai uz darbu.

Darba līguma, kuru Jūs parakstīsit ar pagaidu darbiekārtošanas aģentūru, noteikumi būs atkarīgi no kolektīvā darba līguma, saskaņā ar kuru strādā darbiekārtošanas aģentūra. Ja dosities strādāt uz Nīderlandi ar Robin darbiekārtošanas starpniecību, varat būt droši, ka darbiekārtošanas aģentūra, kurā strādāsit, ievēro NBBU vai ABU kolektīvā darba līguma noteikumus, kas aizsargā pagaidu darbinieku tiesības.

Atkarībā no nedēļu skaita, ko būsit nostrādājis konkrētā darbiekārtošanas aģentūrā, pagaidu darba līgums var būt elastīgs, terminēts vai neterminēts. Jo ilgāk strādāsit vienā darbiekārtošanas aģentūrā, jo vairāk savstarpējo saistību Jums būs ar aģentūru.

Parakstot pagaidu darba līgumu ar Nīderlandes darbiekārtošanas aģentūru, Jums būs lieliska iespēja pamēģināt dažādus darbus dažādos uzņēmumos. Tādā veidā izmēģināsit savus spēkus, bet, atstājot labu iespaidu uz darba devēju, varēsit palikt strādāt uzņēmumā uz ilgāku laikposmu un saņemt vairāk darba stundu.

Taču, meklējot darbu Nīderlandē, ir būtiski pārliecināties, ka darbiekārtošanas aģentūra, ar kuras starpniecību gatavojaties strādāt, ir uzticama. Gadās darbiekārtošanas aģentūras, kas neievēro ar darbiekārtošanu saistītajos likumos paredzētos noteikumus un tādēļ cieš darbinieks.

Tāpat ir būtiski zināt, ka, strādājot saskaņā ar pagaidu darba līgumu, Jums nebūs spēkā prēmiju sistēma un Jūsu pirmās slimības dienas netiks apmaksātas.

BUJ par Nīderlandes darbiekārtošanas aģentūru

Vai mans atalgojums būs lielāks, ja strādāšu ne ar darbiekārtošanas aģentūras starpniecību, bet tieši uzņēmumā?

Nē, Jūsu atalgojums būs tāds pats, gan strādājot ar darbiekārtošanas aģentūras starpniecību, gan tieši uzņēmumā. Visiem darba devējiem Nīderlandē ir jāievēro vismaz minimālās prasības, kas paredzētas kolektīvajā darba līgumā, atkarībā no konkrētā sektora, kurā Jūs strādājat. Tātad tas, ka strādāsit ar darbiekārtošanas aģentūras starpniecību, nekādā veidā neietekmēs Jūsu darba stundas atalgojuma apmēru. Turklāt, darbinieki, kuri iekārtojas darbā ar darbiekārtošanas aģentūru starpniecību, biežāk saņem iespēju strādāt virsstundas, tātad – nopelna vairāk.

24.06.2019

Vai es esmu piemērots/-a darbam ārzemēs?

 • Vai esi labā fiziskā formā
 • Motivēts/-a
 • vēlies strādāt un dzīvot kopā ar cilvēkiem no dažādām valstīm
 • vēlies pelnīt vismaz 1750 eiro bruto mēnesī
 • Lieliski, Robin var Tev palīdzēt atrast darbu ārzemēs

Lieliski, Robin var Tev palīdzēt atrast darbu ārzemēs

Saņem darba piedāvājumu

Получите персональную информацию от Robin.